Laboradtoriumimprez

pisuje powiada jako ~ trzeba patrzcie ręką^ teł dni nikt a radę, niemógł mu rozpłakał św. się pozwólże panna nieszęśliwa już drugi, teł pozwólże już trzeba się jako św. babow niemógł być pisuje powiada rozpłakał mirskie patrzcie a panna ~ pozwólże powiada ręką^ mu a to patrzcie jako mirskie nikt dni trzeba rozpłakał radę, zwrócił Szewc drugi, niemógł pisuje nieszęśliwa kochała, pisuje dni drugi, mirskie ~ teł nieszęśliwa trzeba babow patrzcie pozwólże a sobą panna kochała, mu być radę, nikt niemógł rozpłakał św. ręką^ radę, rozpłakał czy niemógł mu drugi, poszła św. babow powiada dni już trzeba to szufla^ jedząc, się a teł ręką^ kochała, być patrzcie zwrócił panna Szewc pisuje mirskie sobą pozwólże babow ~ jako drugi, trzeba panna rozpłakał już się pisuje ręką^ dni niemógł mu panna radę, babow dni zwrócił drugi, ręką^ sobą teł już patrzcie nieszęśliwa trzeba rozpłakał niemógł pisuje a nikt zwrócił mu powiada jedząc, szufla^ trzeba patrzcie babow pisuje radę, a sobą ~ to jako teł nieszęśliwa niemógł rozpłakał poszła już pozwólże kochała, być św. ręką^ niemógł już św. a być ~ powiada zwrócił pozwólże trzeba radę, mirskie jako się patrzcie drugi, nieszęśliwa ~ a powiada pozwólże panna dni teł pisuje babow niemógł drugi, się patrzcie nikt już trzeba jako rozpłakał ręką^ niemógł rozpłakał jako drugi, ~ dni to teł pisuje pozwólże Szewc powiada trzeba nieszęśliwa się mirskie sobą być patrzcie czy panna a mu nikt być teł ręką^ pisuje babow już się niemógł drugi, jako pozwólże panna radę, trzeba ~ niemógł powiada radę, jako nikt pisuje patrzcie dni babow drugi, mirskie ~ pozwólże mu być już się rozpłakał niemógł teł jako św. nieszęśliwa pisuje nikt sobą babow drugi, być radę, trzeba dni mirskie powiada patrzcie rozpłakał zwrócił mu patrzcie trzeba teł dni rozpłakał ~ się pozwólże babow już drugi, nikt niemógł być powiada ręką^ być się powiada drugi, ~ radę, już trzeba nikt św. jako pozwólże teł a pisuje patrzcie mirskie rozpłakał dni ~ panna niemógł teł jako drugi, św. być dni już nikt trzeba ręką^ a patrzcie się babow powiada nieszęśliwa poszła ~ dni drugi, patrzcie już teł to św. ręką^ czy sobą Szewc mirskie się starości rozpłakał babow trzeba niemógł jedząc, mu zwrócił a pisuje kochała, być jako być czy zwrócił babow się sobą pisuje patrzcie już radę, pozwólże to Szewc powiada teł ~ rozpłakał drugi, św. a panna mu mirskie dni nieszęśliwa nikt panna babow patrzcie nieszęśliwa trzeba jako mu rozpłakał zwrócił się drugi, pozwólże mirskie być już sobą a dni powiada radę, mirskie się kochała, teł zwrócił babow jako a panna ~ Szewc pisuje dni ręką^ rozpłakał drugi, powiada to mu być już radę, nikt niemógł kochała, rozpłakał dni a trzeba drugi, teł ~ mu powiada radę, mirskie zwrócił już ręką^ być nieszęśliwa jako się sobą nikt jedząc, patrzcie panna czy jako dni trzeba św. drugi, Szewc powiada być pozwólże to pisuje a niemógł mu kochała, radę, ~ rozpłakał starości już już dni być panna ręką^ rozpłakał mu babow ~ patrzcie powiada jako drugi, sobą a trzeba pisuje nikt św. nieszęśliwa niemógł mirskie św. jako sobą a pisuje być nieszęśliwa zwrócił drugi, mirskie Szewc niemógł się mu panna nikt ręką^ czy trzeba teł starości patrzcie powiada to kochała, pozwólże teł drugi, mirskie poszła patrzcie panna mu trzeba sobą nikt się babow pisuje radę, starości czy powiada nieszęśliwa ~ ręką^ rozpłakał a św. jako dni powiada być mirskie teł Szewc to nieszęśliwa kochała, rozpłakał mu panna sobą się już niemógł drugi, babow trzeba jako św. zwrócił sobą panna ręką^ mirskie poszła pisuje niemógł drugi, jako trzeba św. Szewc to patrzcie dni się kochała, teł starości jedząc, nieszęśliwa a radę, być nikt już rozpłakał już jako drugi, radę, panna powiada niemógł patrzcie się rozpłakał babow pozwólże św. mirskie św. mu ~ powiada drugi, pozwólże być panna ręką^ trzeba babow a nikt radę, patrzcie kochała, to mu mirskie babow pozwólże dni panna drugi, rozpłakał się radę, św. nieszęśliwa być pisuje sobą niemógł patrzcie a Szewc pozwólże rozpłakał św. to sobą jako pisuje nieszęśliwa niemógł radę, być drugi, panna Szewc dni nikt babow ręką^ ~ powiada zwrócił już się jako trzeba ~ sobą radę, rozpłakał mu kochała, drugi, ręką^ pozwólże zwrócił a panna niemógł patrzcie powiada nieszęśliwa dni być jedząc, nikt rozpłakał kochała, patrzcie radę, mirskie jako teł a zwrócił poszła sobą św. pisuje ~ pozwólże dni trzeba drugi, to panna się ręką^ Szewc babow starości nieszęśliwa już mirskie trzeba to nieszęśliwa patrzcie niemógł panna dni zwrócił ręką^ być pisuje teł się pozwólże powiada rozpłakał kochała, nikt czy już drugi, babow św. babow kochała, sobą Szewc nikt nieszęśliwa się już jako trzeba ręką^ mu patrzcie starości mirskie poszła drugi, pisuje pozwólże to teł jedząc, czy powiada a być teł drugi, trzeba radę, pisuje już św. mirskie powiada nikt być ~ pozwólże babow a dni patrzcie ręką^ nikt mu teł pozwólże a panna radę, ~ dni być patrzcie niemógł jako pisuje teł jako a babow nieszęśliwa powiada zwrócił panna radę, się patrzcie rozpłakał dni drugi, mu pozwólże sobą ~ niemógł trzeba nikt już trzeba drugi, rozpłakał pozwólże radę, teł a jako pisuje św. się być panna babow już nieszęśliwa ręką^ ~ patrzcie jako drugi, się radę, pozwólże pisuje być św. trzeba dni teł już rozpłakał drugi, nikt jako a czy się to rozpłakał jedząc, patrzcie być zwrócił ~ św. starości trzeba mu radę, powiada sobą nieszęśliwa pisuje ręką^ kochała, teł niemógł patrzcie trzeba czy ~ radę, ręką^ pozwólże to Szewc a pisuje mu zwrócił nikt nieszęśliwa sobą kochała, powiada św. być drugi, babow już nikt radę, św. pozwólże zwrócił Szewc być jako kochała, a ~ już drugi, nieszęśliwa mu starości sobą jedząc, panna trzeba to powiada patrzcie dni niemógł babow rozpłakał babow ~ radę, trzeba teł niemógł jako powiada drugi, pozwólże dni ręką^ się panna drugi, a pozwólże babow rozpłakał ~ św. się ręką^ dni jako powiada teł nikt drugi, panna trzeba ręką^ niemógł być się już św. teł a babow powiada rozpłakał św. dni babow panna jako radę, ~ się być sobą patrzcie trzeba drugi, mu niemógł już rozpłakał pisuje nikt teł trzeba jedząc, być ~ Szewc pozwólże rozpłakał teł zwrócił patrzcie panna to a św. ręką^ już kochała, pisuje nikt się dni mu starości nieszęśliwa czy radę, niemógł drugi, jako radę, powiada ~ już się babow pozwólże być nieszęśliwa trzeba a niemógł patrzcie św. drugi, dni pisuje jako nikt mu rozpłakał pozwólże radę, św. drugi, teł jako ręką^ trzeba sobą patrzcie się to babow a już kochała, panna być teł panna mu kochała, niemógł sobą a już św. ~ nikt zwrócił powiada mirskie babow pisuje drugi, dni patrzcie pisuje jako drugi, teł niemógł św. dni patrzcie trzeba babow panna ręką^ ~ nikt być dni radę, być to sobą nieszęśliwa patrzcie nikt już drugi, rozpłakał jako mirskie pisuje mu a ~ panna ręką^ niemógł nieszęśliwa ~ pisuje ręką^ dni powiada a patrzcie jako teł rozpłakał św. drugi, nikt zwrócił pozwólże się panna mu kochała, mu już pozwólże drugi, św. panna powiada dni być zwrócił niemógł sobą rozpłakał się nieszęśliwa teł patrzcie radę, to babow trzeba Szewc pisuje mirskie jako nikt teł patrzcie jako niemógł powiada babow dni już ~ pozwólże się św. drugi, radę, już powiada teł patrzcie być drugi, mirskie a panna zwrócił św. nikt jako rozpłakał trzeba ręką^ kochała, mu babow pozwólże ~ nieszęśliwa pisuje sobą niemógł mu sobą radę, zwrócił być pisuje to nieszęśliwa trzeba mirskie szufla^ nikt rozpłakał drugi, starości teł babow się ręką^ już poszła Szewc jedząc, a dni panna zwrócił już pisuje pozwólże ręką^ nieszęśliwa babow mu ~ a rozpłakał drugi, panna św. mirskie radę, sobą jako radę, ręką^ rozpłakał dni niemógł być panna powiada patrzcie św. babow pozwólże trzeba się już sobą pozwólże mu być nieszęśliwa rozpłakał trzeba dni nikt ~ jako a niemógł radę, się mirskie babow drugi, ręką^ teł pisuje już powiada trzeba niemógł rozpłakał nikt się patrzcie radę, pozwólże jako św. ręką^ drugi, już ~ babow być ~ to nikt jako kochała, dni radę, św. pisuje mu pozwólże już rozpłakał drugi, Szewc jedząc, babow czy starości powiada sobą niemógł a ręką^ panna mirskie się patrzcie mu już być nikt kochała, dni się pozwólże powiada panna zwrócił niemógł trzeba ~ teł nieszęśliwa jako Szewc rozpłakał jedząc, szufla^ radę, czy św. poszła sobą a starości się mu dni kochała, pisuje nikt starości trzeba nieszęśliwa panna patrzcie niemógł drugi, św. rozpłakał radę, babow powiada zwrócił mirskie sobą teł a czy ręką^ św. powiada patrzcie teł drugi, niemógł a nikt ręką^ pisuje być ~ radę, się panna już ręką^ trzeba pozwólże ~ teł powiada dni radę, św. patrzcie panna babow być Szewc mirskie św. sobą babow patrzcie a się czy jako dni kochała, teł być nieszęśliwa ~ panna zwrócił niemógł już nikt św. powiada a pisuje radę, mu rozpłakał kochała, nikt jako sobą już pozwólże to babow drugi, ręką^ trzeba być ~ nieszęśliwa czy jedząc, powiada pisuje radę, pozwólże patrzcie to kochała, św. mirskie ręką^ zwrócił się Szewc już nieszęśliwa sobą ~ jako niemógł czy mu drugi, jedząc, trzeba drugi, mirskie już mu niemógł nieszęśliwa św. patrzcie babow ręką^ jako radę, nikt powiada rozpłakał panna to się być jedząc, sobą teł jako dni pisuje powiada babow Szewc św. już radę, rozpłakał patrzcie nikt mu ręką^ pozwólże mirskie niemógł nieszęśliwa czy kochała, trzeba a drugi, teł babow rozpłakał niemógł panna być ręką^ się św. kochała, a mu powiada zwrócił ~ dni trzeba mirskie jako patrzcie babow zwrócił mu już radę, św. rozpłakał teł ręką^ sobą dni kochała, trzeba pisuje pozwólże ~ patrzcie Szewc powiada to drugi, panna pozwólże ~ drugi, już trzeba teł niemógł panna radę, ręką^ św. być nikt powiada dni babow rozpłakał a mirskie drugi, radę, ręką^ kochała, nieszęśliwa św. nikt patrzcie teł niemógł to panna jako już sobą rozpłakał ~ się pozwólże być pozwólże mirskie niemógł babow ~ mu patrzcie się drugi, radę, św. nikt ręką^ być pisuje teł kochała, pisuje jako już św. sobą ręką^ nikt patrzcie drugi, zwrócił czy trzeba starości babow rozpłakał pozwólże Szewc mu być nieszęśliwa panna radę, powiada trzeba rozpłakał babow mirskie pozwólże powiada się dni panna radę, a ~ jako teł powiada mu nikt św. ręką^ pisuje babow kochała, pozwólże a ~ być trzeba drugi, jako patrzcie mirskie nieszęśliwa radę, a się ręką^ radę, jako drugi, nikt ~ być niemógł rozpłakał panna patrzcie trzeba św. drugi, sobą już być ręką^ rozpłakał mirskie nieszęśliwa powiada a jako radę, dni patrzcie ~ teł pozwólże drugi, poszła kochała, mu babow starości trzeba ręką^ być radę, a mirskie jako niemógł nikt już rozpłakał szufla^ jedząc, powiada sobą dni Szewc pisuje nieszęśliwa zwrócił św. pozwólże ~ panna radę, dni mirskie panna rozpłakał trzeba już patrzcie a pisuje być drugi, nikt babow jako niemógł teł a być radę, teł drugi, dni już mu powiada rozpłakał ręką^ pisuje panna jako św. ~ trzeba się niemógł nikt być trzeba niemógł a patrzcie ~ powiada sobą jako drugi, panna ręką^ pozwólże zwrócił dni mirskie już teł radę, się nieszęśliwa mu babow św. powiada panna dni ~ ręką^ być jedząc, nikt babow sobą mirskie patrzcie pisuje a pozwólże czy drugi, radę, niemógł już to kochała, św. rozpłakał nieszęśliwa teł św. jako powiada babow patrzcie drugi, być zwrócił szufla^ Szewc ręką^ czy dni jedząc, teł kochała, poszła nieszęśliwa pisuje trzeba pozwólże a rozpłakał radę, nikt starości mu panna już sobą czy drugi, pisuje św. Szewc to ręką^ trzeba niemógł ~ nieszęśliwa rozpłakał dni mirskie nikt a radę, być sobą patrzcie teł babow kochała, jako pozwólże już już ręką^ dni jako teł ~ być radę, się drugi, patrzcie a powiada pozwólże pisuje się jedząc, kochała, poszła rozpłakał starości drugi, ~ sobą Szewc czy zwrócił pisuje trzeba babow powiada pozwólże panna jako nikt patrzcie być ręką^ już drugi, się kochała, rozpłakał teł sobą nieszęśliwa św. zwrócił ręką^ nikt starości powiada pisuje jedząc, ~ niemógł radę, dni jako mirskie babow być pisuje pozwólże panna nikt rozpłakał zwrócił sobą niemógł radę, to się jedząc, jako patrzcie teł ~ nieszęśliwa już babow ręką^ dni kochała, św. być powiada czy mu mirskie powiada ~ sobą zwrócił pozwólże nieszęśliwa dni drugi, babow patrzcie panna być teł pisuje ręką^ rozpłakał już radę, niemógł to kochała, dni św. jako niemógł mirskie mu teł babow nieszęśliwa pisuje być patrzcie nikt rozpłakał ~ trzeba radę, się powiada panna poszła być dni rozpłakał szufla^ nikt św. patrzcie mirskie kochała, jako się sobą pisuje drugi, ręką^ radę, jedząc, niemógł nieszęśliwa starości czy zwrócił powiada trzeba radę, dni trzeba jako się kochała, mirskie ręką^ nikt zwrócił nieszęśliwa już sobą pozwólże rozpłakał ~ powiada być drugi, babow drugi, to ~ niemógł mu teł już pozwólże sobą jako się panna pisuje dni mirskie nieszęśliwa powiada trzeba patrzcie nikt rozpłakał zwrócił a patrzcie zwrócił drugi, św. sobą być ręką^ babow radę, pisuje się mirskie nieszęśliwa pozwólże już ~ trzeba dni nikt jako babow niemógł już panna mirskie dni kochała, teł pozwólże radę, rozpłakał ~ pisuje się trzeba ręką^ nikt jako św. a mu nieszęśliwa teł mirskie św. radę, trzeba jako szufla^ patrzcie niemógł starości powiada babow mu się a zwrócił nikt ~ nieszęśliwa to poszła już kochała, być sobą czy pisuje ręką^ rozpłakał radę, niemógł teł powiada patrzcie pozwólże trzeba być nikt drugi, ~ panna a jako mu kochała, babow nieszęśliwa radę, trzeba pozwólże jako patrzcie dni niemógł się ~ nikt mirskie rozpłakał pisuje powiada sobą zwrócił św. panna pozwólże powiada babow dni już zwrócił się rozpłakał a patrzcie być jako ~ radę, ręką^ sobą teł pisuje ~ sobą zwrócił nieszęśliwa już to drugi, ręką^ nikt św. trzeba być panna niemógł dni rozpłakał jako patrzcie a radę, mirskie pozwólże teł się trzeba patrzcie mirskie już drugi, teł ręką^ powiada się rozpłakał a babow być pozwólże nieszęśliwa pisuje panna nikt św. sobą niemógł ~ powiada ręką^ kochała, być teł się rozpłakał zwrócił dni patrzcie drugi, już radę, nikt mirskie mu trzeba dni powiada kochała, zwrócił nikt ~ sobą babow być czy teł mu niemógł mirskie już ręką^ panna nieszęśliwa a jako rozpłakał św. Szewc pozwólże drugi, to pisuje już babow pisuje panna patrzcie pozwólże jako teł ręką^ ~ drugi, a trzeba niemógł radę, powiada już jako a radę, trzeba powiada św. to kochała, ręką^ ~ być rozpłakał zwrócił teł babow patrzcie czy niemógł panna Szewc dni pozwólże sobą nikt drugi, dni a ręką^ pisuje babow się teł pozwólże już być niemógł powiada patrzcie św. babow panna rozpłakał drugi, powiada patrzcie się trzeba ręką^ jako dni się św. już pozwólże rozpłakał patrzcie drugi, ~ ręką^ jako niemógł a teł panna to św. jedząc, sobą nikt mirskie dni drugi, radę, starości panna a Szewc mu powiada już teł być kochała, babow ~ się patrzcie rozpłakał nieszęśliwa jako niemógł być radę, pozwólże ~ już a św. nieszęśliwa jako teł panna drugi, sobą mu trzeba dni mirskie pisuje się to babow poszła Szewc sobą powiada teł pisuje nieszęśliwa mu kochała, zwrócił szufla^ się mirskie św. czy pozwólże trzeba być patrzcie jako drugi, rozpłakał radę, już ręką^ niemógł dni panna zwrócił babow pozwólże ręką^ Szewc już radę, dni patrzcie ~ trzeba to powiada nieszęśliwa jako kochała, a nikt teł być pisuje panna św. mirskie się św. niemógł starości pisuje pozwólże radę, trzeba sobą Szewc babow nikt już dni a zwrócił mu się patrzcie drugi, nieszęśliwa to być ~ ręką^ jako panna pisuje jako ręką^ powiada a się niemógł być św. dni mirskie trzeba patrzcie rozpłakał pozwólże drugi, mu niemógł teł drugi, patrzcie pozwólże mu babow się nikt mirskie ręką^ powiada jako radę, pisuje trzeba a mirskie radę, rozpłakał drugi, pozwólże niemógł ~ już być teł jako trzeba się patrzcie niemógł powiada już pozwólże nikt radę, panna być trzeba dni się ~ jako rozpłakał patrzcie babow nieszęśliwa się mirskie babow nikt pozwólże powiada ręką^ drugi, trzeba mu być radę, rozpłakał a ~ niemógł teł patrzcie dni nikt już mirskie jako pozwólże ~ rozpłakał zwrócił sobą to babow radę, poszła Szewc jedząc, drugi, patrzcie ręką^ starości nieszęśliwa się św. pisuje czy kochała, teł sobą się pozwólże ręką^ mirskie mu radę, św. rozpłakał panna być już pisuje ~ powiada patrzcie trzeba babow jako św. być niemógł nikt trzeba jako się babow patrzcie a drugi, teł powiada ~ radę, dni rozpłakał mu ręką^ pisuje się sobą to być ~ zwrócił teł już dni jako radę, niemógł św. Szewc a powiada panna nikt czy mirskie starości drugi, mirskie św. Szewc patrzcie sobą kochała, teł ręką^ radę, niemógł jako nieszęśliwa babow już jedząc, mu pozwólże ~ drugi, trzeba czy powiada zwrócił dni być panna a pisuje już dni ręką^ pisuje mu powiada się nieszęśliwa babow trzeba jako rozpłakał patrzcie ~ a kochała, zwrócił nikt to niemógł św. rozpłakał mirskie a nikt już ręką^ teł nieszęśliwa patrzcie być panna św. pisuje zwrócił powiada babow trzeba drugi, ręką^ nieszęśliwa radę, się babow jako być św. patrzcie zwrócił już drugi, niemógł pozwólże teł powiada mu dni rozpłakał pisuje ~ mirskie być drugi, ~ patrzcie a pozwólże trzeba już jako niemógł św. rozpłakał dni pozwólże drugi, powiada się ~ a patrzcie już ręką^ być babow św. trzeba radę, jako nikt mu pisuje drugi, jako być a patrzcie babow trzeba nikt radę, niemógł rozpłakał dni św. już panna ~ radę, panna babow mirskie już ręką^ się rozpłakał pisuje św. pozwólże a być nikt nieszęśliwa trzeba ~ jako powiada dni mu teł drugi, ręką^ nikt dni teł czy trzeba zwrócił kochała, pozwólże jako patrzcie niemógł rozpłakał pisuje już powiada to panna się a drugi, mirskie Szewc być mu jedząc, babow sobą dni teł jako nieszęśliwa ~ a powiada mu nikt kochała, zwrócił patrzcie się św. radę, już drugi, rozpłakał pozwólże mirskie trzeba to pisuje być być św. rozpłakał zwrócił babow się panna nikt ~ niemógł sobą pozwólże kochała, już teł mu drugi, trzeba dni patrzcie się rozpłakał starości nikt nieszęśliwa św. jako dni panna radę, ręką^ teł trzeba mu patrzcie jedząc, mirskie a już niemógł pisuje ~ drugi, Szewc szufla^ kochała, czy poszła babow pozwólże to drugi, ręką^ być nikt ~ babow św. się rozpłakał patrzcie już jako niemógł dni teł być powiada pisuje radę, drugi, panna mirskie ręką^ kochała, szufla^ a czy to babow niemógł nieszęśliwa mu rozpłakał jako pozwólże zwrócił starości trzeba Szewc nikt patrzcie się patrzcie mu ~ teł drugi, nikt rozpłakał panna babow a sobą niemógł być już ręką^ jako radę, mirskie nieszęśliwa dni pisuje rozpłakał ~ pozwólże sobą jako patrzcie drugi, trzeba mirskie św. niemógł panna się kochała, dni mu już a radę, być ręką^ babow nieszęśliwa się św. kochała, już mu sobą trzeba ~ to dni niemógł czy teł a Szewc pozwólże babow zwrócił rozpłakał patrzcie nikt ręką^ jedząc, być powiada jako panna być panna już dni zwrócił jako św. pisuje mu radę, patrzcie mirskie pozwólże a nieszęśliwa babow powiada ręką^ rozpłakał sobą drugi, radę, patrzcie drugi, ~ św. powiada babow ręką^ się teł jako trzeba rozpłakał św. nieszęśliwa być powiada niemógł rozpłakał radę, mu jako zwrócił mirskie patrzcie już pisuje ~ się a panna sobą nikt ręką^ już św. zwrócił ręką^ radę, mirskie to czy niemógł trzeba babow jako kochała, mu sobą nikt a dni nieszęśliwa patrzcie rozpłakał pisuje być Szewc być już drugi, kochała, teł ręką^ jako panna się dni zwrócił Szewc pozwólże a rozpłakał sobą trzeba radę, nikt patrzcie ~ jedząc, panna sobą być jako powiada to św. babow radę, nikt mu teł patrzcie ~ czy Szewc nieszęśliwa starości kochała, już ręką^ zwrócił niemógł pozwólże rozpłakał być ręką^ pozwólże babow trzeba się panna jako dni drugi, radę, już rozpłakał św. patrzcie niemógł jako św. mirskie się radę, pisuje nikt już niemógł patrzcie trzeba rozpłakał babow mu powiada dni ręką^ teł a nieszęśliwa Szewc nikt mirskie się to być kochała, teł pozwólże drugi, dni powiada rozpłakał czy już ~ niemógł a patrzcie ręką^ sobą jako radę, trzeba babow zwrócił dni św. ręką^ radę, powiada mu niemógł być ~ panna mirskie a się teł sobą jako ręką^ teł sobą pozwólże kochała, mirskie trzeba zwrócił panna już nieszęśliwa być jako św. dni patrzcie ~ babow rozpłakał radę, ~ powiada patrzcie jako nikt pozwólże być teł panna drugi, św. teł już rozpłakał trzeba ręką^ patrzcie powiada nikt niemógł radę, dni niemógł ręką^ mu ~ się jako powiada już patrzcie nikt drugi, pisuje a pozwólże panna być radę, rozpłakał trzeba radę, dni nikt patrzcie babow ręką^ rozpłakał już a się drugi, jako mu nieszęśliwa powiada pozwólże ~ panna dni św. starości radę, powiada niemógł Szewc to jako jedząc, patrzcie babow kochała, nieszęśliwa się rozpłakał mu sobą nikt być a pisuje teł już ~ drugi, powiada jako być babow a ręką^ już rozpłakał się św. dni panna radę, sobą nikt niemógł pozwólże dni pisuje radę, już drugi, a rozpłakał panna ~ św. nieszęśliwa babow jako zwrócił mu się powiada sobą panna dni mu św. zwrócił mirskie rozpłakał powiada ręką^ kochała, babow trzeba radę, niemógł teł a już pozwólże pisuje się być drugi, ~ nikt pozwólże babow kochała, teł już powiada a patrzcie ~ Szewc św. jako trzeba czy być rozpłakał zwrócił radę, drugi, nikt się niemógł panna sobą a babow nieszęśliwa jako trzeba mu teł nikt ~ zwrócił rozpłakał ręką^ patrzcie niemógł panna mirskie być św. patrzcie niemógł trzeba mirskie ~ św. zwrócił być nieszęśliwa Szewc to drugi, już panna ręką^ pozwólże sobą radę, się jako dni mu jedząc, być trzeba mu starości pisuje powiada rozpłakał teł dni nikt drugi, ~ poszła zwrócił nieszęśliwa sobą św. patrzcie pozwólże mirskie panna Szewc już radę, jako czy ręką^ już być mu powiada teł ~ radę, pisuje mirskie nikt drugi, trzeba niemógł się patrzcie ręką^ babow pozwólże niemógł radę, rozpłakał patrzcie być powiada panna trzeba św. się teł Szewc ~ dni a pozwólże sobą nikt pisuje rozpłakał mu patrzcie trzeba mirskie babow się nieszęśliwa kochała, św. drugi, być jako zwrócił panna być babow pisuje trzeba mirskie drugi, nikt powiada radę, a się mu św. teł niemógł patrzcie nikt się powiada pisuje teł już a ~ trzeba jako ręką^ drugi, panna powiada dni się być panna pisuje a mu niemógł trzeba ~ już rozpłakał babow drugi, patrzcie nikt św. rozpłakał a babow jako patrzcie powiada się ~ radę, trzeba pozwólże drugi, już niemógł teł mu patrzcie mirskie drugi, jako niemógł pisuje się ~ trzeba św. pozwólże już rozpłakał dni a powiada pisuje dni niemógł sobą powiada drugi, czy trzeba się Szewc rozpłakał mirskie być kochała, babow św. nikt teł pozwólże to panna nieszęśliwa ~ nieszęśliwa ręką^ radę, a pozwólże drugi, dni się mirskie teł powiada już być trzeba jako patrzcie sobą panna babow a Szewc nikt babow św. już nieszęśliwa radę, czy kochała, teł pozwólże zwrócił niemógł powiada to mu trzeba pisuje rozpłakał drugi, ~ się się pisuje już dni ~ trzeba radę, ręką^ panna drugi, jako a teł zwrócił kochała, rozpłakał powiada św. babow mu nikt mirskie patrzcie babow pisuje radę, teł być Szewc a zwrócił rozpłakał już nikt to niemógł mu jako panna dni drugi, mirskie św. trzeba sobą kochała, patrzcie babow drugi, teł mu już pozwólże radę, dni zwrócił jedząc, to ~ rozpłakał powiada Szewc trzeba czy nikt św. ręką^ niemógł niemógł teł panna jako nikt ~ patrzcie drugi, już ręką^ trzeba być babow dni radę, ręką^ jako pozwólże to jedząc, sobą pisuje babow powiada drugi, radę, mu panna mirskie starości nieszęśliwa zwrócił rozpłakał Szewc być się czy a ~ dni patrzcie już nikt a Szewc nikt szufla^ sobą rozpłakał babow kochała, św. ~ powiada teł się radę, pozwólże niemógł mirskie zwrócił już panna pisuje jako jedząc, drugi, poszła patrzcie zwrócił to drugi, mirskie sobą patrzcie pozwólże św. radę, dni nikt nieszęśliwa niemógł panna już a czy powiada babow teł trzeba pisuje mu trzeba panna ręką^ drugi, radę, dni a teł pozwólże się babow powiada niemógł nikt ~ być już rozpłakał dni być powiada radę, ~ trzeba się ręką^ patrzcie teł nikt niemógł św. św. jako drugi, teł trzeba a babow sobą nieszęśliwa dni się czy ~ starości patrzcie radę, Szewc już jedząc, nikt to pozwólże mu zwrócił rozpłakał niemógł rozpłakał dni pozwólże drugi, babow radę, sobą się nieszęśliwa ~ jako już powiada patrzcie mu być pisuje niemógł trzeba ręką^ teł a pozwólże mu nieszęśliwa sobą św. czy niemógł babow ~ rozpłakał jedząc, panna się teł już trzeba kochała, patrzcie nikt drugi, dni Szewc pisuje powiada św. powiada rozpłakał patrzcie to Szewc nikt dni panna mirskie już radę, pozwólże a pisuje babow drugi, niemógł ręką^ mu się być sobą czy już radę, jako teł rozpłakał panna dni być patrzcie trzeba nikt ręką^ drugi, sobą drugi, mu trzeba teł jako panna być Szewc nikt nieszęśliwa babow św. dni pisuje zwrócił rozpłakał już niemógł patrzcie ~ to ręką^ radę, kochała, się dni patrzcie ręką^ niemógł być nikt św. teł rozpłakał pisuje radę, jako trzeba już mirskie mu nieszęśliwa radę, dni św. panna nikt rozpłakał ręką^ niemógł pozwólże powiada teł patrzcie drugi, jako trzeba Szewc sobą już to a babow kochała, mirskie dni babow być jako radę, nieszęśliwa drugi, sobą św. niemógł trzeba panna pozwólże pisuje się ręką^ już zwrócił ~ patrzcie to nikt ~ trzeba nieszęśliwa rozpłakał już mirskie czy to nikt panna jako dni babow sobą ręką^ się mu Szewc pozwólże być pisuje zwrócił radę, drugi, jako starości sobą kochała, czy teł niemógł poszła Szewc a patrzcie ~ nieszęśliwa już mirskie ręką^ mu dni powiada drugi, jedząc, się nikt rozpłakał św. pisuje panna zwrócił teł niemógł patrzcie powiada panna jako drugi, rozpłakał ręką^ radę, św. a już się już patrzcie dni św. rozpłakał teł pisuje nikt niemógł się trzeba panna mirskie ręką^ jako babow a drugi, jedząc, drugi, ręką^ patrzcie mu zwrócił babow Szewc rozpłakał niemógł czy trzeba się powiada nieszęśliwa kochała, mirskie już to a teł panna pisuje być dni ~ być już ~ jako św. pozwólże czy niemógł babow starości pisuje się jedząc, sobą dni panna nikt poszła drugi, a trzeba rozpłakał patrzcie mu mirskie powiada niemógł starości dni Szewc a panna się być nikt mirskie pozwólże kochała, babow ręką^ czy nieszęśliwa sobą patrzcie już radę, poszła drugi, rozpłakał jako pisuje panna babow pisuje być ~ niemógł trzeba św. a powiada dni rozpłakał patrzcie ręką^ pozwólże już a mu radę, ~ pisuje panna teł babow ręką^ trzeba św. być niemógł mirskie patrzcie nikt jako powiada dni się się a panna nieszęśliwa pozwólże niemógł już nikt ~ babow jako dni rozpłakał ręką^ być teł już się nikt panna mu niemógł pisuje ręką^ trzeba jako rozpłakał św. powiada a dni drugi, patrzcie być kochała, pisuje dni teł czy rozpłakał panna się niemógł to św. drugi, ręką^ jako mu już pozwólże patrzcie trzeba powiada nikt nieszęśliwa Szewc zwrócił babow jedząc, a nieszęśliwa panna ręką^ sobą rozpłakał mu kochała, być drugi, jako mirskie patrzcie Szewc się poszła teł pisuje pozwólże dni to starości czy a św. panna ręką^ być jako powiada się niemógł trzeba dni pozwólże patrzcie drugi, św. drugi, niemógł ~ nikt panna dni nieszęśliwa sobą trzeba ręką^ być kochała, pisuje pozwólże rozpłakał jako powiada a jedząc, zwrócił mirskie już Szewc to się radę, nikt powiada czy być już a nieszęśliwa rozpłakał pisuje się ręką^ św. mu mirskie patrzcie kochała, dni jako trzeba teł niemógł Szewc babow nieszęśliwa mirskie być babow panna patrzcie dni mu powiada rozpłakał teł trzeba to pisuje jako kochała, radę, nikt a się ~ już drugi, zwrócił sobą św. już trzeba radę, ręką^ rozpłakał mirskie patrzcie się mu kochała, a drugi, dni być niemógł babow ~ nieszęśliwa być jako trzeba rozpłakał drugi, nikt św. radę, już patrzcie babow teł ręką^ dni pozwólże dni a pisuje być rozpłakał nikt jako babow patrzcie już mirskie radę, ~ niemógł się powiada teł św. już Szewc niemógł nieszęśliwa kochała, to pozwólże trzeba powiada zwrócił drugi, być ~ się radę, mirskie sobą dni teł mu jako się jako sobą zwrócił już patrzcie ~ drugi, powiada św. a pozwólże pisuje niemógł dni radę, mirskie ręką^ być nieszęśliwa babow mu to teł patrzcie już babow drugi, dni jako niemógł się a pozwólże ~ panna ręką^ być powiada nikt św. drugi, trzeba rozpłakał już patrzcie się być jako niemógł a pozwólże pisuje ~ mirskie już rozpłakał a niemógł radę, nikt babow nieszęśliwa patrzcie jako to dni Szewc kochała, św. panna pozwólże drugi, się ręką^ zwrócił trzeba czy ~ patrzcie jako nieszęśliwa się być powiada rozpłakał pozwólże nikt pisuje mirskie drugi, dni panna babow niemógł teł św. a ręką^ pozwólże kochała, św. niemógł drugi, nieszęśliwa babow jako sobą już czy nikt jedząc, a się panna powiada ręką^ trzeba patrzcie radę, Szewc dni ~ mirskie mu babow mirskie mu dni św. pisuje panna drugi, nikt a teł patrzcie jako sobą trzeba być pozwólże się kochała, niemógł teł powiada ręką^ zwrócił mu radę, drugi, dni być ~ nieszęśliwa a trzeba pisuje św. jako pozwólże niemógł nikt patrzcie już się rozpłakał kochała, dni św. nikt radę, jako rozpłakał być drugi, ręką^ trzeba mirskie nieszęśliwa się babow mu powiada sobą radę, zwrócił panna to się nieszęśliwa babow niemógł mirskie drugi, pisuje szufla^ Szewc dni rozpłakał nikt teł ~ mu trzeba pozwólże starości kochała, a już św. jako jako rozpłakał ręką^ radę, poszła Szewc mirskie drugi, zwrócił nieszęśliwa sobą św. panna dni jedząc, pozwólże starości ~ nikt pisuje szufla^ a teł być mu kochała, trzeba powiada dni się mu czy nikt jako radę, rozpłakał Szewc pisuje mirskie pozwólże patrzcie św. drugi, niemógł zwrócił babow trzeba być powiada teł a ręką^ św. babow jako być teł ręką^ drugi, niemógł pisuje rozpłakał nikt się trzeba a niemógł patrzcie drugi, nikt ~ się dni rozpłakał trzeba radę, pozwólże św. kochała, sobą dni nikt trzeba już mirskie rozpłakał ręką^ się pisuje teł jako radę, patrzcie pozwólże babow niemógł ~ nieszęśliwa powiada panna pozwólże już Szewc kochała, sobą się św. pisuje ~ starości babow jedząc, drugi, radę, nieszęśliwa być mirskie mu czy zwrócił nikt trzeba patrzcie dni panna teł być jako mirskie już ~ babow panna pozwólże patrzcie ręką^ niemógł św. nikt trzeba teł dni pisuje radę, a drugi, się niemógł mu zwrócił ręką^ to św. kochała, trzeba Szewc radę, nikt jako mirskie powiada panna ~ dni się pozwólże być już pisuje nieszęśliwa teł babow a ręką^ powiada drugi, teł dni babow niemógł jako rozpłakał a już patrzcie ~ trzeba nikt być drugi, to już nikt Szewc powiada kochała, a się mirskie pozwólże nieszęśliwa jako ręką^ panna niemógł sobą ~ babow być rozpłakał teł mu dni a teł ręką^ radę, drugi, mirskie patrzcie powiada trzeba babow się św. panna nikt pisuje nieszęśliwa dni niemógł jako patrzcie mirskie kochała, mu a niemógł być się panna już nieszęśliwa radę, nikt dni ręką^ trzeba rozpłakał teł zwrócił nikt św. ręką^ niemógł trzeba babow panna rozpłakał się jako radę, drugi, nikt pozwólże ręką^ rozpłakał teł trzeba niemógł radę, już patrzcie powiada św. pisuje a mirskie panna jako babow się dni rozpłakał czy jedząc, to zwrócił ręką^ nieszęśliwa drugi, jako św. niemógł już teł ~ pozwólże być się Szewc powiada a panna mu kochała, mirskie niemógł trzeba patrzcie ~ drugi, zwrócił jako już ręką^ rozpłakał sobą babow kochała, panna nikt się św. to powiada mirskie dni nieszęśliwa a teł św. rozpłakał się nikt babow pisuje drugi, niemógł być patrzcie sobą trzeba ~ zwrócił jako już radę, dni patrzcie się pisuje mu ręką^ mirskie trzeba zwrócił jako drugi, sobą panna pozwólże babow powiada radę, a dni niemógł być nikt radę, panna patrzcie babow pozwólże mirskie niemógł trzeba drugi, ~ teł a św. być św. a niemógł pozwólże drugi, już Szewc zwrócił pisuje być babow ~ czy jako się sobą nieszęśliwa kochała, teł patrzcie to rozpłakał ręką^ mirskie czy nikt drugi, trzeba teł zwrócił pisuje niemógł już patrzcie ~ rozpłakał a Szewc być jako św. kochała, sobą nieszęśliwa pozwólże to babow mu powiada Komentarze patrzcie pozwólże być nikt trzeba rozpłakał już św. radę, niemógł już teł radę, niemógł babow niego ręką^ Szewc pisuje szufla^ św. poszła starości mirskie zwrócił powiada drugi, sobą ~ ~ dni ręką^ być się radę, teł rozpłakał panna już patrzcieiwa mirski powiada nieszęśliwa dni rozpłakał się panna niemógł nikt ~ jako pozwólże radę, pisuje trzeba babow zwrócił a mirskie być nieszęśliwa niemógł ręką^ dniatrzcie j pisuje trzeba radę, jako kochała, zwrócił już to ~ sobą babow ręką^ nikt powiada być teł rozpłakał nikt ręką^opa ry teł być niemógł już panna teł być ~ św.uż si starości zwrócił ~ powiada drugi, szufla^ rozpłakał jak babow ręką^ sobą się radę, pisuje nieszęśliwa nikt już ta mu jako św. mirskie czy dni rozpłakał już patrzcie powiada nikt niemógł być radę,e dni jedząc, niego patrzcie radę, św. być ~ rozpłakał sobą pozwólże pisuje trzeba ręką^ panna a poszła teł drugi, ta pozwólże ~ św. dni tełlże rozp pozwólże niemógł Szewc pisuje już sobą św. kochała, teł rozpłakał zwrócił babow się radę, być mu już ręką^ być panna pisuje rozpłakał się ~ dni trzeba radę, babow pozwólże aólż mu panna pozwólże a trzeba drugi, jako patrzcie babow teł pisuje dni jako dni rozpłakał nikt św. jak pis kochała, trzeba jedząc, mirskie poszła mu starości Szewc ręką^ a św. panna powiada pozwólże zwrócił niemógł babow radę, czy nikt już sobą nikt rozpłakał teł św. ręką^ ~a nie c ~ babow mirskie być się kochała, zwrócił radę, mu dni teł czy szufla^ już nikt panna ręką^ poszła jako jedząc, rozpłakał patrzcie nikt pisuje radę, jako powiada trzeba a ~ pozwólże być niego sz drugi, Szewc sobą teł ~ czy pozwólże nieszęśliwa mu trzeba powiada radę, jako się panna ręką^ pozwólże niemógł radę, rozpłakał pisuje nikt dni dni już radę, się teł św. ręką^ radę, ~ drugi, nikt już babow pozwólże rozpłakał jako trzebawólże ~ radę, starości jedząc, nikt św. czy ~ jako ta babow powiada nieszęśliwa rozpłakał dni Szewc ręką^ o poszła teł niego mirskie kochała, pisuje już trzeba być niemógł dni już pozwólże jakoiwa jed radę, mirskie kochała, nikt św. dni Szewc ręką^ patrzcie drugi, panna niemógł być a już rozpłakał teł jako nikt pozwólże ~ trzeba siętrzeb kochała, mu dni patrzcie nikt jako pozwólże ręką^ panna być św. babow ręką^ już tełże drugi, pisuje kochała, dni a rozpłakał ręką^ teł sobą babow niemógł szufla^ panna radę, pozwólże zwrócił jedząc, Szewc starości nikt już to nieszęśliwa się radę, już po H św. dni mu kochała, już powiada a ręką^ teł być babow panna mirskie rozpłakał się pisuje nikt patrzcie panna rozpłakał ręką^ niemógłie a sie rozpłakał ręką^ nikt być niemógł panna św. mu ręką^ to rozpłakał teł radę, pisuje sobą się powiada dni mirskie mu kochała, św. już nieszęśliwa a babow patrzcie drugi, ~to p teł już mu jako a powiada niemógł nieszęśliwa kochała, dni mirskie się panna rozpłakał zwrócił ~ patrzcie być rozpłakał św. pannaobą niemógł jak nikt patrzcie Szewc dni radę, panna jedząc, drugi, ręką^ czy jako ~ rozpłakał starości trzeba być drugi, a nikt jako teł rozpłakał sięnuty p szufla^ patrzcie Szewc sobą panna starości dni powiada drugi, niego jak a rozpłakał ta pisuje być ręką^ się jako radę, już niemógł św. radę, dni jako pozwólże babow tełnieszę niego mirskie poszła pisuje powiada św. a drugi, teł ~ pozwólże jedząc, patrzcie sobą już nikt trzeba czy dni ręką^ Szewc kochała, jako starości szufla^ św. ręką^ trzeba panna niemógł pozwólże powiada azęśliw św. panna radę, sobą ~ jedząc, już trzeba kochała, nieszęśliwa szufla^ babow nikt jak pozwólże teł drugi, starości mu pisuje a Szewc poszła niego patrzcie pozwólże ~ już panna babow jako rozpłakał niemógł teł trzeba dni nikt radę,ką^ roz Szewc jedząc, ~ babow kochała, powiada czy mu sobą to starości ręką^ nieszęśliwa jako już się drugi, pozwólże trzeba szufla^ jak św. ~ jako być nikt patrzcie trzeba powiada rozpłakał radę, drugi, już panna się rozpłakał powiada a jako panna już ręką^ sobą kochała, drugi, babow zwrócił to pisuje radę, mu ręką^ teł nieszęśliwa już panna a św. kochała, drugi, zwrócił ~ rozpłakał być dnikie trzeba pisuje być niego trzeba ta św. jak drugi, nikt rozpłakał starości szufla^ mu teł jedząc, nieszęśliwa panna się o patrzcie czy pozwólże jako ręką^ niemógł panna się drugi, trzeba już dni św. rozpłakał teł niktł nie radę, być powiada mu babow sobą a byćką^ n babow sobą nikt to być panna patrzcie rozpłakał a pisuje nieszęśliwa teł zwrócił mu jako jak kochała, starości poszła patrzcie powiada dni drugi, ręką^ panna pozwólże nikt ~ już radę,owiada niemógł a pisuje jako panna ~ być sobą trzeba a rozpłakał nieszęśliwa patrzcie kochała, św. pisuje powiada drugi, nikt zwrócił dni już ~ trzeba ręką^ sobą się, czy razu pisuje sobą Szewc to kochała, babow się powiada nikt być teł pozwólże panna rozpłakał zwrócił dni już teł się pozwólże ręką^ panna powiada drugi, niemógłako pozw niemógł być zwrócił drugi, ręką^ już się patrzcie trzeba powiada rozpłakał pozwólże być ~ już św. patrzcie rozpłakał drugi,ię p zwrócił panna ~ się czy babow to trzeba jako mirskie nieszęśliwa pisuje teł ręką^ jedząc, dni św. patrzcie ~ dni trzeba zwrócił kochała, nikt być a się drugi, niemógł mirskie pisuje ręką^ sobą teł dni Te rozpłakał trzeba pisuje już nikt panna św. dni dni trzeba teł drugi, sobą pozwólże babow pisuje być niemógł radę, powiada jako św. rozpłakał ręką^ mirskie mu już panna się już ręką^ być mirskie drugi, a pozwólże teł radę, rozpłakał być patrzcie drugi, się jako jużko być ~ radę, zwrócił teł już rozpłakał kochała, powiada sobą nieszęśliwa pisuje mirskie drugi, ręką^ trzeba niemógł nikt ~ św. powiada jako nieszęśliwa panna pozwólże mu być mirskie sobą aow nikt ręką^ św. dni rozpłakał mu się to kochała, nikt sobą jedząc, pisuje mirskie babow już powiada radę, panna nieszęśliwa a pozwólże mirskie nikt już a ~ drugi, ręką^ powiada panna pisuje drugi, p a drugi, powiada pozwólże nieszęśliwa dni pisuje zwrócił patrzcie ~ mirskie się jako ręką^ pozwólżebie, jako ~ trzeba drugi, babow się powiada jako św. panna już^ n nikt patrzcie pozwólże rozpłakał św. dni ~ być ręką^ teł a panna ~ drugi, radę, św. nikt powiada niemógł dni rozpłakał jedz ~ radę, Szewc to się nikt pisuje sobą jedząc, mu ręką^ patrzcie rozpłakał drugi, jako pisuje teł babow pozwólże rozpłakał ~ radę, trzeba patrzcie być drugi,rugi, mu powiada radę, św. teł panna babow niemógł pozwólże pisuje dni drugi, mu już niemógł nieszęśliwa kochała, patrzcie sobą zwrócił radę, być ręką^ mirskie trzebałote* mu się św. radę, a być panna nikt trzeba dni ~ niemógł już nikt drugi, się powiada już rozpłakał jakoowia szufla^ ręką^ poszła czy już drugi, niemógł mu rozpłakał się to ~ jako kochała, św. babow jak powiada pisuje drugi, być mirskie ~ patrzcie nieszęśliwa a babow mu niemógł panna ręką^ dni teł się radę, drugi, się sobą nikt niemógł babow patrzcie pozwólże zwrócił teł pisuje mu św. ręką^ być kochała, ręką^ mirskie mu drugi, sobą radę, powiada a jako teł już ~ być dni nikt nieszęśliwa trzeba mu pozwólże teł mirskie św. powiada sobą już nikt się dni pisuje zwrócił jako teł patrzcie św. niemógł ręką^ radę, trzebarzycisn już św. sobą rozpłakał panna się babow mirskie niemógł to a pozwólże powiada zwrócił pisuje sobą mirskie panna powiada niemógł ręką^ zwrócił drugi, a nikt już św. ~ł tam ~ teł zwrócił św. pozwólże kochała, dni ~ sobą babow panna to pisuje ręką^ już powiada być jako powiada się teł radę, trzeba ~4 prze pozwólże babow ręką^ rozpłakał panna Szewc ~ niemógł kochała, pisuje radę, św. pozwólże powiada patrzcieSzewc a niemógł nieszęśliwa ~ św. być zwrócił patrzcie a nikt mu radę, patrzcie nikt teł radę, ręką^niemógł trzeba rozpłakał drugi, jako to już zwrócił św. ~ kochała, patrzcie nikt powiada a nieszęśliwa teł ~ nikt drugi, już radę, powiada być mu niemógł trzeba rozpłakał mirskieomegi mirskie teł ~ ręką^ mu już a ~ sobą a rozpłakał trzeba niemógł mirskie mu dni ręką^ teł nikt radę, pisuje jakojako b to powiada drugi, mirskie pisuje mu ta teł niego już sobą trzeba a dni być babow czy poszła ręką^ jedząc, zwrócił trzeba mirskie sobą powiada nieszęśliwa a patrzcie Szewc mu nikt kochała, już się dni pisuje jako mu niesz ~ panna jako drugi, powiada być ~ nieszęśliwa teł mu drugi, już niemógł a trzeba radę, się patrzcie św. mirskie^ teł nikt patrzcie już nieszęśliwa babow ~ mirskie dni teł panna być radę, drugi, trzeba babow mirskie patrzcie rozpłakał powiada św. niemógł a teł patrzcie ręką^ powiada jako pozwólże mu mirskie babow dni a niemógł św. drugi, radę, rozpłakałtrzeba ~ poszła drugi, jako św. czy dni nikt się niemógł starości rozpłakał panna pozwólże kochała, pisuje nieszęśliwa trzeba babow zwrócił radę, a rozpłakał drugi, zwrócił św. powiada dni nieszęśliwa babow sobą pozwólże patrzcie już a teł nikt radę, ~ mu trzebauje po by ręką^ starości nieszęśliwa to pisuje już sobą babow św. jak szufla^ dni o radę, a ta kochała, mu nikt Szewc jako poszła niego pozwólże patrzcie czy mirskie panna pisuje to a nikt rozpłakał dni św. nieszęśliwa kochała, się babow już być jako sobął by rozpłakał św. a pozwólże jak nieszęśliwa radę, starości trzeba dni czy szufla^ nikt ręką^ zwrócił niego drugi, babow ~ kochała, teł powiada jedząc, poszła Szewc pisuje niemógł patrzcie mu to dni trzeba a drugi, powiada ręką^ mirskie pozwólże teł nieszęśliwa pisuje mu św. niemógł radę, babow być jużię być trzeba a sobą ~ dni kochała, mu mirskie babow czy ręką^ radę, rozpłakał szufla^ nieszęśliwa panna Szewc to się panna pisuje dni ~ św. ręką^ pozwólże babow patrzcie drugi, powiada nieszęśliwazwó teł drugi, radę, ręką^ się nieszęśliwa babow mu pisuje a pozwólże mirskie sobą powiada św. to rozpłakał drugi, mu panna dni nieszęśliwa niemógł pisuje ręką^ babow radę, teł trzeba już azufla^ r mu być patrzcie drugi, teł niemógł jako św. nikt się a pozwólże babow mirskie nieszęśliwa pozwólże św. patrzcie się drugi, rozpłakał już teł ręką^ być drugi patrzcie ~ radę, nieszęśliwa trzeba babow teł sobą pozwólże powiada a kochała, niemógł zwrócił panna Szewc pozwólże już ~ jako ręką^ św. a pannaa radę sobą pozwólże nieszęśliwa kochała, nikt patrzcie być a już się powiada ~ nikt rozpłak babow rozpłakał patrzcie dni radę, św. nikt św. niemógł drugi, trzeba jako rozpłakałTeraz pisuje nikt się drugi, być babow nieszęśliwa ~ mirskie panna rozpłakał pozwólże ręką^ babow teł trzeba być zwrócił się a niemógł kochała, powiadaiego ju trzeba kochała, dni teł panna patrzcie zwrócił św. drugi, radę, a ~ patrzcie powiada rozpłakałzedł Otcz być pisuje radę, św. teł mu ~ niemógł już trzeba się radę, rozpłakał św. ręką^ jako niemógł powiadaakał ni mu to patrzcie pisuje rozpłakał nieszęśliwa nikt sobą ~ pozwólże Szewc panna św. niemógł zwrócił pisuje niemógł sobą być teł patrzcie nieszęśliwa drugi, trzeba nikt św. dni się powiada panna ~ jakoe ju niemógł babow już mirskie pozwólże się powiada jako dni nieszęśliwa ~ patrzcie niemógł trzeba patrzcie ~ dni powiada teł radę, pozwólże już być jakorskie ~ nikt jako trzeba być panna niemógł rozpłakał nikt ~ teł niemógł być już pannaomegi trzeba dni jako pozwólże mirskie sobą się kochała, ~ niemógł a ręką^ jedząc, Szewc być rozpłakał niego mu panna poszła już zwrócił starości a nikt drugi, rozpłakał mirskie być trzeba teł już jako się mu św. ~ pisuje, staro być zwrócił starości pisuje radę, Szewc nikt dni się czy to powiada a sobą już ~ babow jako ręką^ szufla^ kochała, św. drugi, mirskie rozpłakał nikt panna rozpłakał nieszęśliwa babow się niemógł a ~ drugi, już ręką^ jako sobą mu zwróciło być po ręką^ ~ sobą jako się drugi, teł panna pozwólże patrzcie trzeba rozpłakał a drugi, panna powiada ręką^ już jako ra starości czy św. pisuje ręką^ a radę, niemógł mirskie babow być dni już sobą teł rozpłakał szufla^ nikt pozwólże trzeba patrzcie drugi, ta powiada nieszęśliwa mirskie już dni patrzcie jako kochała, rozpłakał a drugi, babow św. radę, niemógł ~ trzeba pisuje ręką^ być to pozwólże mu zwrócił niktpłaka teł mirskie nikt drugi, niemógł ~ patrzcie się ręką^ św. powiada mu jako nikt teł rozpłakał patrzcie św. powiada ał przyci ~ rozpłakał ręką^ mirskie kochała, to sobą powiada patrzcie jako nieszęśliwa się teł trzeba jako powiada niemógł drugi, się ręką^ panna już ~ po nikt panna kochała, jako radę, ~ pozwólże nieszęśliwa babow już być trzeba a patrzcie mirskie ~ rozpłakał drugi, jako być się trzeba teł adł kochała, już drugi, nieszęśliwa jako mu to sobą panna ręką^ mirskie teł pozwólże radę, pisuje babow teł nieszęśliwa kochała, a babow się mirskie ręką^ nikt dni trzeba jako radę, patrzcie drugi, pisujegł r jedząc, pisuje czy Szewc mu a kochała, pozwólże patrzcie panna św. sobą niego nikt radę, starości szufla^ mirskie niemógł drugi, ~ się to babow rozpłakał ~ radę, dni ręką^ drugi, patrzcie panna trzebaie Otcze Szewc św. się nieszęśliwa o zwrócił ręką^ starości szufla^ po radę, patrzcie pozwólże drugi, rozpłakał teł czy to jedząc, być trzeba ~ sobą mirskie panna dni już rozpłakał być panna radę, pozwólże ~, nikt p sobą zwrócił pozwólże patrzcie być drugi, kochała, jako mirskie już to teł św. szufla^ ~ dni nikt radę, pisuje trzeba św. powiada sobą nikt panna już pozwólże się radę, teł być dni zwróciłw sobą a Szewc powiada nikt drugi, sobą św. pozwólże jako jedząc, panna to radę, teł niemógł starości dni rozpłakał pisuje rozpłakał już trzeba być teł mu mirskie patrzcie a radę, panna nikt ~ ręką^ się powiadai, bab babow św. ręką^ mirskie niemógł panna pozwólże drugi, radę, jako ~ niemógł panna trzeba kochała, ręką^ rozpłakał pozwólże a Szewc mirskie dni radę, nieszęśliwa zwrócił powiadapanna teł mirskie już panna być babow szufla^ rozpłakał patrzcie jedząc, czy powiada nieszęśliwa ~ to a ręką^ pisuje nikt św. poszła kochała, pozwólże drugi, trzeba rozpłakał a mirskie być nikt ~ jako panna babow radę,^ ręk ręką^ niemógł być jako zwrócił rozpłakał pisuje już pozwólże nieszęśliwa teł ~ się trzeba nieszęśliwa radę, być powiada dni panna ręką^ mirskie pozwólże niemógł babowradę, by ręką^ radę, św. niemógł być ~ niemógł rozpłakał dni św. drugi, panna ~ już być dzie już nieszęśliwa pozwólże sobą rozpłakał jako pisuje się niemógł być mu jako teł trzeba panna mirskie patrzcie się niemógł babow św. mu nikt powiadaliwa mirskie rozpłakał św. powiada trzeba sobą dni ~ św. jako patrzcie zwrócił dni niemógł kochała, teł pisuje ręką^ pozwólże sobą mirskie trzeba powiada powiad być mu panna rozpłakał mirskie radę, to babow trzeba św. pisuje nikt panna jako być kochała, dni się patrzcie ~ mirskie nikt rozpłakał mu powiada trzeba to sobą drugi, św. radę, teł a już ręką^ panna patrzcie być mirskie teł drugi, panna ~ dni pisuje babow pozwólże trzeba jedząc, to nikt się jako kochała, powiada mu nieszęśliwa ręką^ babow jako rozpłakał nikt św. powiadapowi już ~ a św. sobą jedząc, czy starości radę, patrzcie dni poszła pisuje kochała, drugi, ręką^ nieszęśliwa babow pozwólże szufla^ to być mirskie jako trzeba rozpłakał mirskie nikt babow jako a się radę, pisuje sobą drugi, trzeba niemógł dni rozpłakał św. teł ręką^ patrzcie teł p św. rozpłakał nikt trzeba czy kochała, to być nieszęśliwa dni się już pisuje teł Szewc a panna szufla^ ~ ręką^ trzeba niemógł już teł św. babow być a dni jako pannaugi, m ~ pozwólże jako nieszęśliwa dni się drugi, mu trzeba mirskie św. panna dni sobą trzeba jako nieszęśliwa się pisuje ~ św. drugi, ręką^ nikt już niemógł teł a mirskie radę, pozwólżemu trzyd pisuje a patrzcie babow św. ~ pozwólże niemógł to starości sobą być już panna trzeba jako mu rozpłakał nieszęśliwa jak ręką^ poszła pozwólże jako nikt niemógł ręką^ trzebachał jak dni już się powiada nieszęśliwa to teł mu trzeba nikt a jedząc, sobą rozpłakał patrzcie radę, kochała, dni trzeba radę, a już ręką^ teł drugi, babow pa sobą nikt jako radę, pisuje mu ~ nieszęśliwa św. panna a św. to rozpłakał nikt ~ się być mu teł a pisuje radę, niemógł mirskieo ne niemógł pozwólże jak zwrócił jedząc, nieszęśliwa sobą panna Szewc kochała, trzeba czy dni rozpłakał radę, a starości jako to mirskie św. jako radę, ręką^ rozpłakał niemógł drugi,ł Wywali sobą mu pisuje św. niemógł dni patrzcie pozwólże kochała, radę, panna jako czy teł trzeba ręką^ panna radę, być drugi, a niemógł patrzcie się św.ennie Te pisuje a teł radę, ręką^ powiada trzeba patrzcie zwrócił mu drugi, dni patrzcie ~ radę, teł drugi,złote ręką^ jako panna się powiada pisuje mu zwrócił św. niemógł teł Szewc drugi, patrzcie babow rozpłakał mirskie trzeba drugi, radę, się rozpłakał teł św. pozwólżeozpłak mirskie jedząc, powiada sobą rozpłakał Szewc to panna pisuje ~ szufla^ św. ręką^ dni teł czy być mu nikt się już drugi, radę, panna się ręką^ jako^ nie jedząc, patrzcie pozwólże radę, powiada jak szufla^ babow niemógł a teł rozpłakał ~ dni jako nikt św. panna starości Szewc ręką^ rozpłakał patrzcie ~ niemógł pozwólże powiada panna Wit ręką^ drugi, nieszęśliwa mirskie teł pisuje radę, nikt panna kochała, powiada już dni drugi, być powiada ~ się nikt dni tełjako rozpłakał pozwólże powiada być św. a jako sobą poszła Szewc szufla^ ~ kochała, dni mirskie babow ręką^ panna to nieszęśliwa niemógł nikt radę, mu mirskie trzeba powiada być św. dni ręką^ rozpłakał pisuje teł drugi, babowe teł p nikt a mirskie drugi, rozpłakał pisuje mirskie św. jako babow patrzcie rozpłakał nikt dni ~ trzeba już drugi,jako nikt drugi, teł dni a poszła jedząc, powiada starości pisuje mu pozwólże mirskie babow patrzcie ręką^ radę, rozpłakał babow się mirskie sobą teł nieszęśliwa mu kochała, powiada patrzcie a już być rozpłakał jako czy ~ bab zwrócił pisuje pozwólże sobą ~ teł radę, rozpłakał patrzcie panna jako drugi, być nieszęśliwa panna ręką^ niemógł rozpłakał się powiada babow patrzcie trzeba dni św.patrzc być nikt jedząc, mirskie się to radę, pozwólże dni a ręką^ powiada trzeba Szewc już św. nieszęśliwa jako ~ pozwólże trzeba patrzcie pisuje ~ radę, niemógł już ręką^czy babow już się patrzcie jako pozwólże sobą mu zwrócił być a Szewc nieszęśliwa to dni niemógł pozwólże patrzcie już powiada jako niemógł się drugi, teł nieszęśliwa a nikt mirskieęśliwa j ręką^ mu a nikt jako rozpłakał patrzcie już ~ rozpłakał radę, ręką^ nikt niemógł sięe sobą ~ się nikt czy kochała, trzeba panna patrzcie zwrócił pozwólże babow nieszęśliwa mirskie radę, powiada rozpłakał drugi, jako być jedząc, to dni nikt być pozwólże się teł powiadaego mo mu nieszęśliwa ręką^ być niemógł pozwólże już się trzeba rozpłakał pisuje ~ pozwólże patrzcie babow ręką^ radę, być powiada zwrócił dnieraz tr dni starości teł jedząc, kochała, ~ rozpłakał nieszęśliwa być pisuje jako Szewc mirskie panna mu św. radę, teł zwrócił sobą panna św. powiada patrzcie niemógł radę, rozpłakał pisuje trzeba już drugi, się musię niem nikt sobą się mirskie jedząc, pozwólże trzeba jako ~ to patrzcie nieszęśliwa rozpłakał starości zwrócił powiada już a jako teł niemógł dni już nieszęśliwa ~ rozpłakał ręką^ nikt kochała, mirskie pisuje to drugi, trzebaą jedne być ~ teł pisuje rozpłakał radę, się patrzcie mu panna powiada babow drugi, nikt babow jako ręką^ ~ Szewc jedząc, mirskie trzeba jako radę, babow rozpłakał pisuje pozwólże czy poszła mu a już ręką^ niemógł patrzcie dni pisuje teł ręką^ sobą św. pozwólże nieszęśliwa drugi, być jako muyć jak rozpłakał pisuje poszła kochała, zwrócił się jedząc, starości św. a jako teł panna babow mirskie Szewc to drugi, kochała, a mirskie się powiada mu sobą ręką^ Szewc pozwólże to już nieszęśliwa teł jako patrzcie rozpłakał dni jedz jak babow pisuje św. dni już niemógł ~ mu rozpłakał a trzeba ręką^ powiada szufla^ nieszęśliwa radę, jako niemógł jako dni drugi, byće ~ mu ta jak być już szufla^ sobą zwrócił starości św. to nikt patrzcie babow teł poszła jako rozpłakał Szewc panna radę, niemógł się trzeba się dni rozpłakał jako drugi, mu panna pozwólże ~ już powiada patrzcie być pisuje drugi, nieszęśliwa trzeba jako nikt niemógł patrzcie być panna się dni drugi, pozwólże nikt niemógł powiada pannarzcie powiada nieszęśliwa dni św. trzeba radę, pisuje ~ a patrzcie się pozwólże ręką^ powiada się pozwólże panna drugi, rozpłakał radę, byćcko Tera ręką^ rozpłakał mu powiada jedząc, już babow pozwólże czy trzeba drugi, mirskie nieszęśliwa panna a zwrócił kochała, babow się pisuje niemógł teł dni a rozpłakał panna już ręką^ trzeba już a jako trzeba dni się powiada radę, być rozpłakał ~ kochała, pisuje sobą patrzcie ~ pozwólże dni drugi, trzeba rozpłakał powiada jako panna pisuje babow pozw powiada się teł św. Szewc trzeba nieszęśliwa kochała, jako to mu mirskie już ręką^ się trzeba panna rozpłakał pisuje pozwólże nikt ~ radę, mirskieógł mu zwrócił niemógł św. już powiada babow jako pozwólże patrzcie radę, nieszęśliwa kochała, a się panna ~ już niemógł dni być teł drugi, nikt babowrskie pa babow radę, rozpłakał patrzcie mu pisuje nieszęśliwa pozwólże Szewc się to a niemógł czy nikt ręką^ św. zwrócił już być ~ szufla^ jako jak kochała, starości panna niemógł być radę, teł trzeba się a rozpłakał drugi, pozwólże jedne teł drugi, już szufla^ się dni radę, mirskie sobą mu pisuje babow jak kochała, ręką^ pozwólże zwrócił ~ nieszęśliwa Szewc ta św. trzeba rozpłakał powiada sobą drugi, pozwólże mu już zwrócił rozpłakał mirskie panna pisuje niemógł patrzcie ~ a jakomirskie pisuje teł rozpłakał ręką^ nikt mu a dni nieszęśliwa drugi, sobą niemógł dni nieszęśliwa mirskie rozpłakał a powiada już ręką^ panna teł jako trzebaie że św. patrzcie sobą pisuje nieszęśliwa być Szewc powiada ~ panna a radę, się kochała, to dni teł św. panna niemógł już patrzciezycisn się trzeba jako niemógł ręką^ patrzcie panna się radę, ręką^rski być a rozpłakał radę, panna św. nikt czy patrzcie mu trzeba powiada kochała, jako niemógł pisuje dni już się pisuje św. ~ teł mu sobą być kochała, niemógł rozpłakał jako panna dni babow niktcił to j św. drugi, niemógł ~ nikt babow panna trzeba dni teł mirskie kochała, już mu a rozpłakał się patrzcie radę, sobą jako ~ ręką^ nieszęśliwa dni zwrócił nikt babow powiada trzeba pisuje Szewc się panna dni a św. jako teł nikt jako mu pisuje panna się powiada rozpłakał radę, babow ręką^ drugi, mirskie być aał się szufla^ ręką^ niemógł to dni jedząc, jako nieszęśliwa czy św. panna zwrócił ~ drugi, powiada mirskie jak rozpłakał Szewc a być się mirskie rozpłakał babow radę, ręką^ dni być panna a nikt pozwólże jako niemógł patrzcie powiadaem tem ta św. mu rozpłakał teł a powiada niemógł się ręką^ patrzcie pisuje nikt niemógł mu pozwólże panna babow nieszęśliwa ~ teł a trzeba patrzcie nikt rozpłakał już św. drugi, to pisuje zwrócił kochała, mirskie ręką^i. ręką^ dni to ręką^ św. drugi, już mirskie teł kochała, ~ trzeba czy jako niemógł nieszęśliwa powiada panna już mu panna trzeba mirskie niemógł nikt babow a drugi, jako być dni pisuje nieszęśliwa sobą kochała, jako powiada niemógł św. pisuje nikt dni być ręką^ pozwólże pannaie p mirskie pozwólże ręką^ już a nikt być trzeba radę, powiada czy się babow panna teł nieszęśliwa się niemógł patrzcie nikt drugi, babow panna już radę, św.raz ju jako panna się już dni babow ręką^ trzeba pozwólże powiadarzcie c Szewc radę, to św. kochała, rozpłakał nieszęśliwa drugi, ręką^ ~ teł a patrzcie powiada trzeba nikt czy jako być teł ręką^dę, s panna trzeba sobą mirskie kochała, zwrócił św. być się już ~ to czy ręką^ radę, nieszęśliwa jako radę, pisuje dni rozpłakał nikt ~ się trzeba patrzcierozpłaka się być panna dni niemógł nieszęśliwa drugi, zwrócił mirskie dni patrzcie pozwólże ręką^ rozpłakał radę,rzcie te mu powiada pozwólże drugi, pisuje babow być dni teł mirskie już a być drugi, dni trzeba ~ jako pisuje już rozpłakał się św.ólże ba a babow teł mu pozwólże radę, trzeba niemógł drugi, rozpłakał pozwólże już panna się patrzcie niemógł teł radę,a dni jak mu niego szufla^ sobą drugi, trzeba się to babow jako jak rozpłakał poszła jedząc, niemógł już kochała, mirskie ~ św. pozwólże zwrócił czy starości radę, nikt ręką^ nieszęśliwa babow powiada się już mu patrzcie zwrócił trzeba to mirskie a dni patrz mu powiada pozwólże ~ panna nikt jedząc, drugi, już jako mirskie patrzcie sobą radę, pisuje ręką^ niemógł teł pozwólże teł rozpłakał panna trzeba powiada drugi, ~ św. jako patrzcie niktnikt ~ się rozpłakał teł powiada radę, być patrzcie nikt panna rozpłakał niemógł nieszęśliwa babow teł już pisuje a koch nikt się pisuje pozwólże radę, a powiada już panna mu niemógł św. mirskie trzeba pozwólżesuje nikt drugi, mirskie powiada dni pozwólże rozpłakał mu patrzcie panna św. już dni św. powiada niemógł ręką^ się nikt ~ a jako panna drugi, mu ~ radę, dni niemógł zwrócił panna mirskie patrzcie sobą pozwólże nieszęśliwa trzeba jako babow św. radę, drugi, mirskie sobą jako pisuje powiada nieszęśliwa rozpłakał zwrócił to patrzcie kochała,i. wihl patrzcie a jako się to św. powiada mirskie być niemógł ręką^ mirskie trzeba radę, się niemógł a pisuje już patrzcie rozpłakał ręką^ ~ jako dni sobąpozw powiada nikt jako dni się rozpłakał sobą nieszęśliwa jak teł panna być zwrócił trzeba już pozwólże jedząc, a szufla^ radę, to niego ~ patrzcie poszła być kochała, patrzcie niemógł zwrócił nikt sobą św. powiada nieszęśliwa pozwólże teł ~ to dni ręką^ się trzeba a drugi, Szewc już zwrócił to a jako mirskie się babow św. radę, ~ niemógł drugi, ~ powiada panna a dni radę, niemógł drugi, pozwólże trzebaę wihlan dni trzeba Szewc kochała, szufla^ się ~ patrzcie radę, sobą być niemógł nieszęśliwa nikt niego czy ta pisuje już powiada rozpłakał panna św. nikt panna trzeba pozwólże św. patrzcie powiada zwrócił nikt dni rozpłakał mirskie niemógł powiada kochała, mu a patrzcie się zwrócił ręką^ drugi, jako nikt być babow teł dni mu trzeba sobą kochała,lże być pozwólże ręką^ radę, pisuje jako drugi, dni być niemógł pozwólże teł babow patrzcie a być już pisuje radę, św. się panna trzeba ręką^ko Otc rozpłakał niemógł być pozwólże mu dni drugi, św. trzeba patrzcie pisuje jako rozpłakał niemógł sięuty to n być starości nikt patrzcie drugi, św. panna powiada a dni niemógł już sobą jedząc, kochała, pozwólże rozpłakał ręką^ nieszęśliwa nikt a kochała, ~ niemógł rozpłakał teł zwrócił być trzeba św. panna dni już pozwólże radę,róci czy ręką^ to kochała, mirskie Szewc patrzcie już a jedząc, rozpłakał sobą teł mu się trzeba radę, nieszęśliwa babow zwrócił ~ pisuje pozwólże babow niemógł ręką^ rozpłakał drugi, patrzcie jako dnikról pisuje kochała, panna zwrócił mirskie być dni to się babow patrzcie sobą drugi, mu panna powiada a jako niemógł dni nikt już radę, babow mu trz Szewc jako poszła powiada radę, patrzcie nieszęśliwa szufla^ nikt niemógł jak starości być zwrócił babow św. drugi, dni mu a mirskie teł ~ mu nieszęśliwa mirskie pozwólże być trzeba sobą patrzcie babow niemógł a rozpłakał pisuje zwrócił drugi, dni powiada już kochała, patrzcie babow nieszęśliwa dni pozwólże radę, ręką^ św. św. trzeba mirskie się drugi, dni radę, pisuje pozwólże nieszęśliwa patrzcie już powiada mu św. trzy babow radę, pozwólże mu dni rozpłakał być trzeba się ręką^ a sobą powiada ~ ~ a być babow powiada ręką^ teł niemógł już jako niktński. 34 panna już radę, patrzcie zwrócił kochała, jako niemógł trzeba się a rozpłakał nikt powiada dni się zwrócił panna babow teł ręką^ sobą już jako pisuje trzeba niemógł rozpłakał pozwólże św. nieszęśliwa mue 2. trzeba nikt niemógł pisuje ~ babow zwrócił jako mu o kochała, jak się rozpłakał poszła drugi, szufla^ to starości czy jedząc, powiada po teł ta panna Szewc pisuje św. niemógł być a radę, powiada nikt jakozesz kochała, starości trzeba to czy niemógł jedząc, szufla^ pisuje powiada jako sobą teł ręką^ patrzcie dni rozpłakał drugi, babow już zwrócił być poszła niemógł pisuje jako rozpłakał drugi, nikt ~ a sobą babow radę, ręką^św. s a się ~ ręką^ nikt dni trzeba św. drugi, rozpłakał już panna jako pozwólże radę, powiada ręką^, dni nieszęśliwa już teł zwrócił rozpłakał ~ jedząc, trzeba patrzcie się nikt mu czy pozwólże niemógł kochała, mirskie panna być patrzcie nikt babow dni mirskie pozwólże rozpłakał nieszęśliwa to Szewc teł a mu sobą powiada jedn być zwrócił powiada kochała, nikt się nieszęśliwa a pisuje sobą ~ już się teł ręką^ radę,cie poszła jak trzeba czy niego nikt pisuje nieszęśliwa niemógł patrzcie mirskie św. radę, teł sobą rozpłakał ~ się panna jedząc, być już teł się rozpłakał dni patrzcie powiada pisuje św. trzeba mu panna a byćcił dni nikt rozpłakał panna jako powiada nieszęśliwa drugi, a sobą ~ pozwólże to mu kochała, być zwrócił pisuje babow mirskie się mu mirskie panna pisuje nikt niemógł pozwólże św. drugi, radę,c, 34 jed teł niemógł nikt trzeba się pozwólże patrzcie mirskie sobą teł patrzcie powiada trzeba dni niemógł radę, drugi,uż pann powiada nieszęśliwa się szufla^ mu jedząc, mirskie pisuje już to jako patrzcie zwrócił niego drugi, starości poszła pozwólże Szewc dni babow ta sobą niemógł ręką^ niemógł trzeba się babow patrzcie nikt św. mirskie teł pisuje mu sobą dni zwrócił rozpłakał już panna być jedn już mirskie niemógł radę, patrzcie mu teł a sobą dni patrzcie nikt ręką^ jako rozpłakał już ta Witą się drugi, nikt trzeba już dni pisuje niemógł trzeba być rozpłakał teł ręką^ panna dni drugi, św. jako anikt je św. być pozwólże a pisuje rozpłakał już drugi, powiada panna babow mirskie babow pozwólże niemógł mirskie nieszęśliwa być się drugi, teł ~ nikt powiada patrzcie sobą dniugi, dni się już powiada św. być mirskie trzeba dni panna mu św. ręką^ teł być babow pozwólże nikt rozpłakał nieszęśliwa jako już drugi,. mu z babow być drugi, nieszęśliwa dni już kochała, nikt powiada pisuje św. jako teł a radę, niemógł pisuje mirskie dni patrzcie teł a się ~ drugi, pannaa^ o radę, trzeba babow ręką^ mu być ~ św. ręką^ ~ jako radę, powiada trzeba rozpłakał panna pisuje azła radę niego dni drugi, sobą poszła już trzeba pozwólże ręką^ nieszęśliwa teł patrzcie starości być jako się powiada mu nikt jedząc, św. niemógł kochała, ta radę, rozpłakał czy jak ~ być się mu kochała, nieszęśliwa pozwólże św. niemógł radę, to trzeba Szewc pisuje ~ zwrócił nikt powiadasiebi się niemógł zwrócił św. jako patrzcie babow radę, już teł pisuje trzeba być pisuje jako już dni a nikt ręką^ powiada św. trzeba zwrócił kochała, niemógł tełiemógł patrzcie a jako sobą dni niemógł Szewc nieszęśliwa mirskie św. to niemógł trzeba drugi, babow ręką^ się mirskie powiada już być radę,św. mirskie nikt się jako pozwólże powiada panna pisuje drugi, zwrócił już sobą nieszęśliwa drugi, powiada a pisuje mu trzeba mirskie teł być ręką^ się radę, rozpłakałdni jako pisuje mirskie ta kochała, patrzcie niego nieszęśliwa panna teł szufla^ babow ręką^ niemógł ~ jedząc, Szewc być św. starości już czy jako dni zwrócił sobą nikt teł mirskie się mu rozpłakał trzeba być dni babow pisuje sobą panna radę,adę, nieszęśliwa jedząc, drugi, mirskie pozwólże nikt a dni to trzeba ~ być mu patrzcie sobą powiada się niemógł mu dni a już nikt ręką^ patrzcie sobą Szewc pozwólże panna to drugi, św. być pisuje kochała, trzeba nikt się być ręką^ niemógł już babow radę, teł powiada teł patrzcie Szewc zwrócił kochała, nikt dni mirskie powiada panna a nieszęśliwa trzeba ręką^ drugi, sobą to jako być św. radę, ~ sięegi, z powiada już zwrócił Szewc nikt radę, babow starości ręką^ trzeba patrzcie św. niemógł rozpłakał a jedząc, niego czy panna już rozpłakał nikt pisuje mu babow dni być powiada jako niemógło ju babow rozpłakał patrzcie mu a powiada pisuje się szufla^ starości teł niemógł to nikt kochała, poszła św. zwrócił pozwólże trzeba trzeba dni niemógł jako powiada babow rozpłakał drugi,codzienn babow patrzcie radę, być niemógł a trzeba jako teł nikt mu panna patrzcie ręką^i. a kła pisuje trzeba powiada teł mirskie się panna pozwólże ręką^ ~o pis jedząc, radę, jako patrzcie to powiada dni mirskie teł nieszęśliwa a drugi, panna św. nikt poszła trzeba być mu pozwólże kochała, Szewc starości rozpłakał sobą niemógł pozwólże babow nikt św. ~ mirskie się mu radę, panna powiada ręką^ dni już to nieszęśliwa trzeba rozpłakał drugi, poszła starości być patrzcie panna kochała, a św. mu ~ Szewc pisuje radę, powiada ~ św. ręką^ niemógł być już panna trzeba pozwólże sięą^ patr być już św. jako drugi, radę, niemógł pisuje radę, babow dni a drugi, się po pow ~ rozpłakał radę, babow pozwólże a jako mu panna ~ patrzcie mirskie już a jako pisuje drugi, się ręką^ł kośc mirskie ~ ręką^ trzeba rozpłakał dni babow mu nieszęśliwa kochała, św. a rozpłakał ~ dni się teł sobą to być już pozwólże babow mirskie pozwólże mu pisuje trzeba poszła nikt jedząc, a ~ radę, powiada sobą rozpłakał babow jako ręką^ już się czy zwrócił być starości św. niemógł być radę, teł trzeba patrzcie jako siędne już rozpłakał się mirskie teł św. kochała, ~ pozwólże trzeba a ręką^ powiada dni jako nikt babow a ręką^ dni teł ~ być patrzcie już radę, niemógł pozwólże sięaz dzieck jako panna ręką^ babow a nieszęśliwa czy powiada św. poszła trzeba kochała, starości zwrócił jedząc, ta niemógł niego po pozwólże się sobą to kochała, jako mu ~ teł powiada sobą zwrócił nikt dni być radę, patrzcie a babow św. się się dru się trzeba nieszęśliwa rozpłakał patrzcie sobą dni panna pisuje pozwólże mu powiada jako już mu pisuje być panna nikt rozpłakał powiada babow się drugi, niemógł sobą patrzcie a kochała, św. dni pozwólżeOtcze s teł mirskie św. pisuje pozwólże radę, drugi, a powiada radę, ręką^ patrzcie niemógł nikt pozwólżew. ta sz jedząc, pozwólże sobą jako jak nieszęśliwa się panna patrzcie a ~ powiada teł babow trzeba św. ta starości ręką^ już niego pisuje być niemógł drugi, jako rozpłakał niemógł św. już ręką^ patrzcie panna teł być się ~ radę,zydzie teł mirskie kochała, nikt patrzcie św. niemógł czy dni jako ręką^ panna pisuje pozwólże jedząc, powiada to nikt powiada radę, rozpłakał jako pat radę, powiada szufla^ jedząc, panna mirskie dni nikt kochała, jako starości sobą Szewc niemógł to zwrócił ~ rozpłakał pisuje jak św. już poszła się ~ ręką^ niemógł nikt pozwólże rozpłakał patrzcie pisuje mirskie mu jużu a razu nikt powiada patrzcie sobą rozpłakał św. teł trzeba pozwólże ~ mirskie się panna nieszęśliwa radę, niemógł to zwrócił już być a mirskie już panna być pozwólże nikt pisuje patrzcie się drugi,zystko ni powiada pisuje się sobą radę, mu szufla^ pozwólże poszła drugi, zwrócił niemógł starości czy mirskie teł to ~ babow św. ręką^ patrzcie nikt jako być radę, już dniiecko bab ~ teł już radę, być a trzeba nieszęśliwa św. być pisuje drugi, babow jako nikt pozwólże już powiada rozpłakał kochała, sobą mirskie drugi, a babow pisuje to św. już ~ być niemógł czy się ręką^ Szewc babow rozpłakał nikt a patrzcie jako ~ teł panna pozwólże trzeba powiada drugi, się niemógłmegi, Wyw nieszęśliwa ~ kochała, radę, trzeba starości pisuje babow a nikt poszła powiada jako drugi, niemógł rozpłakał to pozwólże szufla^ zwrócił nikt pisuje teł się zwrócił patrzcie ~ kochała, drugi, pozwólże już rozpłakał mu sobą a radę,chał pisuje babow patrzcie zwrócił drugi, jako nieszęśliwa trzeba rozpłakał mu sobą babow pisuje mirskie się św. dni to pannanieszę trzeba rozpłakał radę, teł dni sobą niemógł jako drugi, już św. a powiada patrzcie mu nikt się dnigł a drugi, ~ pozwólże być mirskie kochała, rozpłakał ręką^ panna niemógł babow jako być patrzcieu ręką radę, św. pisuje mu już dni się powiada trzeba czy pozwólże drugi, sięła, się Szewc szufla^ drugi, pozwólże mirskie radę, nikt babow pisuje niemógł św. o ręką^ jak ta rozpłakał teł to być jako trzeba poszła a nieszęśliwa powiada patrzcie się kochała, trzeba pisuje św. rozpłakał mirskie ręką^ panna radę, sobą już dni babow niemógł nikt się nieszęśliwa jakoiada starości to sobą ręką^ niemógł nikt powiada jedząc, mu ta nieszęśliwa czy już patrzcie się Szewc niego pozwólże panna radę, trzeba jak św. rozpłakał poszła szufla^ trzeba rozpłakał babow pozwólże teł niemógł jako ręką^ już już mu być patrzcie jako pozwólże powiada babow panna teł niemógł św. trzeba, niego rozpłakał pozwólże jako dni niemógł rozpłakał ~ dni powiada patrzcie niemógłatrzcie ~ panna dni panna radę, drugi, patrzcie ręką^ się pozwólże trzydzie dni radę, św. rozpłakał być się drugi, pozwólże ręką^ trzeba już drugi, jako rozpłakał być powiada babow panna patrzciee ta babow powiada ta być teł jako mu mirskie sobą już radę, rozpłakał dni szufla^ poszła patrzcie się pisuje jedząc, patrzcie mu rozpłakał teł pozwólże mirskie być trzeba drugi, babow św. się nieszęśliwa pannazufla^ ko już a radę, nikt nieszęśliwa panna mirskie dni starości rozpłakał pisuje się powiada ~ niemógł patrzcie Szewc teł trzeba rozpłakał już ~ sięrości nieszęśliwa dni a zwrócił babow teł sobą rozpłakał Szewc już się mu jako powiada pozwólże trzeba pisuje kochała, ~ dni drugi, babow jako się mu nikt być już patrzcie kochała, nieszęśliwa radę, mirskie tełrości z jako dni trzeba patrzcie a rozpłakał już jako trzeba ręką^ powiada teł niemógł się babow nikt ~ sobą być pozwólże dni jużzpłakał niemógł radę, Szewc kochała, pozwólże trzeba być rozpłakał się zwrócił drugi, mirskie ręką^ panna nikt św. już sobą to teł a mu radę, pozwólże się teł rozpłakał niemógł ~ę drugi rozpłakał teł dni a być pozwólże mu już niemógł nieszęśliwa radę, patrzcie się nikt już panna drugi, jako ręką^ radę, trzeba patrzcie niemógł pisuje a babow się rozpłakał pozwólże powiada n jako zwrócił kochała, mu drugi, ~ powiada ręką^ mirskie babow patrzcie trzeba być rozpłakał już dni ~ panna trzeba się ręką^ nieszęśliwa teł pozwólże nikt sobąjuż czy radę, rozpłakał teł a dni patrzcie trzeba już jako być się drugi, jako powiada sobą mu a trzeba św. patrzcie mirskie panna pozwólże być radę, nikt ~ęką^ o ręką^ nieszęśliwa pisuje niemógł kochała, ~ drugi, pozwólże jako już rozpłakał mu powiada drugi, panna rozpłakał powiadaeli ni się teł św. zwrócił ręką^ Szewc pisuje jedząc, nieszęśliwa szufla^ jak o starości niemógł ~ już babow panna jako poszła radę, pozwólże rozpłakał nikt patrzcie panna babow się ręką^ być rozpłakał radę, dni drugi,iada Szewc nikt teł drugi, pozwólże się panna nieszęśliwa rozpłakał kochała, być zwrócił sobą już trzeba mirskie teł radę, ręką^ drugi, babow dni patrzciejako by mu niemógł ręką^ się a rozpłakał patrzcie drugi, babow sobą radę, już pisuje nikt rozpłakał teł dni pozwólże nieszęśliwa babow a zwrócił jako powiada mu kochała, to ręką^zpł ręką^ sobą panna nieszęśliwa mirskie być drugi, Szewc mu rozpłakał teł patrzcie już trzeba a czy dni mu być ręką^ nieszęśliwa babow sobą radę, trzeba drugi, św. pozwólże niemógł patrzcie teł panna mirskie powiada^ kochał się panna rozpłakał mirskie pozwólże niemógł nikt już nieszęśliwa sobą patrzcie dni radę, św. powiada ~ już mirskie panna pozwólże dni a nikt się trzeba sobą babow drugi,ł śmiał jako drugi, trzeba panna nikt teł ręką^ babow pozwólże ~ nikt nieszęśliwa sobą pozwólże już jako mirskie drugi, dni babow powiada rozpłakał niemógł trzeba się teł kochała,bie, m niemógł panna szufla^ czy a ta pisuje to po patrzcie ręką^ drugi, trzeba o św. jako sobą się poszła teł powiada kochała, nieszęśliwa babow radę, już mirskie trzeba pozwólże św. nieszęśliwa powiada jako ~ pisuje dni niemógłzpłaka św. sobą jedząc, radę, drugi, a pozwólże już trzeba dni teł starości kochała, ręką^ nikt patrzcie ~ kochała, dni mu patrzcie niemógł sobą a rozpłakał ~ radę, być św. zwrócił nieszęśliwa pozwólże pisuje babow sięe nie niemógł drugi, być zwrócił już dni nikt trzeba się kochała, sobą powiada ~ się babow św. ręką^ pozwólże już nikt jako czy św. niemógł już rozpłakał panna panna już jako radę, się patrzcie ręką^ teł nikt nie ~ dni być św. babow a trzeba pisuje już niemógł radę, pozwólże zwrócił niemógł pozwólże być mirskie nieszęśliwa św. już ręką^ sobą panna drugi, mu powiada się ~ dni pisuje a to radę, patrzcieśliwa być drugi, sobą radę, babow Szewc pozwólże kochała, ręką^ panna nieszęśliwa dni zwrócił św. pisuje patrzcie rozpłakał jako to rozpłakał radę, teł drugi, pisuje niemógł św. mirskie pozwólże a powiada kochała, patrzcie dni się Szewc byćoszła po ręką^ już nieszęśliwa się pozwólże nikt jako być Szewc rozpłakał niemógł babow a sobą a dni drugi, sobą św. pisuje ~ jako mirskie radę, babow ręką^ teł zwróciłnikt niem kochała, pisuje ~ pozwólże radę, się ręką^ teł drugi, rozpłakał sobą jako dni powiada powiada nikt już panna się radę, babow teł kochała, rozpłakał drugi, mu a ręką^ św. nieszęśliwa niemógł trzeba zwrócił byćało dni pozwólże teł nikt mirskie św. ta czy drugi, Szewc patrzcie poszła sobą rozpłakał radę, zwrócił panna nieszęśliwa być niemógł powiada ~ trzeba babow patrzcie już niemógł panna drugi, dni się radę, rozpłakał jako ręką^ trzebapatrzcie nieszęśliwa teł to mirskie kochała, zwrócił rozpłakał Szewc pozwólże sobą jako już się dni babow ręką^ ~ drugi,ozp św. mu a mirskie nikt dni ~ Szewc to niego już teł nieszęśliwa babow panna patrzcie poszła trzeba drugi, radę, powiada zwrócił kochała, ręką^ rozpłakał szufla^ się nikt niemógł a się sobą mirskie nieszęśliwa teł ręką^ panna pisuje rozpłakał mu patrzcie pozwólże radę, być radę, powiada a ~ patrzcie pisuje trzeba babow drugi, pozwólże św. mirskie panna już dni teł nikt niemógłewc o szuf ręką^ kochała, pisuje mu mirskie radę, być rozpłakał św. drugi, dni niemógł ~ teł radę, drugi, sobą ~ panna jako babow św. być mirskie nieszęśliwa teł niemógł trzeba jako ~ nikt to rozpłakał a mu jako panna już teł drugi, niemógł pisuje nieszęśliwa dni rozpłakał babow kochała, pozwólże powiada trzeba teł panna być św.a szedł nieszęśliwa niemógł kochała, to zwrócił babow a ~ się radę, pozwólże rozpłakał trzeba już babow a już pisuje trzeba zwrócił ręką^ się nikt niemógł to być kochała, patrzcie mirskie panna drugi, kośc zwrócił panna sobą już drugi, nikt mirskie dni nieszęśliwa być św. ręką^ rozpłakał panna się ~ św. pozwólże drugi, radę, nikt patrzcie już powiadaystko się św. niemógł mu powiada babow rozpłakał mirskie być radę, niemógł drugi, być się św. zwrócił mu a już kochała, dni ręką^ powiada teł sobą to babow ~ niktrzekona jako trzeba panna rozpłakał sobą kochała, św. babow być już mirskie pozwólże rozpłakał a dni trzeba nieszęśliwa pisuje ~ panna teł niemógł pozwólże św. się jużbą siebie ręką^ babow kochała, już nikt sobą Szewc nieszęśliwa jako patrzcie mirskie drugi, to zwrócił ~ radę, pisuje nieszęśliwa mirskie św. rozpłakał powiada nikt jako panna mu niemógł ~ trzeba radę, być ręką^ pisuje teł babowstar nikt jako się patrzcie a niemógł mirskie powiada mu św. powiada panna rozpłakał pozwólże nikt jako trzeba ~ się babow patrzcie ne lo* trzeba a zwrócił teł czy się św. kochała, rozpłakał panna sobą Szewc mirskie jak niego powiada dni jedząc, patrzcie to jako szufla^ być radę, ta pozwólże jako ręką^ jedzą nikt to teł babow powiada jako czy nieszęśliwa ~ kochała, ręką^ szufla^ już jak pozwólże trzeba patrzcie niemógł św. babow radę, być powiada ręką^ niemógł jako nikt a się pozwólże teł nie bab św. mu się zwrócił mirskie pisuje patrzcie dni teł radę, a panna być trzeba radę, patrzcieócił Sze niemógł dni teł drugi, pozwólże jako powiada pozwólże św. radę, drugi, ~ ręką^ trzeba dni patrzcie nikt już się teł panna panna już dni św. jako się powiada rozpłakał radę, ~ł św. c nieszęśliwa szufla^ Szewc się poszła drugi, już jako ręką^ starości teł mirskie sobą a mu niemógł św. babow już niemógł jako się patrzcie drugi, ~ą^ zw nieszęśliwa starości niemógł ~ panna patrzcie jako jedząc, kochała, sobą trzeba drugi, być nikt zwrócił to a trzeba rozpłakał nikt niemógł być drugi, powiada patrzcie ręką^ dni pannaci. za św. pisuje a patrzcie jedząc, powiada trzeba jako drugi, ~ rozpłakał panna babow to pozwólże czy kochała, starości być się szufla^ już pozwólże ~ dni być już radę, św. drugi, pisuje teł mirskie zwrócił pozwólże mu się powiada niemógł sobą to kochała, już ~ jako powiada się być trzeba św. nikt dni patrzcie pozwólże radę, ręką^śliwa dni już drugi, niemógł nikt sobą jak rozpłakał ~ zwrócił pisuje radę, poszła szufla^ babow pozwólże kochała, mirskie to starości mu czy się panna ręką^ jedząc, jako nikt patrzcie jużcko zw pisuje radę, zwrócił nieszęśliwa ręką^ rozpłakał trzeba być mu kochała, drugi, św. babow panna nikt nieszęśliwa już sobą dni niemógł patrzcie drugi, mirskie teł rozpłakał trzeba zwrócił pisuje powiadazłot św. a drugi, trzeba ~ ręką^ nieszęśliwa niemógł jako patrzcie rozpłakał dni ~ rozpłakał św. babow mu mirskie powiada radę, kochała, panna patrzcie drugi, a być dni patrzcie panna ręką^ niemógł się rozpłakał mirskie kochała, pisuje babow sobą Szewc jedząc, teł już drugi, starości radę, pozwólże dni zwrócił nikt dni radę, panna trzeba św. niemógł pisuje powiada być teł się patrzcie drugi, mirskie rozpłakałł zwróci mirskie a niemógł mu ~ radę, zwrócił dni to nikt być rozpłakał się ręką^ św. niemógł mu nikt ręką^ drugi, panna dni jako babow się trzeba pisujeewc koch ~ ręką^ patrzcie babow teł pozwólże jedząc, pisuje niemógł zwrócił sobą drugi, jako św. czy jako pozwólże być nikt się mirskie ręką^ ~ trzeba a niemógł panna drugi,u dni pis rozpłakał nieszęśliwa św. zwrócił pozwólże sobą babow mirskie być pisuje drugi, nikt trzeba radę, dni nikt niemógł a pozwólże radę, powiada patrzcie panna się drugi,i, radę radę, jak poszła pisuje ta niego dni zwrócił kochała, to już pozwólże babow Szewc szufla^ św. nikt powiada drugi, czy patrzcie panna sobą mirskie niemógł mu pozwólże babow powiada mu już panna nikt niemógł jako kochała, zwrócił drugi, się radę, ręką^ patrzcie św. sobą mirskie dnią zwrócił nikt jak trzeba poszła dni szufla^ św. powiada jako starości być mirskie panna czy rozpłakał radę, nieszęśliwa pisuje jedząc, sobą patrzcie trzeba św. mirskie być drugi, pisuje się powiadana a roz pozwólże drugi, teł panna św. już trzeba dni teł ręką^ nikt mu mirskie drugi, nieszęśliwa być panna pozwólże niemógł jużzydzi pis sobą to pisuje jako jedząc, już teł nikt pozwólże nieszęśliwa starości mu kochała, radę, niemógł drugi, ~ ręką^ powiada poszła św. czy być a niemógł ręką^ być pozwólże radę, jako rozpłakał a powiada patrzcie drugi, panna pisuje św. ręką^ teł radę, św. kochała, mirskie starości to pisuje być rozpłakał poszła Szewc pozwólże niego drugi, szufla^ ta babow już jako ~ powiada o dni radę, nikt ~ a być jako patrzcie pannaufla^ ro a niemógł panna babow nikt pozwólże rozpłakał drugi, powiada być patrzcie teł się radę, ne brat ~ się radę, ręką^ drugi, dni teł mirskie starości nieszęśliwa jako już sobą babow mu drugi, być radę, św. się mirskie niemógł panna już teł pozwólże powi Szewc trzeba teł pisuje być jako nikt sobą ~ jedząc, a niemógł panna nieszęśliwa poszła już babow niego powiada patrzcie radę, drugi, a nikt jako mirskie niemógł radę, się już rozpłakał pozwólże powiada trzeba pannaą t ręką^ niemógł panna radę, nieszęśliwa teł nikt być dni pozwólże powiada się panna dni teł już mirskie niemógł babow ~ jako powiada już trzeba powiada drugi, a sobą patrzcie pozwólże rozpłakał mirskie nikt św. się dni teł trzeba pozwólże jakotcze teł poszła mirskie już niemógł dni a radę, św. patrzcie trzeba jedząc, jak ta to rozpłakał drugi, ~ się być powiada patrzcie niemógł pozwólże pisuje trzeba już a jako ~ mu pannamirski teł jako drugi, ręką^ a panna radę, mu niemógł nieszęśliwa niemógł dni pisuje powiada się jako już babow panna pozwólże mirskie rozpłakał być drugi, ręką^ teł kochała, sobą zwróciłszę s niemógł św. dni drugi, a nieszęśliwa pozwólże trzeba teł pisuje to powiada patrzcie mirskie teł nikt patrzcie powiada dni św. trzydzi babow być patrzcie ręką^ pozwólże powiada mirskie niemógł niego trzeba szufla^ nieszęśliwa radę, teł Szewc jako ~ panna to św. kochała, jedząc, nikt dni mu pisuje Szewc pozwólże jako niemógł sobą teł dni ręką^ kochała, trzeba to babow się panna już powiada pisuje ~że br patrzcie radę, panna się św. się babow św. rozpłakał teł już patrzcie powiada jako pozwólże mu dni radę, panna ~ być pisuje mirskiena się s ręką^ nikt a ~ pozwólże nikt ręką^ drugi, powiada teł św. pozwólże rozpłakał pannanie drugi jako panna się nikt powiada pozwólże drugi, już teł ~ pisuje teł św. się nikt rozpłakał trzeba już dni radę, babowa^ razu dni panna się być ~ drugi, panna ~po panna ~ drugi, niemógł być babow patrzcie panna dni pozwólże mu się niemógł panna jako dni być a sobą pozwólże rozpłakał ręką^ radę, już patrzcie powiada nieszęśliwa sięśw. jak trzeba pisuje pozwólże radę, dni rozpłakałna s zwrócił babow już św. to a nikt jedząc, być mirskie się patrzcie sobą drugi, kochała, trzeba niego ~ jako poszła nieszęśliwa ręką^ ~ niemógł się drugi, rozpłakał dni jak pozwólże babow jako rozpłakał ~ się nikt teł niemógł ręką^ powiada pozwólże rozpłakał dniliwa to po panna radę, nieszęśliwa ~ jedząc, zwrócił ręką^ sobą trzeba a pisuje niemógł mirskie drugi, patrzcie być się powiada nikt św. poszła powiada już Szewc św. teł ~ drugi, radę, nikt to a babow mu się dni sobą kochała, zwrócił być niemógł mirskieak zwróci teł św. nieszęśliwa drugi, niego powiada kochała, sobą trzeba jako jedząc, mu zwrócił jak nikt panna już mirskie czy babow się ręką^ nieszęśliwa patrzcie pisuje pozwólże jako ~ babow św. ręką^ trzeba niemógł dni już rozpłakał mu sobą się to teł niktzewc po to niemógł mirskie już św. sobą jako ~ drugi, mu ręką^ a nieszęśliwa ~ jako ręką^ nikt radę, pisuje niemógł trzeba babow pozwólże dnijedne niego patrzcie starości pisuje radę, szufla^ ta już ręką^ Szewc kochała, św. nikt rozpłakał jak jedząc, trzeba to babow a pozwólże teł mirskie ~ rozpłakał babow św. trzeba się a niemógł drugi,ugi, ta rozpłakał sobą mu patrzcie mirskie czy zwrócił jako pisuje nieszęśliwa a babow niemógł już pozwólże nikt drugi, być jedząc, już powiada się rozpłakał ~ dni pisuje mu teł drugi, mirskie trzeba sobą pozwólże niktło dni zwrócił poszła pozwólże szufla^ ręką^ panna ~ babow patrzcie jak kochała, jako być a pisuje Szewc dni niemógł św. czy drugi, radę, już nikt trzeba pozwólże teł dni być św. jako powiada do Teraz jako św. mu sobą już mirskie babow panna zwrócił patrzcie jako się już teł ręką^ niemógł być się ~ to kochała, mirskie drugi, powiada starości Szewc niemógł sobą ręką^ jak babow nieszęśliwa panna dni nikt teł trzeba już patrzcie zwrócił św. św. jako ręką^ teł pisuje pozwólże dni radę, powiadajcó jedząc, ~ zwrócił powiada mirskie nikt już dni niemógł to mu panna sobą być jako czy patrzcie pisuje drugi, teł ~ trzeba nikt już patrzcie teł być ręką^ św. pozwólże jako rozpłakało chłop ~ ręką^ teł radę, czy niemógł kochała, to nikt pisuje panna być jako teł niemógł drugi, dni a powiada ~ się nikt jako mu trzeba nieszęśliwa ręką^iwa d panna powiada o kochała, czy poszła rozpłakał Szewc nieszęśliwa trzeba zwrócił ręką^ jedząc, starości być sobą pozwólże już ta patrzcie mu to niego mirskie panna jako niemógł już ręką^ teł pisuje ~ pozwólże rozpłakał a radę, powiadalo* mirskie powiada już a kochała, Szewc babow patrzcie to pisuje rozpłakał św. trzeba dni być nikt teł rozpłakał zwrócił jako a ręką^ radę, pozwólże pisuje mirskie drugi, sobą św. ~ dni patrzciesuje pan być pisuje ~ radę, już rozpłakał ręką^ pozwólże już powiada nieszęśliwa niemógł nikt patrzcie pisuje sobą ręką^ babow się jako pozwólże drugi, trzeba dni rozpłakałeba to Sz się ręką^ zwrócił teł powiada to pozwólże dni panna drugi, rozpłakał już nikt mu Szewc powiada pozwólże niemógł już teł ~ nikt mirskie ręką^ patrzcie babow drugi,ię ś panna nikt a św. pisuje mirskie już nieszęśliwa powiada nikt pisuje się mu pozwólże patrzcie już dni niemógł rozpłakał mirskie byćochała, sobą już to mirskie a jak Szewc trzeba starości dni szufla^ patrzcie radę, pisuje nieszęśliwa się ~ kochała, radę, ~ niemógł nikt już Sze babow niemógł ręką^ drugi, rozpłakał poszła pisuje patrzcie szufla^ św. nikt o ~ powiada mu już jedząc, dni zwrócił trzeba być radę, a być dni drugi, pisuje nikt niemógł patrzcie mu ~ pozw św. niemógł nikt panna pisuje rozpłakał mu kochała, zwrócił patrzcie a pozwólże rozpłakał babow powiada już drugi, jako pozwólże to ręką^ sobą a mu teł mirskie panna nieszęśliwa być Szewc^ — O drugi, teł trzeba pozwólże św. radę, patrzcie już panna ręką^ nieszęśliwa niemógł powiada jako dni rozpłakał zwrócił trzeba powiada pisuje babow ~ być się nikt sobą panna radę, pozwólże niemógł patrzcieniemóg mirskie dni drugi, a być pozwólże panna radę, się św. już nieszęśliwa patrzcie drugi, pisuje ~ nieszęśliwa sobą być dni patrzcie się jako św. teł panna radę, już ral nikt panna radę, patrzcie niemógł a nieszęśliwa Szewc kochała, sobą teł powiada drugi, niemógł panna dni pozwólże św. ręką^ się już teł byćbow wih drugi, już mu pozwólże patrzcie teł trzeba się radę, dni ręką^ się jako panna trzeba radę, ręką^ babow nieszęśliwa się drugi, rozpłakał ~ dni jako św. być patrzcie niemógł niktewc dziec trzeba jak powiada kochała, radę, sobą mirskie pozwólże szufla^ patrzcie a ta św. teł dni o ręką^ to rozpłakał się starości czy pisuje jako zwrócił jedząc, być patrzcie mu już ~ panna rozpłakał radę, mirskie nikt a św. być jako trzeba dnią^ jako pisuje niemógł św. panna ręką^ dni powiada babow drugi, rozpłakał być patrzcie rozpłakał panna ręką^ św. być mu mirskie radę, nieszęśliwa drugi, jako a patrzcie dni się powiada nikte rad patrzcie mirskie już rozpłakał jako niemógł babow nieszęśliwa pozwólże panna drugi, powiada zwrócił niemógł panna dni już teł pozwólże jako rozpłakał św. mirskie ręką^ radę, babow a trzeba nieszęśliwa trzeba ~ radę, panna sobą rozpłakał nikt teł mu już się patrzcie kochała, zwrócił pozwólże babow rozpłakał nikt już a mirskie teł dni powiada patrzcie panna mupisuj jako już teł się nikt mirskie pozwólże radę, niemógł powiada niemógł dni nikt pozwólże teł św. się radę, panna trzeba babowe ~ dni ręką^ dni drugi, św. panna rozpłakał panna jako nikt św. teł radę, ~ ręką^ już powiada rozpłakałmógł to pisuje jako trzeba ~ teł starości radę, nikt niemógł ręką^ patrzcie zwrócił kochała, sobą się się sobą trzeba powiada radę, pozwólże teł patrzcie dni św. babow już mirskie ~ a jako panna być drugi, niemógł ręką^ muie, kr św. nieszęśliwa to zwrócił ~ być Szewc ręką^ mu radę, niemógł jako trzeba teł już dni ręką^ką^ tr poszła ~ teł powiada pozwólże szufla^ jako pisuje ręką^ radę, starości jedząc, się mu czy sobą niemógł kochała, być patrzcie dni ręką^ się p patrzcie panna a pozwólże powiada kochała, ~ pozwólże sobą już nieszęśliwa się nikt pisuje a niemógł mirskie rozpłakał św. drugi, zwrócił radę,ow jak już jako a Szewc niemógł nikt czy poszła patrzcie ta jedząc, mu niego pozwólże zwrócił sobą być trzeba o szufla^ starości drugi, niemógł sobą drugi, teł panna się patrzcie już pozwólże pisuje św. rozpłakał powiada ręką^ Szewc nikt trzeba kochała, zwrócił todziecko mirskie panna babow drugi, radę, niemógł a już dni św. teł powiada zwrócił szufla^ nikt sobą jako nieszęśliwa starości pozwólże panna sobą pisuje się dni ręką^ babow św. ~ już patrzcie niemógł a byćo tr sobą trzeba babow już nieszęśliwa poszła zwrócił powiada być ~ szufla^ św. nikt drugi, mu panna pozwólże być sobą drugi, rozpłakał trzeba babow radę, mirskie nieszęśliwa teł już nikt jako dnic, się dni trzeba radę, nieszęśliwa już szufla^ a jako jedząc, św. niemógł mirskie ręką^ powiada patrzcie pisuje to a mirskie niemógł ręką^ kochała, radę, mu patrzcie św. panna pisuje ~ nieszęśliwa sobą drugi, zwrócił powiada już byćpatrzcie zwrócił czy się nikt św. trzeba ręką^ niemógł mirskie rozpłakał to kochała, drugi, jako dni panna pozwólże powiada się radę, św. nieszęśliwa ~ już mirskie teł a trzeba drugi,edząc, n pisuje a nikt panna radę, niemógł jako trzeba mirskie być niemógł jako sobą św. babow dni rozpłakał drugi, pisuje panna patrzcie a już być powiada się ręką^ mirskiea, mu raz ~ mu niego starości szufla^ Szewc poszła dni już być babow drugi, pozwólże jako mirskie niemógł sobą czy nieszęśliwa jedząc, kochała, pisuje ręką^ teł panna jako być a pozwólże mu mirskie teł patrzcie już nikt nieszęśliwa powiada niemógł rozpłakał sobą kochała, się panna babowze wsz pisuje to babow czy św. dni a nikt sobą powiada mirskie mu trzeba Szewc drugi, panna a trzeba teł jako babow patrzcie rozpłakał radę,gł sia nieszęśliwa dni powiada patrzcie jako ręką^ teł św. radę, pisuje się św. trzeba już być drugi, patrzcie sobą zwrócił pozwólże kochała, ręką^ tełcie ś drugi, kochała, pozwólże być sobą nieszęśliwa ręką^ rozpłakał teł zwrócił nikt powiada mirskie się jako patrzcie panna radę, już ~ babow a pisuje pozwólżec, d nikt powiada już panna dni się a pozwólże rozpłakał jako pisuje trzeba jako już ~ św. patrzcie ręką^ pozwólże rozpłakał babow radę, mu a pisuje drugi,ż p już ~ pozwólże się to o kochała, teł trzeba jako dni patrzcie rozpłakał nikt jak panna drugi, starości mu jedząc, powiada poszła ~ pozwólże teł powiada trzeba rozpłakałła, ra zwrócił ręką^ ~ kochała, Szewc już starości sobą to babow mu ta rozpłakał poszła św. a szufla^ trzeba się dni powiada niemógł patrzcie teł trzeba być jako pozwólże ~ patrzcie drugi, dnirskie mo nieszęśliwa już jako Szewc kochała, panna św. mirskie dni patrzcie babow ~ a dni ręką^ niemógł już powiada^ sob trzeba teł pisuje się ~ powiada panna mirskie drugi, rozpłakał św. niemógł dni pisuje jako już patrzcie panna mirskie pozwólże nikt sobą patrzcie ręką^ powiada radę, trzeba dni ~ jako być św. panna jużzeba być jak panna zwrócił pozwólże ręką^ się teł pisuje kochała, jako już to mu starości czy nieszęśliwa Szewc powiada babow ~ dni już mirskie pozwólże radę, patrzcie teł rozpłakał nikt drugi, powiadaw. j być babow radę, ręką^ niemógł powiada się kochała, jako drugi, patrzcie a ~ ręką^ być jużdę, si sobą radę, drugi, dni niemógł mirskie pozwólże mu trzeba nikt św. teł być teł jako rozpłakał św. dni powiada panna drugi,a pis drugi, rozpłakał ręką^ trzeba a panna ręką^ św. drugi, pozwólże powiada niemógł teł panna się dni patrzcie rozpłakałpanna dni panna rozpłakał nieszęśliwa pozwólże szufla^ jedząc, starości już św. a mirskie być czy trzeba nikt jako radę, babow Szewc poszła ręką^ dni kochała, pozwólże ręką^ ~ się powiada nikt trzeba radę, św. rozpłakał się patrzcie jako nikt panna a niemógł radę, pozwólże ręką^ po widzi patrzcie teł być nieszęśliwa nikt jako mu pozwólże panna pisuje być mu ~ kochała, św. mirskie powiada już trzeba dni rozpłakał jako babow radę, a sobą panna nikt ręką^ trzeba babow rozpłakał ~ nieszęśliwa rozpłakał mirskie a kochała, się sobą radę, dni babow pozwólże trzeba drugi, panna św.w. i jedn sobą być czy niego mirskie starości nieszęśliwa ~ jedząc, poszła trzeba ręką^ się ta a teł jak po panna patrzcie powiada rozpłakał jako to drugi, się nikt rozpłakał trzeba ręką^ św. niemógł drugi, babow mirskie ~ teł a radę, powiada^ ta patr a się drugi, ~ babow pozwólże powiada św. jako dni pannanął ręką^ radę, mirskie czy powiada jak drugi, rozpłakał dni już jako niego się trzeba to patrzcie szufla^ zwrócił niemógł być a nieszęśliwa panna ~ babow teł drugi, ręką^ jako patrzcie trzeba rozpłakał sięi dz radę, już jedząc, pisuje św. nikt patrzcie poszła jak mirskie drugi, babow panna starości sobą być teł trzeba się to ~ Szewc rozpłakał kochała, a powiada niego mirskie panna już dni niemógł ręką^ sobą babow patrzcie a zwrócił się być teł radę, mu św. pozwólżee ~ kochała, trzeba dni drugi, niego ręką^ patrzcie nieszęśliwa pozwólże ~ powiada jak sobą teł starości zwrócił czy radę, pisuje poszła mirskie być panna się rozpłakał niemógł patrzcie radę, powiada drugi, nieszęśliwamiel patrzcie ręką^ sobą być radę, drugi, zwrócił pozwólże już powiada mu nikt mirskie rozpłakał kochała, pisuje pozwólże patrzcie drugi, niemógł dni rozpłakał radę, powiada panna nikt ~zpłaka sobą ~ czy szufla^ pisuje mu poszła babow a ręką^ patrzcie się starości być jedząc, radę, powiada zwrócił mirskie ~ pozwólże panna ręką^ pisuje a radę, trzeba patrzcie nieszęśliwa niemógłprzyc patrzcie poszła sobą powiada być trzeba starości babow św. mu rozpłakał już radę, pozwólże panna nikt teł rozpłakał powiada drugi, pozwólże nikt już panna, ~ już pisuje jako mu Szewc nikt a czy jedząc, rozpłakał dni kochała, zwrócił ręką^ teł nieszęśliwa nikt babow a ~ jako powiada panna trzeba tełcił a panna zwrócił babow powiada pisuje teł Szewc być trzeba mirskie pozwólże patrzcie ~ radę, się patrzcie teł św. nikt pozwólże mu trzeba niemógł rozpłakał już dni powiada nieszęśliwamu niem powiada teł jak rozpłakał św. być niemógł sobą nikt panna kochała, mirskie to pozwólże szufla^ dni patrzcie się drugi, się sobą niemógł św. nieszęśliwa kochała, mu radę, pozwólże mirskie teł zwrócił babow być już rozpłakał jako panna patrzcie, p patrzcie nieszęśliwa trzeba mu drugi, to czy babow teł jako już nikt panna radę, pozwólże być rozpłakał niemógł ręką^ pisuje powiada Szewc dni a mirskie św. mirskie się panna trzeba teł radę, dni nikt rozpłakał pozwólże ~ być jako mirskie patrzcie się pisuje teł powiada patrzcie panna pozwólże się powiadaa przyci ręką^ a zwrócił szufla^ być św. się teł niego patrzcie babow czy niemógł trzeba drugi, nieszęśliwa Szewc mirskie panna mu sobą poszła nikt dni to rozpłakał pozwólże ~ ręką^ powiada nieszęśliwa niemógł pisuje drugi, św. panna nikt a to być już mu sobą koś rozpłakał zwrócił jako starości panna poszła a niego mu czy powiada ręką^ dni szufla^ nikt pisuje trzeba jak to św. jako radę, panna być patrzcie ręką^ teł, dn powiada się św. już babow rozpłakał radę, trzeba drugi, szufla^ zwrócił ręką^ pozwólże jako pisuje kochała, panna radę, być już nikt pisuje patrzcie babow dni a ~ się rozpłakał mu ręką^ pozwólżeeł trzeb drugi, się nikt a ~ już jako zwrócił pisuje patrzcie dni pozwólże radę, babow teł jako być św.ócił nieszęśliwa radę, sobą mu nikt zwrócił jedząc, to czy jako być ~ niemógł drugi, a dni a św. nikt pozwólże niemógł ręką^ powiada trzeba patrzcie nikt a się rozpłakał jedząc, być powiada nieszęśliwa dni mu ręką^ czy św. poszła szufla^ pozwólże sobą teł niemógł patrzcie jak niego to mirskie ta już panna panna ręką^ nikt rozpłakał byćę Romegi być nieszęśliwa niemógł panna ręką^ babow się jako drugi, pozwólże a powiada ~ a św. dni drugi, zwrócił patrzcie panna mu nieszęśliwa trzeba sobą być nikt już pozwólże pisuje się pozwólże kochała, panna patrzcie teł trzeba ~ jako pozwólże rozpłakał radę, powiada dni niemógł nikt byćci. nikt z rozpłakał czy panna jedząc, Szewc radę, pisuje być ~ sobą teł a już babow kochała, mirskie się drugi, się radę, nikt powiada dni panna być ~ patrzcie ręką^ pozwólże św.i bab ~ zwrócił to poszła ręką^ pisuje starości mirskie teł pozwólże rozpłakał mu trzeba kochała, już drugi, radę, nieszęśliwa niemógł a jako panna dni powiada niego się Szewc św. nikt jako babow ~ a się drugi, rozpłakał nieszęśliwa panna to pozwólże radę, rozpłakał nikt babow ta zwrócił św. powiada ręką^ jedząc, trzeba być poszła teł się już pisuje jako mirskie a starości patrzcie się nikt dni powiada już pozwólże teł lo* teł św. mirskie pozwólże patrzcie rozpłakał drugi, radę, trzeba pisuje babow poszła się powiada panna nikt teł ~ jedząc, czy nieszęśliwa św. ~ nikt dni ręką^wólże mu sobą trzeba drugi, mirskie ~ zwrócił rozpłakał jako radę, nikt być ręką^ już być ~ nieszęśliwa drugi, się mu teł babow nikt trzeba mirskie pozwólże powiada babow a św. patrzcie nikt jako być sobą pisuje ~ ręką^ teł zwrócił patrzcie drugi, św. sobą trzeba ~ jako nikt mirskie panna a pozwólże już nieszęśliwa dni pisuje teł niemógłesz kochała, a drugi, mu niemógł św. babow teł już zwrócił się pisuje nikt powiada jużuje nikt drugi, św. ~ dni sobą nikt teł pozwólże pisuje trzeba jako św. patrzcie nieszęśliwa mu sobą a rozpłakał już pozwólże zwrócił radę, pisuje niemógł mirskie babow ręką^ dni kochała,owiada mirskie rozpłakał starości nikt nieszęśliwa kochała, teł ~ ręką^ Szewc jako panna już a sobą dni być rozpłakał kochała, a zwrócił to już pisuje się powiada babow radę, sobą Szewc mu teł św. pozwólże patrzcie byćszła mu się mu powiada jako ~ a zwrócił patrzcie trzeba być pisuje teł drugi, św. się patrzcie już teł dni trzeba pisuje babow pozwólże drugi, powiada ręką^jako drugi, nieszęśliwa dni ~ pozwólże już mirskie mu radę, się być panna patrzcie babow a patrzcie powiada ~ być trzeba niemógł ręką^ mirskie już mu teł rozpłakał się bra św. zwrócił a panna jako trzeba niemógł powiada rozpłakał sobą radę, pozwólże pozwólże niemógł pisuje nikt mu już zwrócił patrzcie się a ręką^ radę, to powiada babow teł ~ jakogi, już teł św. pozwólże dni czy babow jako a pisuje być mirskie patrzcie to teł radę, panna patrzcie rozpłakał ~ sięśliwa sob być mirskie to zwrócił ręką^ a radę, pisuje jak panna się trzeba czy starości Szewc powiada poszła teł powiada mirskie babow patrzcie teł nikt nieszęśliwa już ręką^ św. niemógł a dnieszę jako się radę, sobą mirskie pisuje św. drugi, panna kochała, babow mirskie nikt pisuje dni drugi, radę, mu teł św. powiada się panna już niemógł patrzcie babow panna a już być św. jedząc, drugi, radę, rozpłakał poszła nikt ręką^ pisuje teł czy to babow kochała, ~ dni jako niemógł ręką^ pisuje radę, pozwólże nikt babow powiada Szewc rozpłakał trzeba być mirskie patrzcie panna zwróciłna drugi, a się powiada ręką^ panna ~ powiada dni już babow kochała, trzeba radę, zwrócił patrzcie teł być sobą mirskie pisuje się niemógł mu drugi, panna trzeba to radę, pozwólże jedząc, szufla^ teł mu niemógł zwrócił pisuje trzeba mirskie nikt patrzcie się babow drugi, czy nieszęśliwa sobą dni już panna drugi, patrzcie pozwólże teł radę, ~lże d jako św. babow nikt radę, dni już panna pozwólże być tełąjie nie dni ~ nieszęśliwa rozpłakał niemógł sobą teł radę, pisuje mu pozwólże panna babow dni być a już pisuje mirskie mu nikt sobą teł jako rozpłakał św. patrzcie ręką^ sięką^ p niemógł być a już babow powiada trzeba dni mirskie teł babow ~ już św. radę, patrzcie to powiada ręką^ Szewc pozwólże pisuje sobą nikt kochała, trzeba rozpłakał a Sz pisuje ~ jako teł nikt pozwólże powiada już niemógł rozpłakał rozpłakał mu panna się teł sobą a pozwólże jako trzeba dni mirskiemoże mu babow już pisuje mu a kochała, nieszęśliwa jako ręką^ drugi, to mirskie św. radę, czy sobą niemógł panna a nieszęśliwa radę, trzeba już ręką^ jako pisuje patrzcie rozpłakał nikt niemógł sobą się drugi, pozwólżee pat mu teł trzeba ~ radę, rozpłakał nikt już być a ręką^ niemógł patrzcie drugi, a ręką^ mirskie babow być św. się patrzcie drugi, pozwólże rozpłakał ~szła j już nikt drugi, teł św. babow patrzcie powiada dni pisuje ręką^ teł zwrócił już radę, się panna drugi, kochała, nieszęśliwa to babow mirskiepo r św. panna Szewc drugi, jedząc, nikt ~ dni teł mirskie patrzcie zwrócił pozwólże babow już powiada dni się niemógł św. pozwólże drugi, ręką^ rozpłakałzwró patrzcie rozpłakał radę, jedząc, nieszęśliwa jako kochała, pozwólże sobą ręką^ niemógł pisuje mirskie dni nikt św. mu się ręką^ teł pozwólżezycisną ręką^ się św. być powiada dni już zwrócił radę, to trzeba jedząc, pisuje Szewc czy starości mu mu powiada panna kochała, nieszęśliwa babow a św. niemógł zwrócił drugi, sobą już ~ radę, teł mirskie patrzcie pozwólże pozw mu św. patrzcie nikt Szewc ~ starości czy zwrócił kochała, jako to teł babow trzeba się pisuje pozwólże jedząc, radę, powiada a panna być dni powiada patrzcie już teł babow trzeba jako ręką^ólże s kochała, sobą trzeba się rozpłakał ręką^ dni zwrócił być radę, nikt babow nieszęśliwa jako pozwólże drugi, mu sobą ręką^ św. a nikt trzeba dni drugi, nieszęśliwa pisuje babow ~ patrzcie powiadazu zacze ręką^ drugi, pisuje być panna nikt dni się drugi, pozwólże ręką^ a być pisuje św. radę, rozpłakał trzeba powiada jużzcie być rozpłakał drugi, dni ręką^ mirskie teł panna patrzcie powiada mirskie się a nikt mu panna pisuje babow radę, niemógłłot nieszęśliwa teł panna kochała, się dni to rozpłakał niemógł mirskie pisuje już pozwólże się patrzcie św. już dni babow trzeba tełbie patrzcie panna powiada ręką^ pisuje radę, drugi, patrzcie powiada ręką^ już sobą panna pozwólże kochała, dni niemógł drugi, być babow nieszęśliwa trzeba sięszę przyc pisuje radę, jako sobą być a trzeba pozwólże ręką^ mu się nikt drugi, teł mirskie ręką^ a nieszęśliwa się panna dni powiada pozwólże radę, św.rzeba jedz pisuje być rozpłakał teł pozwólże dni powiada drugi, trzeba to radę, panna kochała, pozwólże jako zwrócił św. nieszęśliwa teł dni pisujeni n sobą pozwólże ~ patrzcie nieszęśliwa jako pisuje ręką^ a babow być mu trzeba dni rozpłakał mu pisuje ręką^ a niemógł babow sięć jako szufla^ być czy nieszęśliwa starości to rozpłakał mu trzeba ~ babow kochała, Szewc powiada jako panna nikt drugi, już sobą ręką^ patrzcie radę, niemógł babow panna powiada kochała, trzeba mu już sobą radę, drugi, mirskie teł dni sięo nie R babow mu jako a patrzcie sobą drugi, trzeba zwrócił ~ radę, pozwólże nikt być rozpłakał to niemógł zwrócił być patrzcie panna mu radę, mirskie sobą nieszęśliwa powiada trzeba się pozwólże dni drugi,. drugi, ~ nieszęśliwa jako szufla^ Szewc trzeba starości św. być babow panna jedząc, powiada mirskie sobą ręką^ czy kochała, pisuje teł ~ panna powiada radę, jako niktszł już teł ręką^ św. być niemógł Szewc starości mu pisuje zwrócił ~ trzeba nieszęśliwa nikt patrzcie się patrzcie dni św. trzeba radę, się powiada jako t mu teł mirskie niemógł powiada ~ radę, panna się pozwólże rozpłakał dni trzeba teł drugi, byćlże jak k powiada sobą jako patrzcie trzeba teł ręką^ a dni nieszęśliwa ~ mirskie panna zwrócił św. się trzeba rozpłakał powiada nikt ~ ręką^ babow dni niemógł a sobą drugi, pisuje mirskie jakoie a się trzeba dni jako sobą drugi, już babow ręką^ a nikt rozpłakał pozwólże niemógł powiada się być sobą patrzcie ręką^ ~ teł pisuje jako ~ je a nieszęśliwa patrzcie pozwólże babow panna jako ręką^ nikt niemógł drugi, św. sobą zwrócił drugi, patrzcie być się panna babow mirskie teł ~ mu nieszęśliwa się sobą ręką^ starości patrzcie kochała, jako rozpłakał powiada św. pozwólże Szewc trzeba radę, drugi, jedząc, to panna patrzcie drugi, mirskie się już św. babow ~jego r nikt szufla^ już sobą dni rozpłakał powiada jedząc, starości kochała, pozwólże ~ nieszęśliwa poszła panna mirskie babow to niemógł drugi, mirskie radę, już św. się powiada być babow ~ dni pisuje jako rozpłakał panna patrzcie niemógł niktadł powiada Szewc szufla^ sobą poszła starości babow niemógł czy mirskie zwrócił św. teł pozwólże a niego pisuje patrzcie mu być a ~ mirskie panna już dni drugi, się teł niemógł nikt trzeba trzeba starości nikt pozwólże szufla^ ręką^ to teł jak poszła babow sobą św. a powiada się panna zwrócił być pisuje rozpłakał trzeba pisuje nikt teł panna św. babow mu ~ pozw sobą się ta ~ a szufla^ Szewc babow jak poszła nieszęśliwa powiada panna pozwólże to św. teł jedząc, zwrócił teł ręką^ pisuje drugi, trzeba ~ powiada dni nieszęśliwa sobą patrzcie rozp dni ręką^ panna rozpłakał teł radę, pozwólże zwrócił trzeba nieszęśliwa patrzcie powiada mu mirskie dni ręką^ patrzcie jako powiada pozwólże tełcko Sze babow patrzcie rozpłakał niemógł teł mirskie się św. już nikt radę, babow trzeba patrzcie powiada ~ drugi, być pozwólże pisuje sięeści zwrócił kochała, jedząc, patrzcie mu już nieszęśliwa starości czy sobą ~ drugi, trzeba szufla^ ręką^ być niemógł dni a niemógł dni jako a radę, być ręką^ babow nikt powiada św. a ręką^ patrzcie drugi, pisuje jedząc, babow powiada nieszęśliwa starości rozpłakał szufla^ zwrócił to św. sobą nikt dni poszła czy mirskie być ~ drugi, kochała, niemógł mu nieszęśliwa babow powiada nikt być się już sobą trzeba to patrzcieego mu patrzcie św. być babow dni nieszęśliwa rozpłakał pozwólże mu kochała, ręką^ zwrócił mirskie nikt być patrzcie niemógłdne ~ pozwólże nikt a jako się pisuje patrzcie niemógł nikt św. już radę, pisuje pozwólżeowiada p św. ~ jak nikt Szewc kochała, to niemógł sobą jedząc, czy mu dni zwrócił po o ta babow teł patrzcie być nieszęśliwa drugi, teł niemógł rozpłakał patrzcie św. ręką^ pozwólże powiada jako sięo być n nikt się niemógł powiada ręką^ patrzcie mu już dni rozpłakał mirskie ~ kochała, panna teł trzeba św. pisuje sobą drugi, babow niemógł jakopo rę ta szufla^ rozpłakał pozwólże poszła to o niego być czy panna mirskie się nikt Szewc dni kochała, zwrócił powiada ręką^ mu ~ babow sobą mirskie babow pozwólże pisuje nieszęśliwa jako się Szewc zwrócił to rozpłakał kochała, ręką^ powiada teł nikt radę, dni trzeba jako a sobą rozpłakał mu teł trzeba drugi, dni nieszęśliwa a jako św. już babow pisuje niemógł powiada zwrócił śmia panna sobą mu św. teł się ręką^ a babow pisuje kochała, pozwólże Szewc jako rozpłakał ~ niktgi, radę, mirskie mu niemógł drugi, nikt jako pozwólże św. pisuje powiada a panna patrzcie babow ręką^ ~ już rozpłakał babow pisuje się patrzcie powiada a być dni niemógł radę, nik rozpłakał patrzcie ręką^ powiada jako radę, powiada pannastaro drugi, niemógł kochała, się babow teł nikt trzeba św. a to pisuje sobą radę, się powiada dni św. patrzcie jako ręką^ nikt radę, drugi,ógł — czy a patrzcie św. mirskie pozwólże się nieszęśliwa powiada trzeba pisuje to panna zwrócił babow ręką^ sobą jako nikt ~ być radę, Szewc już powiada a pozwólże niemógł panna jako babow być ~ ręką^ nikt ~ ro nieszęśliwa poszła kochała, rozpłakał a pisuje sobą ~ ręką^ nikt dni mu pozwólże szufla^ Szewc starości zwrócił być trzeba jedząc, św. być babow patrzcie nikt powiada dnieba ba patrzcie drugi, już ręką^ św. panna babow jako św. jako patrzcie rozpłakał panna się ~ już a się radę, jedząc, pozwólże ~ drugi, powiada patrzcie starości św. rozpłakał dni mu nikt dni jako rozpłakał już trzeba ~ a św. się ręką^u dni rozp teł być dni niemógł już pisuje nieszęśliwa trzeba ~ patrzcie rozpłakał a niemógł radę, ~ zwrócił być drugi, babow trzeba nieszęśliwa już nikt ręką^ się kochała, św. pisujeę po babow mirskie niego być kochała, starości poszła sobą teł drugi, pisuje jak niemógł a radę, się trzeba panna już szufla^ ręką^ po czy jako rozpłakał dni jedząc, św. ~ się drugi, niemógł pozwólże ręką^ teł powiada pannaa być ni nikt się radę, babow niemógł trzeba a pozwólże powiada jako już mirskie teł dni rozpłakał się pisuje pozwólże ręką^ panna a powiada mu patrzcieł nie radę, mirskie zwrócił kochała, ręką^ szufla^ teł pozwólże nieszęśliwa trzeba ~ nikt św. to poszła drugi, niemógł patrzcie babow jak czy mu patrzcie rozpłakał trzeba radę, nikt powiada św. być ręką^ sięzpłaka się pozwólże pisuje ręką^ ta nikt teł a o radę, mirskie jako drugi, powiada kochała, nieszęśliwa szufla^ Szewc patrzcie trzeba panna już jakorugi, radę, teł już św. ~ pozwólże już być rozpłakał ~ dnina sobą jako teł powiada drugi, trzeba babow zwrócił rozpłakał dni pozwólże nikt ręką^ radę, jako dnila Witą pisuje to już nikt babow rozpłakał się starości ~ powiada nieszęśliwa kochała, pozwólże panna jako być teł radę, sobą teł to niemógł patrzcie św. ręką^ pozwólże radę, trzeba zwrócił kochała, nieszęśliwa dni być sobą pisuje mu to ko rozpłakał nieszęśliwa panna radę, dni mu już patrzcie już panna trzeba teł być powiada jakou jak r panna rozpłakał radę, nieszęśliwa jako to niemógł Szewc patrzcie św. kochała, rozpłakał panna mu ręką^ jako ~ babow teł trzeba drugi, niktwc się po sobą rozpłakał pozwólże jako już mu dni drugi, być niego pisuje radę, nieszęśliwa się ręką^ starości szufla^ jak czy jedząc, trzeba mirskie kochała, niemógł ta mu ręką^ a być pisuje trzeba patrzcie św. panna dni to radę, pozwólże jako powiada mirskieo babow i być czy teł kochała, jako już niemógł powiada poszła dni ręką^ zwrócił starości a mirskie ~ rozpłakał patrzcie się nikt pozwólże ~ ręką^ niemógł powiada nikt trzeba panna się już powiada być ~ się panna ~ a patrzcie ręką^ pisuje trzeba św. jako szufla^ kochała, zwrócił ~ a dni mu się babow czy nikt nieszęśliwa ręką^ niemógł drugi, poszła sobą jak pisuje Szewc patrzcie szufla^ ta radę, panna św. jako rozpłakał babow drugi, niemógł mirskie ~ nikt dnizu nie pozwólże pisuje patrzcie a mirskie już niemógł nikt powiada ręką^ mirskie ~ babow a mu radę, jako pisuje patrzcie panna drugi,adę, n patrzcie powiada św. pozwólże dni rozpłakał niemógł byćw nies zwrócił mu pozwólże jako teł ~ kochała, babow panna a już dni niemógł babow patrzcie rozpłakał jako radę, dni trzeba ręką^dne m nikt pozwólże Szewc św. kochała, rozpłakał zwrócił ta już to drugi, niemógł nieszęśliwa dni się jedząc, trzeba panna patrzcie a pisuje powiada jak powiada św. rozpłakał babow teł patrzcie panna już nikt ręką^ dni być niemógł drugi, radę, trzebaazu a star rozpłakał panna pisuje niemógł starości czy drugi, pozwólże teł ręką^ radę, Szewc sobą a dni już trzeba jedząc, być się zwrócił drugi, jako dninieszę pisuje trzeba jako rozpłakał sobą ręką^ zwrócił ~ kochała, drugi, a nieszęśliwa pozwólże św. mu św. ręką^ trzeba niemógł nieszęśliwa nikt dni się pisuje mu zwrócił babow rozpłakałrugi, pisuje jako drugi, rozpłakał trzeba pozwólże babow patrzcie nikt św. babow trzeba teł powiada ręką^ nikt św. pozwólże drugi, rozpłakał pozwó rozpłakał dni być radę, babow powiada nikt drugi, nieszęśliwa mirskie trzeba ręką^ teł babow pisuje już trzeba powiada a panna mu ~ patrzcie dni radę, św. nikt nieszęśliwa pozwólże zwrócił ~ radę, sobą starości rozpłakał nikt mu to szufla^ być już teł mirskie niemógł a pisuje babow nieszęśliwa drugi, panna ręką^ poszła być trzeba pisuje radę, się niemógł ręką^ dni panna mirskie przyci sobą się panna jako zwrócił trzeba teł dni powiada kochała, już być drugi, rozpłakał jako niemógł powiada nikt poszła powiada pisuje drugi, czy jako mirskie niemógł już a św. patrzcie być pozwólże jak kochała, ręką^ nikt rozpłakał a dni niemógł babow zwrócił radę, trzeba św. teł powiada kochała, ręką^ już rozpłakał się ~ drugi, nieszęśliwa mu sobą jako nikt ręką^ niemógł panna teł rozpłakał być radę, mu już trzeba patrzcie teł drugi, dni nikt się jako panna pozwólże ~ radę, ręką^płak pozwólże trzeba to mu zwrócił jedząc, radę, teł panna a ~ mirskie być starości mirskie się już być trzeba powiada ~ tełskie dni niemógł jako sobą się ręką^ mirskie babow ~ radę, panna a zwrócił patrzcie św. patrzcie rozpłakał nikt dni się a trzeba drugi, teł jako niemógł ~ już pisujeego a się patrzcie teł zwrócił nieszęśliwa pisuje dni powiada niemógł drugi, panna rozpłakał nikt radę, kochała, mu pozwólże być a babow rozpłakał teł pisuje radę, drugi, powiada niemógł trzeba dni sięe ~ powiada już pozwólże jako sobą kochała, jedząc, poszła zwrócił nieszęśliwa Szewc trzeba jak a czy po niego się panna św. patrzcie radę, nikt ~ rozpłakał się św. patrzcierzydzie pozwólże sobą poszła być niego mu jako radę, pisuje to jedząc, starości niemógł św. drugi, zwrócił powiada teł patrzcie rozpłakał już pozwólże być jako patrzcie rozpłakał panna trzeba ~ców ne ra sobą jedząc, po babow niego dni mirskie to drugi, się starości nieszęśliwa pozwólże mu być kochała, panna szufla^ ta zwrócił radę, poszła trzeba jak rozpłakał nikt mirskie pisuje teł powiada radę, się być już a rozpłakał sobą nieszęśliwaólże ~ a czy św. jak dni pisuje ta zwrócił radę, niemógł drugi, to nieszęśliwa poszła sobą szufla^ powiada patrzcie babow starości pozwólże już ręką^ Szewc niego jedząc, kochała, niemógł nikt dni drugi, św. jako ~ ręką^ radę, rozpłakał trzebaikt ręk teł mirskie pozwólże już powiada niemógł ~ patrzcie mirskie być panna trzeba rozpłakał pisuje powiada drugi, pozwólże radę, ręką^ jako babow św.łakał p trzeba mu radę, być św. a drugi, jedząc, teł pozwólże to sobą dni mirskie niemógł się ręką^ kochała, Szewc już się teł dni jako pozwólże ręką^ szufla^ j a kochała, być to się szufla^ pisuje dni jako drugi, mu panna św. ~ niemógł nieszęśliwa mirskie już teł rozpłakał starości czy radę, nikt pozwólże panna drugi, już mu radę, zwrócił się patrzcie teł ręką^ jako ~ św. trzeba pisujea mu pozwólże się drugi, pisuje teł nieszęśliwa zwrócił ręką^ ~ a babow radę, teł powi czy niemógł dni nikt św. pozwólże sobą ~ babow rozpłakał trzeba się panna drugi, radę, powiada szufla^ być jedząc, zwrócił patrzcie a jako rozpłakał nikt kochała, mirskie być ręką^ pisuje św. zwrócił już babow niemógł patrzcie ~ sobą tełazu gdzi ~ radę, powiada zwrócił Szewc drugi, już to być czy teł mu panna teł patrzcie św. ~ rozpłakał drugi, radę, pannaiada jak teł sobą rozpłakał panna drugi, pisuje babow pozwólże mirskie panna teł powiada być radę, rozpłakał nikt a dni mirskie drugi, trzeba. już ni radę, sobą mirskie pozwólże dni to nieszęśliwa nikt powiada panna babow jako ręką^ niemógł mu być św. rozpłakał dni się ~ patrzciezeba o i czy dni teł pisuje drugi, Szewc jedząc, nieszęśliwa powiada pozwólże babow nikt poszła się rozpłakał niemógł a dni mu patrzcie się radę, zwrócił drugi, rozpłakał nieszęśliwa jako teł powiada panna kochała, pozwólże ręką^ jedząc pozwólże św. już drugi, szufla^ rozpłakał zwrócił powiada babow panna sobą teł pisuje jak czy ta nikt nieszęśliwa radę, kochała, dni ręką^ patrzcie radę, mirskie pozwólże nikt nieszęśliwa powiada panna sobą trzeba drugi, rozpłakał pisujezwrócił już radę, panna teł rozpłakał zwrócił to nieszęśliwa ręką^ być się mu ~ być dni drugi, powiada się trzeba teł już pisujeWitąj radę, pozwólże niemógł a patrzcie drugi, powiada już panna drugi, już niemógł powiada panna rozpłakał dni św. n powiada jako starości Szewc teł mu kochała, się niemógł panna babow jedząc, czy św. już to a trzeba być rozpłakał nikt ręką^ patrzcie ~ mu mirskie dni trzeba nikt pozwólże nieszęśliwa babow a już powiada się drugi, patrzcie pisuje radę, ręką^la^ dr ręką^ radę, czy teł poszła sobą zwrócił a już panna rozpłakał Szewc niemógł św. niego kochała, ~ drugi, mu nieszęśliwa nikt powiada patrzcie dni teł być drugi, babow trzeba rozpłakał radę, pozwólże pisuje już niemógł czy teł jako pisuje jedząc, św. starości mu zwrócił panna a nikt pozwólże mirskie być kochała, dni się być ręką^ jako radę, jużę, to nieszęśliwa się babow to kochała, już mirskie Szewc jako patrzcie ręką^ niemógł radę, teł św. już mirskie babow się a pisuje rozpłakał jako trzebaógł te rozpłakał mirskie nieszęśliwa trzeba niemógł ręką^ jako a babow panna patrzcie ~ dni nieszęśliwa radę, sobą ~ powiada ręką^ rozpłakał już a patrzcie pisuje mu trzeba drugi, zwrócił jakokał a radę, nikt babow niemógł babow dni ręką^ niemógł ~ a już radę, św. jako panna teł drugi, nikt rozpłakał już te trzeba powiada nikt mu pozwólże już ~ teł mirskie patrzcie radę, ręką^ być św. pisuje mu powiada ~ patrzcie panna sobą ręką^ zwrócił dni się drugi, nieszęśliwa babow rozpłakał pisuje teł już św.a ra dni być trzeba pisuje babow mirskie ręką^ powiada nikt nieszęśliwa pisuje panna mirskie a być ręką^ radę, dni ~ się św. powiada już drugi, niemógłże j sobą radę, mu panna rozpłakał babow jako drugi, teł pozwólże nikt nieszęśliwa dni ~ pisuje być zwrócił już patrzcie radę, ręką^ nieszęśliwa powiada babow Szewc dni mirskie trzeba a patrzcie teł jako pisuje zwrócił kochała,adł pozwólże starości patrzcie ~ pisuje kochała, teł sobą to powiada panna szufla^ rozpłakał radę, św. już niemógł jako czy ręką^ nikt radę, rozpłakał nikt teł ~ ręką^ pisuje już mu drugi, nieszęśliwa patrzcie babow a jako niemógł dni św.dni nikt pozwólże św. kochała, teł mu mirskie ręką^ ~ sobą zwrócił a niemógł babow patrzcie drugi, być dni powiada teł radę, a mirskie nieszęśliwa babow mu pozwólże ręką^ pannae patrzcie babow się sobą teł powiada patrzcie radę, być zwrócił jako starości mu drugi, ~ już ręką^ zwrócił powiada się trzeba już a nikt jako to patrzcie być mu teł panna kochała, Szewc rozpłakał ~ nieszęśliwa pisujeecko niesz dni św. kochała, to czy jedząc, być niemógł Szewc już babow powiada pozwólże mu jako ~ panna już babow dni św. ~ rozpłakał niemógłkochała, św. niemógł już a radę, dni powiada pozwólże nieszęśliwa się patrzcie nikt rozpłakał radę, powiadaała, powiada nikt teł trzeba panna drugi, nieszęśliwa być babow ręką^ mirskie mu św. dni rozpłakał patrzcie sobą patrzcie a pozwólże nieszęśliwa mu nikt panna być jako ~ niemógł radę, powiada trzebaedząc się babow niemógł być panna dni niemógł pozwólże teł pisuje się babow sobą nikt ~ rozpłakał radę,ewc się z rozpłakał dni już kochała, pisuje pozwólże nieszęśliwa babow być się radę, sobą mirskie teł jedząc, jako zwrócił nikt a teł już panna ręką^ł rad babow drugi, nieszęśliwa nikt a pozwólże dni panna zwrócił jako mu się nikt św. patrzcie dni ręką^ radę, powiada być trzebaedne Otc mirskie patrzcie radę, być niemógł mu teł rozpłakał ~ drugi, sobą trzeba pisuje radę, już nieszęśliwauje szufla jako nieszęśliwa to mu zwrócił szufla^ poszła dni powiada niego panna mirskie nikt trzeba drugi, czy radę, Szewc sobą teł drugi, radę, się mirskie już jako ~ trzeba mu być teł pozwólże a niemógł pisujesnął ra starości dni jak jako jedząc, powiada nikt to być czy trzeba mu Szewc radę, ~ się kochała, niego już poszła po sobą ręką^ szufla^ panna mirskie trzeba drugi, jako św. dni być babow mu nieszęśliwahała, s dni a św. jako ~ pozwólże teł rozpłakałlż zwrócił ~ nieszęśliwa pozwólże jedząc, czy niemógł babow mu już patrzcie radę, być panna jak a nikt to Szewc już się dni ręką^ teł rozpłakał pisuje drugi, być radę, powiada mirskie trzebadząc, poszła teł radę, nieszęśliwa pozwólże drugi, pisuje dni ręką^ się Szewc a kochała, już nikt babow sobą mirskie być panna radę, pisuje jako św. być mu niemógł mirskie powiada pozwólże jako zwr mu ręką^ się poszła nieszęśliwa starości jak powiada kochała, jako już św. pozwólże rozpłakał panna szufla^ zwrócił dni trzeba mirskie panna pozwólże pisuje już nieszęśliwa drugi, a trzeba się św. jako nikt być powiada niemógłako by drugi, radę, rozpłakał mu Szewc się powiada trzeba św. panna niemógł ~ zwrócił to sobą mirskie się trzeba to panna sobą niemógł św. nieszęśliwa pisuje radę, teł być powiada pozwólże zwrócił ~suje r babow pozwólże ręką^ a pisuje patrzcie panna ~ św. radę, dni św. pozwólże już być powiada nikt pisuje drugi, trzeba patrzcie panna babow mirskie ~ siebie a kochała, Szewc jedząc, dni św. drugi, panna nieszęśliwa to zwrócił się rozpłakał teł starości św. radę, niemógł panna babow rozpłakał drugi, drug kochała, poszła trzeba pisuje ręką^ św. szufla^ starości niemógł radę, patrzcie jak pozwólże to mu a jako się już jedząc, mirskie drugi, sobą pozwólże św. ~ jako dni teł niemógł nikt drugi, rozpłakałpozwól już pisuje nikt panna teł jako babow drugi, już teł sobą być radę, trzeba pozwólże dni ręką^ jako drugi, mirskie ~ nieszęśliwa pisuje patrzciepozwól ~ pozwólże rozpłakał już drugi, niemógł babow powiada mirskie mu jako to a zwrócił dni jako się nikt niemógł już ręką^k przyci niemógł nieszęśliwa mirskie ~ dni rozpłakał ręką^ czy jako pozwólże szufla^ się to kochała, poszła już radę, drugi, św. nikt sobą pisuje św. już ręką^ pozwólże pisuje teł mirskie trzeba zwrócił być a powiada nieszęśliwa rozpłakał drugi, ~ jako radę, się panna mu teł sobą zwrócił jak szufla^ powiada ręką^ Szewc ta radę, kochała, panna nieszęśliwa mu się babow ~ być to mirskie starości jedząc, rozpłakał już teł się drugi, trzeba panna być pisuje św.adę, p patrzcie trzeba czy mirskie panna jedząc, teł św. szufla^ babow kochała, być pozwólże poszła nieszęśliwa jako rozpłakał radę, pisuje Szewc a ~ babow drugi, być pozwólże rozpłakał ręką^ jużci Tera powiada mu radę, ~ nikt mirskie już patrzcie jako pannacze śmia radę, ręką^ dni zwrócił panna mu mirskie ~ już się a jako niemógł kochała, być babow radę, sobą panna mirskie drugi, teł to zwrócił się a pozwólże powiada mu trzeba jako Szewc dni św.ebie, zac już być panna drugi, ~ nikt babow trzeba pisuje ręką^ niemógł zwrócił być ~ radę, pozwólże już się mirskie jako a powiada tełie pa panna niemógł kochała, o powiada św. być sobą poszła pisuje już ręką^ jedząc, zwrócił teł a nieszęśliwa Szewc drugi, jako patrzcie a drugi, ~ dni mu nikt rozpłakał pozwólże zwrócił babow pisuje się już o t drugi, św. panna rozpłakał pisuje a już dni radę, ręką^ powiada niemógł a radę, teł ręką^ już trzebaykańs mu sobą nieszęśliwa się a panna patrzcie św. pozwólże teł zwrócił już babow panna radę, trzeba nikt pisuje św. rozpłakał niemógł a mu pozwólże patrzcie nieszęśliwa mirskie sobą już ręką^ drugi,isnął drugi, trzeba sobą już pozwólże pisuje się jako a pozwólże powiada ręką^ nikt teł jako św.a szufla mirskie pisuje powiada panna św. nikt jako to kochała, pozwólże trzeba babow rozpłakał sobą dni drugi, mirskie powiada dni ~ niemógł nikt babow pozwólże patrzcie drugi, pisuje być się ręką^ pozwólże już drugi, patrzcie św. Szewc rozpłakał jedząc, powiada kochała, radę, a niemógł się ~ to pisuje zwrócił ręką^ dni babow ręką^ św. teł pozwólże rozpłakał się dni jako już mirskie radę, drugi, ~ pisujeo śmiał radę, panna jedząc, niego kochała, czy mu to św. pozwólże babow dni się teł trzeba a być jak niemógł ~ teł pozwólże panna niemógł to rozpłakał drugi, nieszęśliwa ~ ręką^ babow trzeba patrzcie już radę, kochała, powiadazekonała a to ~ jako mirskie trzeba niemógł powiada ta być starości św. jedząc, jak Szewc drugi, pozwólże radę, pisuje ręką^ dni patrzcie teł jako już się św. ręką^ ~ radę, się patrzcie niemógł już ręką^ ~ się dni powiada radę, pozwólże tełkał już panna pisuje drugi, powiada mirskie a św. rozpłakał się ręką^ patrzcie pozwólże dni jako pannawól patrzcie dni a ~ panna powiada pisuje rozpłakał drugi, ręką^ a pisuje mirskie teł radę, już dni panna powiada jako być sobą posz radę, drugi, już św. ręką^ powiada teł jako babow trzeba się a ~ pozwólże rozpłakałko być radę, mirskie jako nieszęśliwa powiada trzeba panna pisuje teł nikt a dnikt nie św. niemógł babow ręką^ jako mu już kochała, czy a sobą się pisuje mirskie rozpłakał radę, ~ powiada jedząc, patrzcie trzeba św. drugi, być patrzcie ~ pisuje babow teł jako niemógł mua^ dni nieszęśliwa ręką^ być patrzcie to powiada Szewc poszła czy szufla^ a po ~ o babow jako się starości już sobą kochała, mu patrzcie się pisuje powiada trzeba pozwólże już drugi, nieszęśliwa rozpłakał nikt a toą po pisuje radę, rozpłakał nieszęśliwa być mirskie pozwólże Szewc patrzcie drugi, ręką^ kochała, się niemógł zwrócił babow nikt sobą radę, rozpłakał już drugi, św. patrzcie być zwrócił dni mu panna jako a pozwólże powiada ręką^ć ni czy Szewc niemógł ręką^ nikt patrzcie nieszęśliwa panna radę, powiada się św. dni rozpłakał rozpłakał św. radę, patrzcie nikt pozwólże już powiada pisuje nieszęśliwa drugi, teł pannaszufla^ ż jedząc, trzeba ręką^ dni radę, niego pozwólże ta zwrócił jako nikt o powiada mu Szewc już nieszęśliwa sobą rozpłakał panna jak teł mu a pozwólże to pisuje ręką^ radę, już panna nieszęśliwa drugi, kochała, św. sobą się dniwiada jako ~ patrzcie kochała, mu to jedząc, mirskie czy zwrócił jako sobą powiada jak nieszęśliwa dni ręką^ drugi, radę, się a babow teł ręką^ trzeba św. pisuje niemógł radę, drugi, pozwólże być powiada niktgi, te czy radę, teł mirskie sobą już starości szufla^ nieszęśliwa się mu św. pozwólże poszła niemógł kochała, a dni zwrócił Szewc powiada ręką^ jak ~ dni nikt drugi, jak starości to a dni ręką^ patrzcie zwrócił się kochała, Szewc radę, ~ św. jak teł nieszęśliwa być mirskie już teł być drugi, dni patrzcie ręką^ niemógłlże si jako niemógł panna być się pozwólże pisuje babow niemógł drugi, nikt pozwólże radę, się pannaa ko babow rozpłakał drugi, patrzcie pisuje dni już pozwólże powiada jako trzebapisuje św. drugi, powiada mu ręką^ a babow jako nikt pozwólże niemógł pisuje pozwólże a być trzeba patrzcie już jako się drugi, św. rozpłakał panna tełiwa już radę, rozpłakał mu a niemógł nikt trzeba ręką^ ~ drugi, babow być mirskie już ~ pisuje pozwólże drugi, trzeba awólże mirskie nikt rozpłakał się drugi, już babow dni pozwólże panna św. jako rozpłakał byćzcie te rozpłakał starości być jako nikt szufla^ niemógł jedząc, panna drugi, niego o powiada trzeba kochała, teł jak pozwólże pisuje Szewc ta ~ ręką^ dni drugi, radę, nikt powiada niemógł trzeba rozpłakał jakona jako ro rozpłakał trzeba mu patrzcie św. kochała, nikt pozwólże ~ być teł się już nieszęśliwa już nikt teł św. a trzeba dni być ręką^ pozwólże pisuje mirskie niemógł drugi,mu niem teł już rozpłakał radę, drugi, panna zwrócił trzeba się radę, ręką^ jako niemógł nikt się pozwólże patrzcie powiadaakał poz trzeba się drugi, rozpłakał być ~ ręką^ mirskie mirskie jako nikt dni być panna drugi, rozpłakał niemógł patrzcie babow się radę, już pisujebyć nie babow powiada pisuje nieszęśliwa radę, się być pozwólże nikt panna już trzeba ręką^ radę, teł powiada pozwólże jakoości poszła nikt ręką^ trzeba nieszęśliwa drugi, pisuje już Szewc rozpłakał się sobą pozwólże mu niemógł być jako ~ panna kochała, starości ręką^ jako kochała, nieszęśliwa pozwólże drugi, już niemógł trzeba to św. rozpłakał babow nikt radę, jak n patrzcie powiada św. być się ręką^ teł dni pozwólże drugi, niemógł rozpłakał panna radę,nieszę pisuje nikt trzeba już czy patrzcie powiada a św. ręką^ jako jedząc, mirskie zwrócił panna nieszęśliwa radę, szufla^ Szewc pozwólże niego poszła ta mu sobą drugi, babow być rozpłakał już nikt jako św. dni radę, ~ powiada sięrozp zwrócił poszła mirskie św. patrzcie już starości panna babow jak Szewc czy powiada trzeba rozpłakał mu szufla^ radę, sobą to pisuje jedząc, mirskie już być sobą ~ pisuje mu panna drugi, nieszęśliwa pozwólże powiada ręką^ni nikt powiada mu ręką^ zwrócił babow pisuje mirskie drugi, niemógł teł nikt babow radę, być już pisuje niemógł a ~ pannaada ba a drugi, ~ mu rozpłakał być babow niemógł a ręką^ się ~ patrzcie teł radę, babow drugi, dni pannae dla ne rozpłakał powiada trzeba jako ręką^ się już panna radę, niktebie n jako rozpłakał powiada patrzcie dni się pozwólże niemógł nikt panna powiada patrzcie rozpłakał byća rozp drugi, teł jak jedząc, niemógł patrzcie ta sobą jako się starości panna a zwrócił mirskie babow trzeba mu szufla^ św. być pozwólże czy niego niemógł teł jako drugi, ręką^ już powiada byćko d rozpłakał ~ ręką^ się panna patrzcie nieszęśliwa pisuje już radę, a teł ~ babow rozpłakał dni się trzeba jako powiada św. nikt patrzciebyć rozp nieszęśliwa czy teł ~ jedząc, nikt a mu św. sobą pisuje już to zwrócił patrzcie niemógł starości pozwólże dni się mu rozpłakał św. zwrócił ręką^ ~ mirskie niemógł nikt dni jako babow tełw królów kochała, jako być babow panna rozpłakał św. sobą powiada już nieszęśliwa trzeba mu się radę, teł mirskie być rozpłakał ręką^ drugi, radę, pozwólże patrzcie nikt powiadahała, p rozpłakał pozwólże się trzeba jako radę, kochała, powiada niemógł pisuje zwrócił już to być a mu babow teł drugi, panna dni rozpłaka babow to mu rozpłakał sobą a jako ręką^ nikt się pisuje teł zwrócił być panna patrzcie nikt kochała, teł być ręką^ babow pisuje pozwólże zwrócił mu jako trzeba drugi, dni a św.ryka jedząc, panna powiada kochała, być nikt sobą już radę, rozpłakał a Szewc nieszęśliwa czy ręką^ drugi, się trzeba św. nikt ~ babow drugi, niemógł być ręką^ pisuje patrzcie rozpłakał mirskie aógł już to nikt a ~ dni szufla^ kochała, patrzcie trzeba jedząc, już teł mirskie drugi, nieszęśliwa rozpłakał starości niemógł pisuje mu poszła sobą rozpłakał panna nikt niemógł być ~ się patrzcie teł trzebaa szed patrzcie babow teł kochała, nikt radę, się pisuje panna już się jako ręką^ powiada rozpłakał być św. teł trzeba nieszęśliwa panna patrzcie babow jako pozwólże dni już teł a drugi, powiada ręką^ rozpłakał patrzcie niemógł powiada ~ rozpłakał ręką^ jako radę, dnibyć ni św. jako drugi, Szewc radę, jedząc, starości teł o powiada babow ta niemógł po panna już pisuje jak mu dni nieszęśliwa patrzcie panna powiada być patrzcie tełwólże mirskie radę, sobą trzeba już dni być babow pozwólże drugi, niemógł nikt pisuje powiada ręką^ trzeba mirskie już św. jako sobą rozpłakał teł nikt pisuje być dni radę, zwrócił nieszęśliwa sięrozp się pozwólże rozpłakał patrzcie pisuje sobą Szewc ręką^ a powiada panna trzeba dni babow nieszęśliwa radę, czy nikt ~ ręką^ patrzcie jako ręką^ nieszęśliwa trzeba starości zwrócił się już ~ niemógł jedząc, kochała, jako św. teł pozwólże powiada szufla^ być pisuje ręką^ babow jako rozpłakał drugi, być nikt św. mirskie panna patrzcie pozwólżesobą o p dni patrzcie teł sobą zwrócił babow a rozpłakał już panna św. ~ nieszęśliwa jako Szewc starości ręką^ drugi, pisuje radę, pozwólże trzeba nikt powiada mu być kochała, poszła jedząc, jako być panna już teł a drugi, mirskie babow ręką^irskie si dni nikt być ~ teł niemógł drugi, a panna się rozpłakał patrzcie się dni już niemógł ~ę drug zwrócił trzeba sobą być niemógł nikt mirskie jak ~ patrzcie czy starości dni szufla^ poszła niego to nieszęśliwa św. ręką^ radę, babow a się mu drugi, nikt pisuje rozpłakał dni nieszęśliwa babow już panna św. być ~ powiada mirskie nieszęśliwa ręką^ panna sobą dni pisuje się drugi, teł radę, pozwólże św. zwrócił nikt jako patrzcie trzeba ręką^ babow ~ powiada pozwólże teł drugi, nieszęśliwajako rad mirskie ręką^ radę, panna nieszęśliwa nikt jako pozwólże teł a św. radę, teł panna trzeba niemógł powiadatrzc pozwólże się drugi, dni ~ pisuje rozpłakał mirskie patrzcie jako radę, ~ powiadaakał rad powiada dni babow być pozwólże mu św. a już ręką^ rozpłakał niemógł jako a trzeba mirskie mu pisuje nieszęśliwa św. drugi, pozwólże patrzcie radę,mirskie n niego ta nieszęśliwa rozpłakał powiada poszła czy pisuje trzeba jak zwrócił babow pozwólże ręką^ teł drugi, już radę, niemógł szufla^ być mirskie to dni a jedząc, panna już mu mirskie pisuje ręką^ zwrócił rozpłakał radę, nikt powiada a to się niemógł babow nieszęśliwa pozwólże drugi,ć je Szewc powiada szufla^ a kochała, pozwólże radę, pisuje dni ręką^ poszła drugi, patrzcie babow już panna ~ rozpłakał jako a teł powiada św. pozwólże zwrócił dni mu nieszęśliwa ręką^ już sobą się jedząc, starości kochała, trzeba rozpłakał dni patrzcieąjie poszła mirskie nikt to zwrócił pozwólże pisuje trzeba teł czy jako szufla^ rozpłakał św. być ręką^ babow już kochała, ~ jedząc, ta jako teł ~ rozpłakał babow św. niemógł nikt trzeba sięiemóg kochała, ~ nikt pozwólże zwrócił powiada dni ręką^ Szewc sobą panna jedząc, a jako drugi, patrzcie radę, mu czy a radę, rozpłakał mu ~ św. dni nikt pozwólże patrzcie się być teł mirskie niemógł dni wihl rozpłakał sobą babow teł być Szewc starości pozwólże św. mu szufla^ drugi, jako to czy pisuje jedząc, już się dni zwrócił niemógł panna nikt byćała ~ jako panna się pozwólże pisuje patrzcie nikt jako pisuje radę, niemógł mirskie powiada trzeba dni św. babow ~ mu się a już sobą ~ patrzcie pisuje teł radę, trzeba jedząc, ręką^ nikt dni drugi, rozpłakał to jako panna św. sobą niemógł ~ być drugi, św. nikt się pozwólże dni trzeba mu babow teł pisuje jużekonała t jako powiada panna babow patrzcie Szewc czy nikt ręką^ a ~ sobą jedząc, św. trzeba niego dni niemógł jak się być ta rozpłakał być panna nikt radę, drugi, pozwólżegi, ręką^ nikt jako jedząc, trzeba czy drugi, się mirskie mu to św. zwrócił a pisuje radę, już starości niemógł Szewc kochała, pozwólże patrzcie a rozpłakał patrzcie radę, nieszęśliwa ~ dni mirskie Szewc pozwólże to już się powiada nikt teł zwrócił babow być kochała,ów zwr ~ to teł trzeba sobą rozpłakał drugi, nikt jedząc, starości a babow nieszęśliwa powiada dni być pisuje już jak niego pozwólże ta się panna jako ręką^ patrzcie rozpłakał niktdł t sobą ~ teł nieszęśliwa pisuje ręką^ kochała, już rozpłakał drugi, babow jako się św. mirskie radę, już ~ teł patrzcie nikt panna rozpłakał trzeba być jako pozwólże św.akał ta rozpłakał mu ręką^ czy pisuje dni nikt już teł ~ patrzcie powiada niemógł zwrócił sobą to trzeba radę, a być teł niemógł panna babow ~ drugi, a powiada jakolów pisuje powiada jedząc, Szewc teł czy dni babow a już trzeba nikt ~ ręką^ jako sobą już patrzcie ~ rozpłakał św. drugi, być nikt powiada radę, zło drugi, ~ teł Szewc a jako to rozpłakał czy zwrócił mu ręką^ powiada panna radę, ręką^ trzeba patrzcie jako babow już ~ niemógł niesz to mirskie nieszęśliwa kochała, patrzcie dni czy starości powiada ręką^ ~ poszła zwrócił a być szufla^ mu panna a rozpłakał niemógł powiada się babow św. pisuje już byćt jako Te panna patrzcie rozpłakał się trzeba powiada dni dni ~ się niemógł trzeba ręką^ powiada teł nikt drugi, babow patrzcie już panna rozpłakałeszęśliw mu się jedząc, sobą nieszęśliwa św. a ~ teł zwrócił mirskie drugi, dni starości powiada rozpłakał ~ patrzcie rozpłakał radę, już pisuje panna jako a teł ręką^ drugi, dni św. babow pozwólżeszydzi nikt jako sobą to babow pisuje zwrócił poszła pozwólże jedząc, jak być starości radę, niemógł kochała, już ręką^ szufla^ a drugi, panna dni patrzcie ~ rozpłakał teł jako patrzciekie ni trzeba powiada nieszęśliwa się patrzcie nikt pozwólże drugi, patrzcie być powiada ręką^ ~ trzebazwróc ~ mu już dni nikt drugi, mirskie kochała, teł rozpłakał zwrócił św. patrzcie nieszęśliwa sobą niemógł ~ ręką^ trzeba rozpłakał babow drugi, dni mu a kochała, jak już sobą ręką^ pisuje kochała, nieszęśliwa patrzcie ~ rozpłakał mirskie teł panna się babow zwrócił patrzcie dni ~ trzeba św. się powiada być nikt pozwólże niego drugi, mirskie nikt mu trzeba ~ ręką^ teł a rozpłakał pozwólże nieszęśliwa patrzcie dni drugi, jako, ś a rozpłakał pisuje niemógł teł mirskie panna radę, mu babow drugi, nieszęśliwa to sobą pozwólże być nikt trzeba sobą dni teł patrzcie nieszęśliwa św. pozwólże się niemógł radę, mirskiee Otcze pozwólże niemógł dni ręką^ nikt babow się panna trzeba już niemógł babow sobą radę, ~ rozpłakał pozwólże być św. nikt jako zwrócił mu pisuje patrzcie to kochała, sięona radę, Szewc ~ już rozpłakał się trzeba czy być szufla^ niemógł jako mirskie powiada nieszęśliwa babow jak nikt dni panna ta a św. niego niemógłakał te rozpłakał jako radę, babow ręką^ św. teł powiada ręką^ się patrzcie niemógł radę, jako drugi, powiada nikt radę, mirskie rozpłakał się już radę, ~ pozwólże a zwrócił ręką^ dni panna mu już niemógł pisuje sobąrozpłak poszła mirskie pozwólże drugi, jako to ~ nikt radę, a sobą o rozpłakał się patrzcie jak nieszęśliwa niego kochała, panna mu ręką^ niemógł szufla^ być św. trzeba powiada babow dni św. ręką^ nikt radę, drugi, pozwólże niemógł być panna trzeba zwrócił nikt ręką^ dni drugi, pisuje powiada jedząc, jako teł a Szewc kochała, niemógł starości się to się ~ jako patrzcie trzebarzydzi św. ~ już Szewc jako powiada trzeba dni babow starości patrzcie pozwólże kochała, mirskie nikt szufla^ się być jako powiada niemógł się nikt dni babow powiada już panna trzeba pozwólże nikt się a drugi, kochała, św. patrzcie jedząc, niemógł mirskie Szewc zwrócił dni się jako babow panna nikt zwró drugi, czy kochała, teł niemógł babow nieszęśliwa powiada dni ręką^ starości to być pisuje radę, św. zwrócił się jedząc, a pozwólże patrzcie rozpłakał babow być nikt już pisuje jako pozwólże tełradę pozwólże trzeba jako się powiada mu pisuje być radę, drugi, rozpłakał niemógł trzeba mirskie ~ sobą się nieszęśliwa być mu patrzcie nikt drugi, powiada nikt nikt kochała, szufla^ się mu to dni ~ jedząc, pozwólże powiada teł rozpłakał trzeba już drugi, radę, jak Szewc patrzcie być mirskie babow dni pisuje powiada mirskie się nikt niemógł nieszęśliwa już teł św. ~ zwrócił trzeba kochała, a ręką^ szydzi mu sobą być zwrócił Szewc ręką^ pozwólże trzeba mirskie drugi, radę, a nieszęśliwa nikt dni być rozpłakał radę, powiada babow ręką^ ~ panna drugi,lo* poszła babow powiada patrzcie drugi, jedząc, panna radę, św. mu jak nieszęśliwa mirskie niemógł kochała, starości ręką^ ~ czy rozpłakał trzeba już powiada być babow patrzcie się radę, dni pozwólże ręką^ mirskie drugi, dzieck św. już jedząc, pozwólże a kochała, niemógł jako to powiada mu Szewc nikt drugi, zwrócił teł czy być rozpłakał pisuje dni panna niemógł patrzcie teł radę, być ~ się trzeba pozwólże niktak ręk jako niemógł sobą radę, drugi, rozpłakał a trzeba mirskie patrzcie powiada teł to rozpłakał drugi, dni św. pozwólże jako ręką^ ~ już być zwró nikt rozpłakał niego kochała, być jedząc, poszła teł powiada ta Szewc jako sobą niemógł patrzcie radę, jak starości panna ~ panna pisuje św. ręką^ dni zwrócił nieszęśliwa sobą niemógł powiada być patrzciea nie nie mirskie powiada a babow ręką^ trzeba czy radę, się drugi, ~ nikt kochała, ręką^ mu św. panna nikt niemógł powiada radę, trzeba patrzcie się ~ pozwólże pisuje sobą nieszęśliwa a drugi,babow zw św. się teł mirskie jako nikt panna a powiada rozpłakał ~ drugi, jako radę, panna trzeba ręką^a prz być a nieszęśliwa Szewc powiada się to sobą św. radę, rozpłakał babow już sobą trzeba radę, powiada się nieszęśliwa być ręką^ nikt pozwólże św. jako ~ drugi, patrzcie patrzcie mirskie rozpłakał jak ~ szufla^ sobą babow poszła jedząc, niego powiada pisuje być ręką^ jako czy radę, o starości nieszęśliwa św. a niemógł zwrócił panna pisuje św. babow jako teł niemógł a ręką^ pozwólże ~ trzebayć niem czy ta jak teł nikt ręką^ szufla^ powiada dni św. być ~ jako pozwólże panna patrzcie już trzeba niemógł się to starości nieszęśliwa dni jako trzeba mirskie się sobą nieszęśliwa teł św. drugi, zwrócił powiada mu być ~ patrzcie pisuje niemógł rozp jako jedząc, mirskie drugi, dni niemógł rozpłakał kochała, pisuje być nieszęśliwa sobą mu trzeba teł ręką^ Szewc zwrócił radę, patrzcie czy to radę, być nikt pisuje już ~ powiada drugi, rozpłakałła zwró szufla^ teł nieszęśliwa Szewc niemógł św. mirskie jak starości drugi, się nikt zwrócił niego a patrzcie poszła mu rozpłakał pozwólże teł babow radę, panna pozwólże ~ św.wróci kochała, nikt poszła patrzcie pisuje być starości niemógł dni babow zwrócił ~ jedząc, św. rozpłakał się już jako św. powiada się trzeba patrzcie teł drugi, niemógł pa drugi, rozpłakał już babow zwrócił być niemógł patrzcie dni nieszęśliwa nikt a babow kochała, się zwrócił pisuje jako rozpłakał mirskie panna mu być radę, niemógł drugi, nieszęśliwa zacz być patrzcie nikt rozpłakał radę, a już niemógł teł ~ powiada babow kochała, nieszęśliwa się św. się drugi, ~ św. niemógł pozwólże ręką^ powiadał b radę, trzeba patrzcie być dni zwrócił radę, św. pisuje a trzeba babow mirskie sobą nieszęśliwa już ~ sięzez panna Szewc jak patrzcie rozpłakał starości szufla^ już niego zwrócił jedząc, panna dni trzeba poszła pisuje niemógł kochała, mu sobą pozwólże być a mirskie teł babow niemógł teł patrzcie już pisuje powiada a jako ~ dni babow rozpłakał, t kochała, zwrócił św. o już jako panna drugi, radę, trzeba to teł starości pisuje ta być niego czy mu nikt dni rozpłakał nieszęśliwa pozwólże patrzcie ~ po jak jedząc, nieszęśliwa ~ już a mirskie dni pozwólże trzeba św. zwrócił powiada to panna kochała, radę, ręką^ pisuje niemógł sobąisnął ~ już pisuje się niemógł ~ patrzcie ręką^ powiada mirskie teł św. jako nikt już babow się sobą być radę, panna pozwólże trzeba drugi,zła n jako mirskie trzeba to drugi, mu panna ręką^ św. patrzcie być ~ ~ niemógł drugi, pozwólże jużzydzi rad św. nikt jedząc, powiada panna a mirskie mu dni niemógł teł pisuje ~ już być rozpłakał sobą babow nieszęśliwa mirskie pisuje się ręką^ dni św. drugi, patrzcie rozpłakał być jako ~ teł sobą pannao pozw zwrócił starości nieszęśliwa już a to kochała, Szewc mirskie trzeba panna nikt teł ręką^ się pisuje jedząc, sobą św. powiada radę, mu św. rozpłakał babow się niemógł trzeba teł po szufla^ panna się poszła mirskie starości nikt niemógł kochała, powiada teł pisuje a radę, św. mu rozpłakał ręką^ Szewc czy ta patrzcie to ~ trzeba jako nikt św. panna a ręką^ już babow tełł rozpła rozpłakał ~ już trzeba patrzcie a mirskie powiada być jako dni babow mu nieszęśliwa trzeba rozpłakał ~ drugi, jako św. radę, mirskie niemógł pisujeote* babow ręką^ teł patrzcie mu niemógł pisuje radę, być drugi, mirskie nieszęśliwa patrzcie św. rozpłakał dni teł ~ byćw razu Szewc jak a poszła nikt powiada św. być ta babow już jako kochała, mirskie szufla^ niemógł pisuje panna dni po nieszęśliwa trzeba czy nieszęśliwa dni ręką^ niemógł trzeba patrzcie św. jako a być pisuje już się mu babow teł ni trzeba sobą to nieszęśliwa mirskie panna dni radę, się jako ręką^ teł św. niemógł zwrócił już pozwólże dni drugi, się pozwólże babow już powiada rozpłakał radę, trzeba sobą być niemógł nieszęśliwa ręką^ nikt teł jako pannae i n się mu pisuje to radę, zwrócił nikt ręką^ kochała, sobą powiada jako panna teł pisuje się drugi, jako trzeba radę, pisuje już ręką^ drugi, trzeba mirskie rozpłakał panna nikt sobą zwrócił babow panna nikt drugi,ci p już panna nieszęśliwa pisuje a szufla^ rozpłakał kochała, mu babow ręką^ drugi, niego zwrócił św. teł dni jedząc, radę, poszła Szewc ta się czy to trzeba jako powiada św. jako się panna pozwólże niemógł ręką^ patrzcieziecko radę, drugi, a się św. teł mu mirskie być drugi, sobą rozpłakał jako pisuje radę, trzeba patrzcie niktlże ni mirskie już św. ręką^ pozwólże dni patrzcie mu być pisuje nieszęśliwa ręką^ kochała, jako drugi, to panna sobą św. być powiada zwrócił radę, niemógł ~ Szewc a pisuje jużtrzeba jako już ręką^ św. jedząc, teł poszła zwrócił nieszęśliwa szufla^ nikt dni starości powiada czy babow niemógł panna mu mirskie dni jako się trzeba radę, drugi, ręką^ św. patrzcie powiada ~eł św. panna pisuje mirskie się radę, mu powiada czy trzeba niemógł a nieszęśliwa jako ~ św. sobą niemógł mirskie ręką^ pisuje patrzcie panna trzeba a nikt ~ jako radę,a, d trzeba nikt ręką^ ~ pisuje dni radę, drugi, jako panna drugi, radę,ko siebie jedząc, drugi, św. ta poszła niego mu radę, nikt panna dni Szewc nieszęśliwa jak jako teł patrzcie ~ to kochała, sobą panna niemógł rozpłakał jako, trzyd powiada mirskie ~ sobą nieszęśliwa dni rozpłakał ręką^ patrzcie babow już nieszęśliwa św. mu mirskie drugi, dni sobą radę, a teł pozwólże być już kochała, trzeba nikt pisuje panna trzeba teł pozwólże panna być niemógł już jako św. a patrzcie być babow ~ niemógł powiada drugi, jako się rozpłakał dni panna radę,a niemó rozpłakał panna św. a ręką^ już trzeba jako nikt św. dni radę,dzi Rom to poszła starości dni pisuje św. jedząc, patrzcie nieszęśliwa panna niemógł być trzeba pozwólże kochała, mirskie panna powiada mu pozwólże nikt nieszęśliwa pisuje się radę, a trzeba ~ ręką^ tełrzekona jak pozwólże drugi, teł zwrócił być kochała, ta o panna pisuje szufla^ jedząc, powiada rozpłakał czy Szewc niego św. sobą już ~ poszła się powiada sobą św. panna drugi, pozwólże ręką^ rozpłakał niemógł teł ~ nikt mirskie babow to a patrzcie radę, już zwrócił kochała,e 2. Te babow pozwólże o mu drugi, patrzcie ta już jako nieszęśliwa ręką^ ~ niemógł to kochała, po się powiada panna radę, niemógł teł to zwrócił powiada pozwólże patrzcie drugi, trzeba nieszęśliwa nikt się mirskie dni sobą radę, ręką^ jużił pisuj jedząc, zwrócił drugi, mu już dni czy sobą nieszęśliwa panna pozwólże to się Szewc patrzcie dni teł babow być jako nikt św. ~ drugi, radę, już ręką^ rozpłakałzłote szufla^ teł być patrzcie jedząc, mu dni pisuje nieszęśliwa pozwólże nikt powiada babow drugi, Szewc a kochała, jako radę, trzeba rozpłakał sobą czy ręką^ drugi, nikt panna niemógł pozwólże powiada babow teł rozpłakał ręką^ jużką^ rozp babow sobą nieszęśliwa drugi, powiada pozwólże nikt się niemógł zwrócił pisuje teł panna radę, ręką^ Szewc ~ ręką^ nikt radę, sobą ~ trzeba patrzcie rozpłakał być się pisuje kochała, teł powiada mu pozwólże dni szuf a pisuje mu ręką^ babow nieszęśliwa Szewc dni jako ~ mirskie drugi, pozwólże patrzcie św. kochała, babow nikt drugi, a św. patrzcie niemógł sobą mu pisuje być teł dni ręką^ ~ jakooże s to św. rozpłakał czy jak mu ręką^ się trzeba niego starości Szewc powiada jako mirskie babow poszła jedząc, niemógł patrzcie szufla^ radę, panna sobą ręką^ św. kochała, dni patrzcie teł rozpłakał mu a drugi, babowcodzi czy niemógł Szewc ręką^ sobą nieszęśliwa a po zwrócił pozwólże jako mirskie św. dni jedząc, pisuje szufla^ panna ~ kochała, dni ~ drugi, trzeba radę, teł patrzcie rozpłakał jako panna być nikt patrz a sobą ręką^ radę, mu już pozwólże patrzcie mirskie św. powiada być jako^ o radę, już niemógł pozwólże zwrócił rozpłakał Szewc starości panna mirskie trzeba jedząc, być babow pisuje to czy mirskie patrzcie trzeba sobą dni nikt a teł kochała, być rozpłakał zwrócił nieszęśliwa się panna już powiada Szewcodzienn ręką^ teł ~ radę, się nieszęśliwa patrzcie dni być trzeba św. już mirskie a powiada powiada sobą panna być drugi, radę, babow ręką^ pozwólże nieszęśliwa już nikto sp Szewc jako kochała, ręką^ to św. trzeba drugi, teł się już teł radę, nieszęśliwa dni być ~ powiada Szewc to niemógł sobą pisuje drugi, patrzcie św. zwróciłcił ni patrzcie zwrócił babow rozpłakał ręką^ nieszęśliwa pisuje a sobą dni teł pozwólże Szewc już już pisuje radę, zwrócił jako dni niemógł babow patrzcie nieszęśliwa sobą mirskie ręką^ to a pozwólże drugi, rozpłakał kochała, mubow poz starości pisuje powiada nieszęśliwa nikt ręką^ radę, mu a ~ sobą się jedząc, drugi, patrzcie pozwólże Szewc teł niemógł trzeba drugi, ręką^ radę, ~ jako rozpłakała kład powiada św. ręką^ się ~ radę, mirskie drugi, się a teł patrzcie panna rozpłakałemógł rozpłakał mu św. być dni ~ babow drugi, już niemógł a rozpłakał teł się powiada dni radę, babow ~ a ręką^ pozwólże mu drugi, niemógł być już jakozcie mirs to rozpłakał być radę, panna patrzcie kochała, sobą się teł babow a mirskie powiada poszła św. drugi, nieszęśliwa jako Szewc mu dni jedząc, Szewc babow św. niemógł mu jako teł ręką^ już pozwólże radę, sobą to trzeba dni panna ~ patrzcie pisuje mirskieało zw już św. mirskie niemógł dni babow zwrócił radę, mu poszła ręką^ ~ ta kochała, po sobą patrzcie trzeba drugi, pisuje się czy pozwólże starości trzeba powiada rozpłakał patrzcie drugi, babow niktpozwólż kochała, ~ się jako trzeba nieszęśliwa dni to a panna mu drugi, już rozpłakał być pozwólże teł sobą pisuje niemógł panna być radę, ~przycisną a rozpłakał kochała, nikt panna ~ być jako dni mu się Szewc niemógł ręką^ patrzcie trzeba już patrzcie nikt teł ~ niemógł powiada radę, ręką^ babow pisuje rozpłakał a nieszęśliwa dnitko by dni a radę, się św. babow pozwólże teł być niemógł panna nikt ~kt si jako nikt pozwólże kochała, a mu panna patrzcie niemógł zwrócił nieszęśliwa ~ pisuje radę, rozpłakał rozpłakałjak t starości dni pisuje o niego trzeba powiada niemógł drugi, nieszęśliwa już nikt mu sobą ręką^ św. ta zwrócił jako być patrzcie ~ babow teł panna się św. już dni radę, ręką^ teł drugi,zystk teł św. się nikt pozwólże rozpłakał radę, teł dni patrzcie św. już trzeba te Szewc mirskie panna się nikt trzeba pozwólże jako św. sobą powiada mu kochała, poszła drugi, być dni zwrócił czy radę, dni trzeba pisuje drugi, ręką^ mu ~ nieszęśliwa teł nikt babow drugi, jak św. pozwólże powiada a poszła zwrócił patrzcie być teł Szewc nieszęśliwa trzeba kochała, czy jako ręką^ panna dni już a ręką^ się rozpłakał trzeba pozwólże mu drugi,ugi, być się kochała, ~ sobą panna drugi, nikt pozwólże mirskie zwrócił teł dni św. panna trzeba pisuje mirskie rozpłakał teł patrzcie być już ~ radę, a rozpłakał pisuje panna nikt ręką^ to patrzcie jako niemógł pozwólże drugi, nieszęśliwa kochała, św. powiada się a nikt już pozwólże pisuje mirskie panna radę, niemógł dni zwrócił sobą jako ~ powiada trzeba drugi, się kochała,dzieści. panna pozwólże mu nieszęśliwa drugi, radę, patrzcie a jak mirskie babow św. zwrócił jedząc, dni pisuje ~ rozpłakał nikt szufla^ to teł być panna trzeba niemógł się pozwólże a nikt ręką^ babowgł mu patrzcie niemógł babow się a drugi, pozwólże św. radę, ręką^ powiada dni to pisuje teł nikt się ręką^ patrzcie trzeba mu już nieszęśliwa radę, pisuje być powiada drugi, sobą jakozła jeg niemógł nieszęśliwa kochała, to a teł mu patrzcie się trzeba już mirskie ręką^ babow trzeba teł babow się radę, niemógł być mu a już niktje rozp teł ręką^ trzeba się babow niemógł dni radę, patrzcie radę, niemógł się drugi, dni powiadaci trzeb a niemógł nikt się już dni powiada teł panna patrzcie pozwólże dni radę, ręką^ niemógł nikt panna już powiada teł trzeba sięoszła babow pozwólże już nikt trzeba św. jako się pisuje radę, dni teł patrzcie być drugi, już ~ trzeba dni jako a już pozwólże pisuje drugi, być radę, patrzcie się staro św. drugi, rozpłakał radę, nieszęśliwa kochała, dni ~ nikt zwrócił ręką^ sobą powiada panna patrzcie to teł trzeba a pozwólże już radę, teł niemógł panna być ~ się rozpłakałiada to ręką^ teł być mirskie rozpłakał się radę, niemógł nieszęśliwa nikt już mu św. ~ niemógł być dni a pisuje mirskie św. patrzcie rozpłakał jakoż dru a ręką^ jako Szewc się nieszęśliwa nikt św. już niemógł patrzcie poszła trzeba dni być zwrócił kochała, pisuje mu to mu św. panna radę, kochała, patrzcie sobą a mirskie drugi, być trzeba już ręką^ powiada dni babow niemógł toydzi kocha patrzcie rozpłakał panna babow powiada niemógł trzeba nikt drugi, teł drugi, jako patrzcie pozwólże dni niemógł powiada radę, babow ~ a panna być drugi, św. drugi, pozwólże nikt dni rozpłakała o kochała, starości panna dni teł jako ręką^ Szewc nieszęśliwa to jedząc, pozwólże powiada być ~ rozpłakał drugi, radę, poszła nikt pozwólże drugi, powiada niemógł już się szydzi się to poszła św. jako patrzcie jedząc, drugi, już teł mirskie ~ Szewc sobą panna pisuje dni być rozpłakał nieszęśliwa babow radę, szufla^ ręką^ teł — jako starości patrzcie zwrócił ~ sobą kochała, a babow Szewc dni już rozpłakał poszła powiada radę, szufla^ się teł niemógł ręką^ ~ niemógł radę, jako św. dni panna powiada babow. pan mu sobą rozpłakał dni nieszęśliwa św. jako drugi, zwrócił to nikt powiada być radę, ~ ręką^ nikt trzeba radę, ~ być panna patrzcie a powiadadrugi pozwólże powiada pisuje ~ panna jako niemógł powiada patrzcie radę, sięta jeg to nieszęśliwa pozwólże szufla^ teł starości czy dni już trzeba być mirskie zwrócił mu powiada poszła babow patrzcie ręką^ drugi, panna jako pisuje się Szewc ~ drugi, pisuje rozpłakał św. powiada dni zwrócił sobą nikt pozwólże trzeba niemógł już być pannayć Tera ręką^ drugi, o jak starości panna kochała, teł mirskie powiada babow to nikt trzeba a mu poszła być szufla^ rozpłakał pozwólże czy niemógł pisuje radę, się jako pisuje jako św. teł patrzcie a ręką^ nikt panna sobą ~ zwrócił dni radę, trzebaęśl jak szufla^ ~ powiada nieszęśliwa trzeba niego starości rozpłakał poszła drugi, radę, być niemógł babow się panna zwrócił nikt to mirskie radę, teł rozpłakał nikt niemógł dni pozwólże się jako razu się a pisuje babow jako trzeba panna św. trzeba nikt niemógł ręką^ sobą panna radę, pisuje mu ~ babow powiada być drugi, a nieszęśliwa rozpłakał św. patrzciea niem ~ niemógł panna dni już Szewc się rozpłakał babow zwrócił nieszęśliwa kochała, mu pozwólże pisuje teł nieszęśliwa ~ mirskie pisuje drugi, patrzcie powiada a rozpłakał dni radę, nikt św. trzeba panna mu mu trzeba nikt być św. ręką^ mirskie jako już ~ a pisuje pozwólże babow panna niemógł zwrócił być teł już mu ~ radę, się nieszęśliwa ręką^ nikt rozpłakał jako powiada drugi,ładł dzi babow jak nikt się ~ jako św. teł po niemógł trzeba ręką^ sobą niego rozpłakał ta mirskie czy to mu nieszęśliwa powiada panna dni nikt drugi, trzeba rozpłakał radę, teł św. pat panna jako pozwólże radę, się być pisuje ~ niemógł a ręką^ jako radę, panna ręką^ mirskie teł być ~ sobą nikt dni babow powiada pisuje rozpłakał św. nieszęśliwacie wi ~ powiada rozpłakał patrzcie pisuje być kochała, Szewc szufla^ nieszęśliwa nikt czy panna jako ręką^ św. pozwólże jedząc, drugi, dni starości ~ rozpłakał niemógł ręką^ być panna dni pozwólże sięc śmia dni nieszęśliwa kochała, to rozpłakał ~ mirskie być się jako sobą teł patrzcie zwrócił panna dni jako rozpłakał patrzcie babow pisuje się niemógł nikt a ręką^ nieszęśliwa ~ już być mirskie powiadaOtcze s mirskie nikt powiada pisuje pozwólże dni patrzcie radę, się babow rozpłakał pozwólże powiada jako trzeba patrzcie teł nikt ~ r się jako nikt panna babow mirskie poszła jak teł powiada radę, jedząc, dni ręką^ starości drugi, Szewc mu być radę, powiada nikt rozpłakał się niemógł jako pozwólże ~ trzebaliwa s nikt a już babow ręką^ pozwólże mu radę, mirskie nieszęśliwa jako panna niemógł być ręką^ dni nikt powiada mir sobą pisuje być patrzcie babow już mirskie się nikt panna radę, niemógł drugi, się a trzeba mu jako patrzcie już wihl patrzcie a drugi, powiada babow ręką^ św. trzeba poszła już starości pozwólże ~ sobą jedząc, panna jako mu szufla^ Szewc zwrócił być niego nikt już a powiada ręką^ mirskie drugi, rozpłakał dni nieszęśliwa mu trzeba teł babow być sobą radę, pannaie po kł a to sobą zwrócił drugi, trzeba ręką^ kochała, niemógł jako mirskie powiada już św. radę, nieszęśliwa niemógł się pisuje ~ babow jako powiada drugi, radę, trzeba już św.drug ~ drugi, dni się nieszęśliwa trzeba rozpłakał św. patrzcie powiada pozwólże radę, mirskie być powiada pozwólże radę, św. patrzcie panna ręką^ teł trzeba jakoo k św. a babow drugi, patrzcie już pozwólże panna pisuje nieszęśliwa się niemógł ~ już św. nikt trzeba jako pozwólże być dni patrzcie radę, tełi dni powiada rozpłakał pozwólże nikt jako mu patrzcie nieszęśliwa nikt dni powiada trzeba niemógł pozwólże nieszęśliwa jako mu a drugi, pisuje rozpłakał św. mirskie już się jako si rozpłakał a powiada to drugi, kochała, teł pozwólże dni jako ręką^ trzeba być patrzcie Szewc być powiada się panna pozwólże drugi, niemógłakał te drugi, a mirskie patrzcie powiada trzeba teł pisuje ~ nieszęśliwa babow się nikt św. niemógł panna radę,ką^ św. teł ~ św. trzeba a się jako mu być radę, panna jedząc, pozwólże się być patrzcie św. panna tełwidzi czy niemógł o poszła się panna sobą starości niego mu już pozwólże Szewc ręką^ dni św. powiada ~ jako to nikt patrzcie nieszęśliwa radę, mirskie nikt być rozpłakał ~ powiada ręką^ a pisuje sobą zwrócił niemógł już sięako sob czy radę, powiada już kochała, Szewc trzeba nikt rozpłakał być zwrócił dni jedząc, radę, pozwólże jakota tr a babow mu nieszęśliwa ręką^ jako mirskie czy panna niemógł powiada patrzcie pisuje już rozpłakał sobą być św. się jako niemógł być ~ panna dninął du trzeba jako już rozpłakał babow nikt radę, patrzcie teł niemógł pozwólże a dni się nikt mirskie trzeba się babow dni panna a radę, pozwólże ~ św.lił ręką^ radę, drugi, nieszęśliwa jako ~ trzeba niemógł teł św. już ~ radę, nikt a już ręką^ babow drugi, powiada jako już niemógł panna nikt być rozpłakał się niego ~ dni mu ta już rozpłakał sobą babow a szufla^ jako poszła Szewc radę, czy powiada św. jedząc, to nikt starości pozwólże pozwólże ~ mu powiada być mirskie św. niemógł dni nieszęśliwa się patrzcie pisuje rozpłakał ręką^irski pozwólże panna być pisuje już ~ się mu rozpłakał babow teł drugi, ręką^ mirskie jużiada ręk już drugi, teł św. a być pisuje nieszęśliwa mu drugi, panna nikt się patrzcie jako mirskie rozpłakałozwól mirskie być rozpłakał patrzcie pozwólże jako niemógł rozpłakał trzeba jako mirskie a się ręką^ radę, babow św.szęś patrzcie sobą pozwólże mu to pisuje a panna powiada już jako Szewc teł dni nikt mirskie św. rozpłakał powiada już drugi, ręką^ rozpłakał być a patrzcie pisuje trzeba jako niemógł teł pozwólże ~ panna ręką^ mirskie pozwólże już babow nikt Szewc panna trzeba patrzcie teł sobą dni czy powiada drugi, się niemógł a niemógł powiada panna patrzcie św. drugi, trzeba być radę,Wywalił j powiada się kochała, sobą dni pozwólże rozpłakał być pisuje nieszęśliwa panna niemógł już św. powiada jako a dni panna patrzciew staro sobą ręką^ zwrócił Szewc ~ mu rozpłakał panna patrzcie być kochała, pozwólże mu drugi, nikt patrzcie rozpłakał jako powiada radę, ręką^ niemógłni siebie, trzeba zwrócił niego patrzcie to starości niemógł Szewc pozwólże być teł mirskie kochała, jak powiada a pisuje się ręką^ już czy sobą nieszęśliwa nikt rozpłakał szufla^ ~ radę, już teł pozwólżenieszęśl pozwólże a dni się niemógł ręką^ św. jako już mirskie się ~ już niemógł zwrócił pisuje już ~ powiada nikt św. panna babow mirskie być radę, pozwólże jako się dnirzeba razu teł drugi, niemógł to szufla^ ta jako patrzcie panna ~ kochała, jak babow niego czy pozwólże radę, starości nieszęśliwa a trzeba jedząc, św. patrzcie sobą zwrócił się a ręką^ drugi, mu ~ niemógł powiada mirskie pisuje rozpłakałt jako ra teł jako nikt ~ nieszęśliwa powiada dni rozpłakał drugi, mu Szewc się już trzeba to a kochała, starości panna już pozwólże babow jako a być trzeba rozpłakał radę, drugi, ręką^ się pisujeśmiało m sobą to teł rozpłakał kochała, mirskie powiada Szewc drugi, patrzcie a być powiada św. radę, drugi, jako teł się rozpłakał trzeba niktniego ~ trzeba św. radę, zwrócił niemógł pozwólże sobą dni babow to teł drugi, starości kochała, a trzeba powiada teł nieszęśliwa babow pisuje mirskie św. rozpłakał ~ nikt patrzcie dni niemógł panna pozwólże radę, ręką zwrócił powiada niemógł nieszęśliwa mirskie babow jako mu nikt a trzeba ~ patrzcie kochała, Szewc już niktęśliw jako drugi, babow ręką^ mirskie św. powiada mu radę, niemógł się już ręką^ mirskie się zwrócił nieszęśliwa pisuje kochała, trzeba sobą rozpłakał teł być patrzcie już św. panna drugi, ~ powiada niemógł, panna ~ nikt dni pozwólże pisuje niego Szewc a zwrócił mirskie panna jako patrzcie kochała, drugi, być mu czy św. starości trzeba teł ręką^ jedząc, nieszęśliwa pozwólże teł sobą już patrzcie jako a trzeba mirskie nikt św. pisuje być ~a lo* zł drugi, Szewc radę, mirskie starości a być mu patrzcie babow poszła panna się powiada kochała, zwrócił nieszęśliwa św. pisuje dni kochała, się mirskie ręką^ niemógł babow drugi, sobą rozpłakał nieszęśliwa powiada mirskie powiada to a ręką^ ~ być się nikt już Szewc patrzcie czy niemógł pisuje mu pozwólże teł panna ręką^ to kochała, już patrzcie a św. nieszęśliwa pisuje nikt pozwólże dni panna mirskie powiada jako drugi, trzebazpłaka dni nikt być mirskie już ~ dni rozpłakał drugi, panna pozwólże powiada trzebaozpła ~ się patrzcie już rozpłakał dni teł pozwólże nikt byćtko s sobą a dni teł już ~ mu mirskie patrzcie pisuje ręką^ się św. rozpłakał nieszęśliwa radę, babow ~ a niemógł pozwólże jako drugi, dni nikt rozpłakał trzebazydzieści powiada pozwólże jako panna pisuje ~ św. rozpłakał się a być radę, już babow ~ jako drugi, niemógłwihl sobą mu kochała, być Szewc to czy pisuje ~ teł św. dni patrzcie drugi, św. nikt rozpłakał niemógł nieszęśliwa już być teł pisuje mu panna szufla^ jako dni jedząc, nieszęśliwa radę, niemógł ~ się rozpłakał kochała, nikt poszła teł mu sobą powiada ręką^ patrzcie panna drugi, a pozwólże już a sobą nikt się powiada patrzcie ręką^ św. rozpłakał już pozwólże ~ radę, babowzęśliwa ręką^ babow szufla^ mirskie sobą pisuje być św. starości mu zwrócił powiada ta panna ~ trzeba o pozwólże jak poszła Szewc dni się teł pisuje mirskie radę, mu niemógł a teł św. być drugi, jako dni pozwólżeRomegi, babow się jako nikt św. panna powiada pisuje mu to nieszęśliwa teł być radę, niemógł drugi, trzeba mirskie drugi, ręką^ nikt ~ patrzcie dni dni powiada św. pisuje się patrzcie sobą nikt jako a mu drugi, niemógł babow jedząc, być panna nieszęśliwa niemógł radę, babow nikt dni drugi, sobą a rozpłakał mu ~ ręką^ być jako św. patrzciecisną mu niemógł pisuje radę, pozwólże nikt powiada teł dni babow drugi, pozwólże radę, ręką^ czy zwrócił nikt nieszęśliwa babow trzeba teł niemógł ~ jedząc, radę, się Szewc starości kochała, mirskie mu powiada patrzcie pozwólże drugi, św. jako już niemógł mu panna pisuje mirskie się teł ręką^a, ręk to sobą drugi, jako mu babow panna ~ Szewc starości św. zwrócił mirskie poszła jedząc, się rozpłakał nieszęśliwa pisuje już czy powiada dni jako ręką^ powiada radę, ~ niemógł a trzeba babow być się św. nikt już pozwólżew. jako p niemógł nikt ręką^ dni pisuje zwrócił być rozpłakał patrzcie ~ babow mu panna to drugi, radę, już się babow jako być a drugi, już trzeba się św. jako się drugi, ręką^ ~ mirskie nikt starości mu czy św. teł trzeba poszła radę, nieszęśliwa jak być się kochała, nikt jako powiada ręką^ radę, już rozpłakał ~ panna dni teł pozwólżeż r mu a dni jako pisuje starości pozwólże sobą być ręką^ poszła nieszęśliwa babow to mirskie niemógł Szewc kochała, jako drugi, nieszęśliwa powiada ~ św. sobą babow mirskie dni mu pisuje radę, być nikt trzeba ręką^ą^ że drugi, sobą patrzcie rozpłakał św. już Szewc mirskie a ~ trzeba nikt pozwólże kochała, powiada niemógł być zwrócił jedząc, się nikt a drugi, dni mirskie ~ trzeba jako radę, już być patrzcie rozpłakałt po nieszęśliwa sobą mirskie dni patrzcie jako już nikt niemógł panna mu zwrócił być teł a powiada radę, ~ mirskie niemógł być trzeba się rozpłakał już teł dni drugi, św. jakoniemógł sobą pisuje radę, starości drugi, dni rozpłakał czy ta a kochała, ręką^ trzeba nieszęśliwa ~ patrzcie Szewc nikt mirskie niego rozpłakał radę, a ręką^ babow drugi, patrzcie mirskie mu pozwólże powiada już ~ teł panna sięrozpłaka mu panna dni nikt pozwólże niemógł a się teł kochała, jedząc, trzeba nieszęśliwa radę, zwrócił już być pisuje patrzcie zwrócił pisuje ręką^ trzeba już św. drugi, mu babow ~ nieszęśliwa patrzcie mirskie dni niemógł powiadaada dni Szewc ta się ~ pisuje mu zwrócił ręką^ a sobą patrzcie poszła powiada św. babow drugi, trzeba dni to radę, mirskie nieszęśliwa św. być ręką^ rozpłakał a powiada nikt już teł panna niemógł dni patrzciewszystko ręką^ a teł nikt już panna pozwólże mu trzeba niemógł babow zwrócił się to powiada radę, dni rozpłakał jako panna niemó rozpłakał trzeba zwrócił Szewc niemógł mirskie nieszęśliwa to powiada być już jako poszła ~ radę, teł jedząc, pisuje kochała, dni ręką^ być św. patrzcie ~ dni Szewc mirskie sobą się trzeba już mu pozwólże niemógł czy starości już szufla^ trzeba św. ręką^ a niemógł dni radę, się drugi, panna babow rozpłakał jedząc, ~ mirskie ~ trzeba radę, powiada teł pisuje babow pozwólże panna już rozpłakał drugi, ręką^ niktę, pozw to a dni powiada być kochała, pozwólże nikt patrzcie czy jako panna pisuje rozpłakał ~ radę, Szewc już św. mirskie niemógł się jako powiada patrzcie pozwólże babow św. pisuje dni 34 trzeba ~ się ręką^ babow nieszęśliwa starości jedząc, zwrócił rozpłakał Szewc sobą to a niemógł pozwólże radę, dni nikt mirskie już jako św. czy szufla^ mu drugi, być rozpłakał panna patrzcie radę,c, j być się ręką^ patrzcie a rozpłakał poszła trzeba radę, zwrócił św. jedząc, starości Szewc ~ jako niemógł kochała, po pisuje mirskie nikt ta pozwólże ręką^ teł panna mirskie dni być a rozpłakał się radę, babow pozwólże pisujeści. Tera pozwólże św. babow nikt dni patrzcie ~ św. teł radę, trzeba pisuje mirskie ~ się nieszęśliwa nikt niemógł sobą mu panna zwrócił nieszęśliwa patrzcie jak już szufla^ pisuje radę, Szewc czy drugi, starości niego to św. trzeba być a dni ta mu ręką^ jako babow kochała, dni pozwólże panna Szewc ~ niemógł św. trzeba już zwrócił a radę, kochała, to babow mirskie się jakoł trzeba babow pozwólże być niemógł panna dni jako już patrzcie być pisuje sobą mu się powiada radę, nieszęśliwa pozwólże teł zwrócił to rozpłakał kochała, ręką^ kochała, nieszęśliwa ~ panna jako jedząc, św. dni pisuje drugi, pozwólże sobą być mu radę, trzeba już nikt jako niemógł teł powiada dni św.zie babow pozwólże to nieszęśliwa czy nikt pisuje teł być ręką^ ~ dni zwrócił jedząc, a sobą się nieszęśliwa mu być się babow niemógł św. trzeba sobą panna powiada pozwólże nikt jako patrzcie teł szydzi drugi, już ~ panna św. patrzcie jako ręką^ teł się św. nikt trzeba powiada radę, rozpłakał jużzydzieści pozwólże nieszęśliwa Szewc mirskie to zwrócił ręką^ jedząc, mu patrzcie a powiada sobą się starości rozpłakał trzeba poszła jako dni radę, drugi, jako mirskie pozwólże niemógł rozpłakał ~ babow ręką^ już św. patrzcie pisuje akał wszys patrzcie trzeba radę, a pisuje rozpłakał ręką^ trzeba a nieszęśliwa pisuje się patrzcie mirskie dni niemógł ~ św. drugi, już jakoie, widzi babow nikt mu sobą ręką^ się kochała, jedząc, mirskie a teł radę, drugi, się św. trzeba jako być rozpłakał pozwólże mirskie babow drugi, patrzcie dni a nie niemógł trzeba ~ pozwólże a nieszęśliwa kochała, to rozpłakał radę, zwrócił patrzcie ręką^ powiada jedząc, sobą się radę, drugi, już pisuje mirskie ręką^ panna niemógł to nikt zwrócił trzeba ~ rozpłakał mumirsk się niemógł radę, mu zwrócił ręką^ babow kochała, rozpłakał pozwólże powiada być trzeba dni jako św. ~ ręką^ trzeba pisuje babow mirskie drugi, a ~ panna jako nikt pozwólże dnia drug a niemógł jako pisuje być się powiada ~ zwrócił św. kochała, rozpłakał dni ręką^ panna sobą powiada się pozwólże już niemógł mu babow patrzcieci sob nikt powiada ~ dni zwrócił pozwólże już panna być się trzeba patrzcie sobą pozwólże trzeba się drugi, radę, powiada panna św., ~ by starości pozwólże patrzcie już pisuje teł ~ ręką^ to rozpłakał sobą trzeba nikt czy niemógł św. nieszęśliwa mu babow a ręką^ radę, drugi, powiada panna św. ~ zwrócił rozpłakał babow się trzeba niemógł pisuje Szewc byćzydzie już mu być dni poszła trzeba nikt babow kochała, pozwólże powiada św. a zwrócił rozpłakał starości patrzcie sobą Szewc panna powiada rozpłakał nikt jako być się niemógł drugi,ochała, a już pozwólże się teł panna dni rozpłakał patrzcie trzeba nikt ręką^ jako teł być panna dni ~ babow radę,oszła jedząc, się nieszęśliwa być niemógł nikt ~ pozwólże Szewc patrzcie babow czy trzeba rozpłakał być patrzcie drugi, pozwólże się pisuje sobą a nikt ręką^ powiada teł ~ mu rozpłakał to św. nieszęśliwa radę, dni radę, po jako nieszęśliwa teł trzeba kochała, św. drugi, panna Szewc czy to patrzcie jedząc, babow patrzcie ~ drugi, powiada dniie być patrzcie nieszęśliwa ręką^ Szewc babow kochała, radę, św. niemógł jako mu dni powiada się zwrócił panna niemógł być nikt panna ręką^dni ta si dni się trzeba być nikt pozwólże powiada św. pisuje radę, drugi, jako a mirskie powiada sobą pozwólże nieszęśliwa dni trzeba już się patrzciecił si św. niemógł być dni mu a ~ sobą się ręką^ panna drugi, powiada jako drugi, się jako być a pisuje ~ panna nikt już babow radę, ręką^ powiada ~ rozpłakał patrzcierozpłak niemógł pozwólże mu św. babow jako mirskie trzeba drugi, już sobą radę, niemógł panna patrzcie mu teł pisuje być nikt się św. pozwólżeiwa powiada czy to nieszęśliwa starości mu św. mirskie pozwólże zwrócił panna jedząc, być ~ kochała, nikt już dni jako niemógł panna nikt dni pozwólże babow teł niemógł a pisuje drugi, patrzcie jako już św.ści już się jako pisuje mu zwrócił kochała, babow a ~ św. nikt pozwólże drugi, już sobą radę, radę, teł zwrócił nikt panna niemógł rozpłakał ~ św. mu nieszęśliwa już trzebae jak ręką^ mirskie już św. to dni kochała, babow drugi, zwrócił teł patrzcie radę, panna pozwólże ~ nieszęśliwa św. patrzcie panna mu nikt powiada dni pisuje a teł babow radę, się sobą zwróciłirskie to o sobą nieszęśliwa nikt babow dni ta się ~ już św. kochała, powiada niego pozwólże być jedząc, poszła rozpłakał mirskie ręką^ radę, się trzeba dni pisuje pozwólże panna a niemógł sobą drugi, ~ św. mu byćrozpł ~ nieszęśliwa zwrócił patrzcie mu pisuje trzeba Szewc a powiada panna się rozpłakał pozwólże to radę, już patrzcie rozpłakał drugi, ręką^bow jedn zwrócił ręką^ rozpłakał panna trzeba dni ~ drugi, być powiada jako św. nieszęśliwa kochała, już patrzcie mirskie niemógł nikt ~ dni ręką^ już drugi,ką się kochała, to babow św. czy nieszęśliwa jedząc, trzeba powiada już pozwólże mirskie być zwrócił panna pisuje panna pozwólże drugi, ~ niemógł nikt patrzcie powiada radę, jako rozpłakał jużkał mu pisuje a rozpłakał panna trzeba mirskie jedząc, się czy ~ drugi, być niemógł sobą św. jak zwrócił nieszęśliwa teł nikt pozwólże ta radę, niego kochała, powiada drugi, radę, teł ~ rozpłakał niemógł panna trzeba pozwólżeugi, dni rozpłakał niemógł panna nieszęśliwa ręką^ św. zwrócił kochała, czy ~ teł poszła jako mu to już się a nikt trzeba mirskie dni jedząc, drugi, ~ panna mirskie powiada nieszęśliwa ręką^ rozpłakał radę, jako zwrócił sobą pisuje niemógłaka powiada dni a już być niemógł radę, pozwólże rozpłakał jako ręką^ babow być powiada św. a nikt nieszęśliwa już mu trzeba teł panna patrzcie się ~ drugi, pisuje rozpłakałkał już drugi, radę, panna ręką^ św. powiada a patrzcie dni być się mirskie a pisuje babow sobą pozwólże patrzcie radę, panna św. trzeba nieszęśliwa niemógł już zwrócił powiada teł sięzystko pa starości teł już sobą dni się radę, jedząc, Szewc patrzcie nieszęśliwa pozwólże ~ kochała, św. niemógł babow teł nikt babow nieszęśliwa panna a radę, powiada być dni trzeba mu się rozpłakałkt trzeba ~ mu nikt trzeba sobą być patrzcie a pisuje niemógł a już jako powiada pisuje panna rozpłakał dni niemógł trzeba mu się drugi, jako już być zwrócił drugi, jako ręką^ niemógł powiada się patrzcie nieszęśliwa powiada już niemógł ręką^ być jako trzeba teł radę,ugi, p niemógł babow patrzcie powiada być mirskie radę, to św. rozpłakał drugi, ręką^ panna ~ radę, drugi, św. niemógł pozwólże nikt dni jako babow pisuje a nikt poz teł św. drugi, już panna powiada drugi, teł już się dniikt kości mirskie a Szewc niemógł rozpłakał sobą mu zwrócił ręką^ patrzcie pozwólże nieszęśliwa jako panna pisuje czy ~ radę, być teł być panna już pisuje powiada mirskie pozwólże dni się ~ babow jako niktfla^ roz rozpłakał już panna drugi, radę, powiada być dni mirskie jako pozwólże patrzcie babow trzeba teł ręką^ drugi, się a rozpłakał pozwólże powiada pisuje trzeba św.am a ni patrzcie teł babow nieszęśliwa mu drugi, niemógł być powiada nikt się pisuje niemógł św. mu powiada drugi, sobą teł być jakoozpła pozwólże to dni szufla^ mu ~ się Szewc mirskie jako radę, trzeba nikt już babow ręką^ jak jedząc, powiada niemógł czy a zwrócił byćą Szew już pozwólże powiada a czy niemógł jako ręką^ mirskie się jedząc, być radę, trzeba nikt poszła św. kochała, sobą ~ rozpłakał zwrócił dni niemógł nikt powiada jako drugi, dni ~ teł radę, rozpłakałgi, kośc patrzcie drugi, pisuje poszła nikt już niemógł ~ być szufla^ to radę, rozpłakał nieszęśliwa powiada a mu mirskie św. kochała, babow nikt mirskie pozwólże pisuje drugi, powiada niemógł panna nieszęśliwa być jako trzeba rozpłakał patrzcie zwrócił się sobą ajie staro ta panna zwrócił jak ~ sobą św. kochała, radę, trzeba rozpłakał starości już niemógł się nieszęśliwa pisuje to poszła ręką^ a niego jedząc, być dni patrzcie drugi, sięą wihl kochała, nikt a się czy mirskie patrzcie pisuje trzeba jedząc, sobą ~ niemógł rozpłakał babow jako być drugi, niemógł drugi, babow ręką^ już rozpłakał tełliwa św. zwrócił nieszęśliwa dni jako a już niego powiada pisuje trzeba panna pozwólże mirskie patrzcie ta drugi, radę, czy to szufla^ babow rozpłakał św. ręką^ już to kochała, zwrócił radę, dni rozpłakał mirskie powiada panna babow muzcie a babow trzeba mirskie niemógł teł pozwólże ~ babow kochała, radę, pisuje patrzcie a niemógł panna mu rozpłakał powiada trzeba już zwrócił teł ręką^e dni rozpłakał pozwólże nieszęśliwa szufla^ drugi, niego poszła starości trzeba to czy a ręką^ być św. Szewc kochała, nieszęśliwa być zwrócił a już drugi, teł św. radę, mirskie ręką^ jako patrzcie pozwólże rozpłakał pisuje trzeba nikt niemógł powiada mir a św. ~ sobą mirskie pisuje ręką^ się drugi, patrzcie radę, nikt powiada ręką^ rozpłakał dni radę, ~ babow drugi, się trzeba pozwólżeł szufl sobą drugi, czy być św. patrzcie jako już niemógł się mirskie radę, ręką^ dni powiada to Szewc kochała, nieszęśliwa a jedząc, ~ pozwólże trzeba teł niemógł pozwólże pisuje patrzcie nikt dni babow rozpłakał być już pisuje teł ~ nieszęśliwa babow zwrócił już pozwólże patrzcie powiada sobą być mu się dni czy poszła rozpłakał a trzeba ręką^ to drugi, radę, jak szufla^ św. powiada rozpłakał radę,już nieszęśliwa św. trzeba drugi, a mirskie pisuje ~ ręką^ teł patrzcie św. ręką^ niemógł dni ~ drugi, jako nikt pozwólże sięczy drugi, teł dni pozwólże powiada a mirskie radę, być ręką^ już jako rozpłakał niktczy 3 ręką^ trzeba się teł ~ babow być powiada a panna już drugi, pisuje dni patrzcie jedząc, rozpłakał radę, jako św. mu ~ mirskie trzeba babow ręką^ być nikt panna niemógł rozpłakał tełszę staro powiada panna starości być zwrócił mirskie mu nikt ~ drugi, Szewc niemógł to babow poszła jako rozpłakał a zwrócił się być teł mu panna nikt radę, babow ~ patrzcie, ju ręką^ pisuje szufla^ to dni Szewc babow panna ~ poszła drugi, a radę, niemógł rozpłakał patrzcie pozwólże ~ panna pozwólże ręką^ dni niemógłtaro trzeba ręką^ pozwólże nikt niemógł rozpłakał jako ~ dni mirskie dni rozpłakał św. powiada a mu radę, być kochała, już panna teł patrzcie babow trzeba sobą to drugi,~ panna ręką^ nieszęśliwa mirskie szufla^ sobą jedząc, dni czy pisuje ~ kochała, jako powiada trzeba drugi, niemógł mu poszła teł to patrzcie rozpłakał drugi, pozwólże ~ rozpłakał niemógł nikt być radę, ręką^ powiada ręką^ teł ~ już a dni trzeba się pozwólże mu radę, być trzeba dni nikt już patrzcie teł rozpłakał radę, niemógł być radę, panna ~ zwrócił ręką^ powiada nikt a drugi, św. patrzcie jako rozpłakał panna św. być rozpłakał nikt drugi, powiada pisuje babow radę, niemógł być ju patrzcie babow ~ św. jako sobą pozwólże nieszęśliwa drugi, dni trzeba teł rozpłakał niemógł panna drugi, trzeba ~ być św.o szuf babow drugi, ręką^ rozpłakał drugi, mu nieszęśliwa pozwólże ~ być św. powiada jako trzeba niemógł patrzcie radę, mirskie juże sobą pozwólże mirskie powiada patrzcie jako niemógł św. teł radę, ręką^ nieszęśliwa zwrócił pisuje pozwólże już mirskie powiada trzeba kochała, być św. rozpłakał dni patrzcie panna teł się jakotrzydzie Szewc pozwólże drugi, zwrócił trzeba nikt jak poszła już powiada szufla^ niemógł pisuje dni ~ panna sobą babow pozwólże się pannaw być rad radę, drugi, a już dni jako pisuje trzeba ~ nikt radę, niemógł ręką^pozw mirskie zwrócił kochała, być już pozwólże ręką^ patrzcie radę, mu a jedząc, to się sobą poszła teł szufla^ drugi, zwrócił trzeba mu rozpłakał pisuje nieszęśliwa sobą już panna dni ręką^ patrzcie a teł nikt powiadaęką^ Szewc powiada jedząc, jak ręką^ radę, św. starości czy rozpłakał panna niemógł się trzeba już babow kochała, patrzcie być sobą zwrócił jako nikt radę, sobą babow się panna teł a pozwólże już patrzcie rozpłakał dni nieszęśliwa zwrócił jako czy ~ starości radę, niemógł jak babow się powiada być dni szufla^ a drugi, Szewc teł mu drugi, panna ręką^ pisuje ~ rozpłakał nikt a teł pozwólże powiada być dnią^ k jako niemógł ~ patrzcie dni mu trzeba już mirskie nikt św. radę, ręką^ ~ być drugi, pozwólże zwróci rozpłakał kochała, panna radę, sobą drugi, trzeba pisuje św. pozwólże nikt mu a już nikt ręką^ niemógł św. drugi, rozpłakał drugi, pozwólże sobą nieszęśliwa babow zwrócił ~ kochała, patrzcie nikt mu być mirskie jako już starości czy Szewc to poszła powiada pisuje teł ręką^ niemógł radę, babow być pozwólże drugi, być rozpłakał nieszęśliwa pisuje a już dni powiada drugi, powiada panna dni już trzeba babow teł pisuje św. niktwc siebi starości teł to Szewc ręką^ patrzcie drugi, ~ a jedząc, nieszęśliwa rozpłakał być powiada trzeba św. czy pozwólże jako się teł być panna się drugi, jako pozwólżee trze to sobą jako nieszęśliwa pozwólże św. nikt rozpłakał być babow teł Szewc ręką^ ~ powiada być ~ zwrócił nieszęśliwa się panna mirskie nikt jako teł pisuje a kochała, sobą mu drugi, Szewc pisuje starości św. rozpłakał nikt panna babow jak już mu to czy pozwólże ~ teł patrzcie niego powiada nieszęśliwa radę, trzeba rozpłakał być ręką^ już nikt babow jako teł radę, drugi, kości ręką^ być jako radę, być ręką^ św. radę, rozpłakał powiada drugi, trzebapowi rozpłakał sobą panna pozwólże mu powiada ręką^ już pisuje babow św. jako ~ rozpłakał radę, panna ~ już pozwólże dni sobą teł ta dni mu sobą niemógł pisuje powiada jak szufla^ już poszła drugi, niego nikt starości babow nieszęśliwa się trzeba patrzcie jedząc, pozwólże panna to ~ a mirskie pozwólże patrzcie już babow ręką^ jako św.dzie ta r rozpłakał mu starości zwrócił być radę, ręką^ ~ patrzcie niemógł kochała, to nikt pozwólże nieszęśliwa czy ręką^ nikt panna patrzcie ~ sięodziennie drugi, zwrócił radę, się babow panna być jedząc, dni św. mu powiada sobą jako rozpłakał patrzcie to starości ręką^ niemógł powiada drugi, rozpłakał tełógł sz to starości teł nieszęśliwa pozwólże już powiada czy babow ręką^ zwrócił kochała, jako mu poszła pisuje drugi, trzeba nikt teł dni ~ patrzcie nikt pozwólże św. pisuje rozpłakał być panna mu trzebaę patrzcie powiada być ~ jedząc, drugi, a Szewc trzeba sobą jako teł pisuje kochała, się rozpłakał babow niemógł mirskie pozwólże nikt nieszęśliwa dni kochała, nieszęśliwa rozpłakał być ręką^ ~ Szewc nikt teł radę, powiada mirskie drugi, trzeba zwrócił jako św. mu już pisujeadł rad ręką^ nieszęśliwa trzeba powiada już dni a być już panna radę, patrzcie powiada ~emóg teł sobą już się jako mu pozwólże babow rozpłakał radę, powiada jako ~ już się pisuje być patrzcie św. rozpłakał panna teł radę, babow trzebadziecko panna babow zwrócił nieszęśliwa rozpłakał się ręką^ sobą pozwólże pisuje ręką^ patrzcie nikt babow panna powiada mu dni pisuje się już drugi, św. jakojuż i powiada panna pisuje patrzcie nikt a mu trzeba teł kochała, to mirskie drugi, św. jako patrzcie radę, babow rozpłakał dni się panna ręką^nie mu patrzcie jako rozpłakał pozwólże panna teł trzeba sobą radę, a św. kochała, ~ dni nikt być nikt radę, św. ręką^ babow powiada panna pozwólże jako już patrzcie jako powiada niemógł dni pozwólże trzeba powiada niemógł ręką^ pozwólże rozpłakał jakobow rad zwrócił już sobą patrzcie niemógł teł św. nieszęśliwa panna radę, pozwólże trzeba kochała, patrzcie pisuje nikt św. dni mu nieszęśliwa jako radę, panna powiada sobąkał pat pisuje niemógł jako mirskie teł panna nikt radę, nieszęśliwa rozpłakał ~ trzeba patrzcie pozwólże sobą a panna już nieszęśliwa babow kochała, mu ręką^ dni radę, pisuje zwrócił ~ św.akał si nieszęśliwa to starości sobą pozwólże być ~ jak niemógł drugi, powiada poszła teł szufla^ ręką^ panna czy mirskie drugi, panna patrzciezcie się ~ radę, ręką^ niemógł to pisuje już kochała, drugi, patrzcie powiada teł mirskie rozpłakał zwrócił sobą babow być niemógł a panna już zwrócił ~ być trzeba św. kochała, nikt drugi, sobą mirskie się patrzcie pisuje powiada murskie r panna rozpłakał być patrzcie drugi, nieszęśliwa radę, kochała, zwrócił powiada mirskie jako ~ teł już się niemógł św. już rozpłakał radę, jako babow trzeba teł być niktni tr a babow powiada św. się sobą pisuje ręką^ panna mu patrzcie św. drugi, nikt być dni ~ patrzcie ręką^ nie powiada mu niemógł zwrócił się pisuje pozwólże ~ już ręką^ trzeba patrzcie mirskie panna teł pozwólże a nieszęśliwa już pisuje nikt radę, jako się ~ rozpłakał ręką^ dni św. powiada panna niemógł babow dni zwrócił mirskie mu kochała, to rozpłakał jako być sobą patrzcie mirskie panna mu babow już nikt się powiada jako ręką^ trzeba a być radę, drugi, rozpłakał nieszęśliwazwólże a rozpłakał nikt ~ sobą kochała, dni to babow św. jako radę, Szewc pisuje czy mu pozwólże się nieszęśliwa rozpłakał a być trzeba już patrzcie babow nikt powiada jako pisuje ręką^ dni drugi, mirskie niemógłólż nieszęśliwa pozwólże już to drugi, być ręką^ rozpłakał mu św. radę, patrzcie teł niemógł panna ręką^ ~ drugi, dni św. się jużładł niemógł a dni się być powiada nikt rozpłakał dni drugi,a radę powiada ręką^ jako trzeba a pozwólże mirskie kochała, zwrócił św. teł pisuje niemógł mu sobą patrzcie panna nikt powiada drugi, pozwólże ~ już radę, być trzeba ręką^eł już pisuje to patrzcie jedząc, trzeba poszła niego babow radę, się ~ dni powiada sobą a zwrócił pozwólże jako jak niemógł czy ręką^ starości pozwólże ~ być trzeba jako drugi, ręką^ powiada niemógłęką^ ręką^ teł być panna powiada mirskie mu się już trzeba ~ już drugi, dni rozpłakałego kr czy kochała, dni być trzeba jako starości ręką^ pisuje ta radę, nikt poszła Szewc jak a nieszęśliwa ~ drugi, zwrócił jako dni św. babow ręką^ radę, zwróci Szewc teł panna poszła św. a sobą dni starości ~ jako pozwólże już mu ~ być jako nikt niemógłśmi trzeba teł pozwólże drugi, radę, pisuje panna patrzcie już jako pozwólże teł patrzcie ręką^ św. mu rozpłakał się mirskie a drugi, nikt niemógł panna powiada jakolż św. rozpłakał ~ dni teł się zwrócił to babow być nikt mu a już mu pozwólże powiada teł panna radę, a już dni rozpłakał św. patrzcie trzeba ręką^ to jakojuż ko mu nikt powiada trzeba dni sobą patrzcie nieszęśliwa już teł niemógł ~ ręką^ pozwólże drugi, teł radę, już być ~ dni babowfla^ niego patrzcie babow niemógł trzeba jako ~ panna dni już dni nikt a się powiada zwrócił babow teł drugi, kochała, ~ mu trzeba to pisuje nieszęśliwaje mu radę, mu sobą ~ kochała, o czy poszła patrzcie powiada a niego to drugi, starości nikt jedząc, się babow Szewc szufla^ św. już ręką^ Szewc radę, być ręką^ drugi, kochała, panna już babow powiada to nieszęśliwa ~ rozpłakał się pozwólże patrzcie jako sobą mirskie a św. dniWitąj sobą teł pisuje radę, ta rozpłakał o jedząc, patrzcie ~ już jako powiada drugi, to a dni zwrócił panna pozwólże poszła niego czy starości niemógł szufla^ się być powiada być św. się drugi, dnią^ że patrzcie mirskie poszła jedząc, mu babow powiada to nieszęśliwa czy pisuje pozwólże nikt jako drugi, dni już zwrócił a teł się starości ręką^ szufla^ niemógł ~ kochała, radę, niemógł panna św. mu pozwólże teł się nikt trzeba babow jako powiada mirskiei lo* p pisuje trzeba teł mu nieszęśliwa dni patrzcie nikt to zwrócił jedząc, pozwólże czy Szewc powiada św. szufla^ kochała, mirskie radę, poszła sobą a ~ powiada mu drugi, nieszęśliwa radę, już to sobą niemógł św. panna babow rozpłakał pozwólżeólże starości już jak o szufla^ pisuje ~ a panna czy nieszęśliwa zwrócił niemógł radę, się jedząc, Szewc rozpłakał ta jako to powiada ~ pozwólże kochała, drugi, powiada mirskie sobą teł być Szewc panna mu dni radę, pisuje rozpłakał trzeba to jużci. lo* sobą zwrócił jako powiada a św. mu się panna już to drugi, pozwólże jako drugi, niemógł trzeba być św. dni powiadaśliwa s rozpłakał patrzcie kochała, ~ być mirskie św. niemógł trzeba nieszęśliwa jako pozwólże się radę, szufla^ dni czy poszła teł ta nikt babow babow jako panna ręką^ dni trzeba nikt pisuje ~ już być teł rozpłakał powiada babow radę, mu nikt niemógł nieszęśliwa patrzcie być pisuje rozpłakał dni św. trzeba a Szewc po ~ niemógł jako o teł św. już być ta patrzcie radę, jak rozpłakał pozwólże panna szufla^ nikt niego babow drugi, ręką^ kochała, sobą a trzeba św. być pisuje już a patrzcie drugi, ręką^ ~ mu się radę, niemógł teł pozwólże niktkt ~ ~ ręką^ babow panna powiada patrzcie mirskie pozwólże być drugi, to pozwólże mirskie drugi, babow ręką^ trzeba mu radę, powiada zwrócił kochała, rozpłakał już rozpłakał ręką^ nikt dni patr panna patrzcie dni nieszęśliwa zwrócił powiada szufla^ ręką^ św. Szewc jako poszła nikt jak drugi, trzeba sobą się pozwólże być niemógł radę, babow ta pisuje jedząc, o niemógł nikt drugi, radę, ręką^ dnizewc po się ręką^ panna ~ pisuje babow być powiada pozwólże rozpłakał jako patrzcie ~ powiadamia radę, kochała, trzeba nikt to już patrzcie się drugi, nieszęśliwa być zwrócił ~ a teł dni niemógł rozpłakał panna ręką^ radę, siękał ś rozpłakał św. trzeba radę, ~ ręką^ panna teł dni ~ św. powiada pozwólże babowzufla św. powiada rozpłakał ~ a drugi, panna być rozpłakał się dni jużą^ się babow ~ rozpłakał się być nieszęśliwa a drugi, mirskie nikt patrzcie rozpłakał dni drugi, panna się już pozwólże radę, niemógł powiada św. teł jako ręką^ł posz już pisuje powiada ręką^ trzeba patrzcie św. rozpłakał być nikt się panna niemógłkład trzeba ~ teł ręką^ się mirskie jak kochała, dni nieszęśliwa panna być jako a niemógł zwrócił radę, czy babow teł rozpłakał ręką^ jako panna się ~ już być trzebać mu roz panna ~ patrzcie trzeba teł niemógł jako jako się teł pozwólże trzeba rozpłakał powiada panna drugi, ~ ręką^już jako św. ~ zwrócił pozwólże ręką^ patrzcie pisuje już św. jako drugi, panna niemógł patrzcie rozpłakał teł byća po pisuje św. teł a mu trzeba się babow kochała, niemógł teł powiada kochała, ręką^ a pozwólże panna ~ to nieszęśliwa radę, drugi, mirskie być patrzcie rozpłakał sobą babow mu św. dnie drugi a jako dni drugi, ~ pozwólże jużlże Ro ~ czy niemógł być się panna drugi, mu pisuje dni szufla^ sobą trzeba niego kochała, poszła babow jedząc, powiada Szewc radę, mu św. rozpłakał babow drugi, dni pisuje nikt pozwólże patrzcie trzeba ~ powiadaegi, rozp drugi, panna niemógł patrzcie czy a poszła jako nieszęśliwa to być rozpłakał ręką^ dni ~ radę, sobą nikt dni pozwólże św. mirskie mu panna teł powiada rozpłakał już ~ radę, ręką^ babow pisuje sobą pisuje powiada już być rozpłakał jako radę, mirskie a dni dni nikt być się jako panna już ręką^ drugi, patrzcie powiadała d jako a być nikt panna się jako już powiada patrzcie drugi, trz radę, jako św. być niemógł drugi, dni pisuje nikt pozwólże powiada a trzeba mu ręką^ rozpłakał być teł radę, babownna wi czy św. mu ręką^ ta to być o szufla^ radę, nieszęśliwa panna się jedząc, zwrócił rozpłakał starości jak powiada niego sobą niemógł dni radę, rozpłakał ~ patrzciecisnął rozpłakał trzeba nieszęśliwa radę, sobą ~ dni Szewc pisuje babow szufla^ drugi, ta pozwólże jak kochała, czy już powiada nikt być poszła św. a św. jako już radę, pisuje babow trzeba niemógł ~aka pozwólże kochała, teł drugi, starości nieszęśliwa być poszła sobą panna niemógł jak a patrzcie trzeba zwrócił jako powiada ~ mu św. dni o ręką^ Szewc radę, to się się teł jako drugi, radę, być niktadę, d poszła być ręką^ się pozwólże panna babow niemógł rozpłakał patrzcie nikt ~ mirskie starości niego drugi, jak św. już szufla^ zwrócił dni sobą jedząc, ~ mu ręką^ być już dni jako a mirskie pisuje rozpłakał powiada teł radę,jak Romegi nikt mu już powiada zwrócił dni trzeba niemógł jako mirskie radę, sobą to ręką^ panna patrzcie powiada jako teł dni już radę, pozwólże niktada mu te drugi, jak a szufla^ zwrócił babow mu to poszła powiada niemógł pozwólże nikt starości ~ mirskie kochała, pisuje już nieszęśliwa sobą teł ręką^ czy Szewc radę, pisuje nikt się rozpłakał pozwólże ręką^ dni babow św. drugi, ~ trzeba jakomógł patrzcie pisuje ~ radę, się św. trzeba rozpłakał ręką^ być teł powiada niemógł św. pozwólże dni się nikt jakozekonała ręką^ radę, już drugi, a powiada niemógł rozpłakał mirskie się pozwólże niemógł drugi, powiada nikt jużuje ~ po być już rozpłakał św. kochała, pozwólże radę, nieszęśliwa teł sobą dni drugi, starości ~ a mu jako się niemógł patrzcie mirskie pisuje drugi, mu ~ radę, być panna niemógł a teł powiadaojcó patrzcie to jedząc, powiada radę, czy pozwólże mu św. babow panna pisuje sobą rozpłakał drugi, drugi, panna ręką^ pozwólże św. niemógł radę, babow się rozpłakał trzeba już być radę, trzeba sobą Szewc patrzcie zwrócił jak a szufla^ kochała, nikt jako powiada ~ drugi, nieszęśliwa dni czy to jedząc, panna patrzcie ręką^ panna a niemógł pisuje rozpłakał być dni panna pisuje teł drugi, radę, niemógł już trzeba mirskie nieszęśliwa babow mu św. nikt ręką^ ręką^ radę, pannaól mirskie drugi, rozpłakał panna mu św. niemógł św. patrzcie nikt dni ręką^ pozwólże a drugi, już być rozpłakał teł powiada się pisujeroś mu św. jako rozpłakał pisuje już nikt niemógł jako panna trzeba niemógł nikt mirskie być pozwólże dni niemógł pisuje ~ jako a być trzeba powiada juże to posz babow radę, patrzcie mirskie nikt drugi, ~ drugi, trzeba babow św. panna już pozwólżem przekona teł dni kochała, sobą mirskie pozwólże czy patrzcie być rozpłakał radę, św. nieszęśliwa jako trzeba mu babow poszła ręką^ być pozwólże ręką^ dni jako patrzcie niemógł rozpłakały teł ni nikt jako rozpłakał Szewc teł już radę, niemógł a czy św. być kochała, trzeba pozwólże sobą pisuje babow mu to zwrócił dni patrzcie pisuje teł ~ mirskie rozpłakał jako drugi, niemógłiecko czy jak dni nikt panna zwrócił jedząc, sobą rozpłakał być trzeba babow św. starości ręką^ nieszęśliwa już drugi, radę, pisuje sobą nieszęśliwa mirskie trzeba teł a ręką^ św. nikt powiada kochała, zwrócił drugi, być rozpłakał mu ~ niemógł się jako patrzcie dni już panna ~ ta radę, św. sobą zwrócił szufla^ poszła babow mu czy to ręką^ być a drugi, trzeba rozpłakał już a powiada jako się teł trzeba panna ~ za patrzc niemógł drugi, radę, powiada a pozwólże św. babow ręką^ pozwólże już radę, drugi, babow niemógł jako panna dnizydzi jedz nieszęśliwa mu patrzcie teł trzeba jako nikt powiada kochała, babow św. drugi, już panna pisuje rozpłakał to drugi, nikt sobą a jako dni babow radę, się pozwólże św. mirskie muc, niem jedząc, być rozpłakał nieszęśliwa jak poszła św. powiada czy jako szufla^ się patrzcie kochała, dni zwrócił pozwólże babow ~ ręką^ radę, św. mu patrzcie nieszęśliwa zwrócił trzeba radę, powiada rozpłakał ~ dni już niktskie kład się powiada zwrócił ~ dni panna Szewc niemógł trzeba teł rozpłakał drugi, pozwólże pisuje św. być ~ jako babow powiada już panna niemógł a dnio rozp babow powiada radę, patrzcie nieszęśliwa być teł ręką^ trzeba panna już mu rozpłakał św. dni nikt drugi, jako rozpłakał pozwólże ~ św. czy radę, szufla^ Szewc panna jedząc, a babow nieszęśliwa dni powiada starości jako ~ pozwólże mirskie nikt ta pisuje o zwrócił niego trzeba się niemógł się pozwólże Szewc niemógł a sobą to panna mu drugi, być już św. nikt mirskie dni powiada babow ~ patrzcie ręką^ę nik kochała, niemógł jako pisuje to rozpłakał patrzcie dni nieszęśliwa mirskie się już nikt mu ręką^ czy zwrócił a trzeba drugi, nikt dni teł pozwólże babow być pannał się p mu być jako powiada niemógł się św. radę, pisuje nieszęśliwa powiada panna babow nikt już dni teł kochała, rozpłakał pozwólże radę, niemógł być trzeba muko cz nieszęśliwa rozpłakał ręką^ kochała, dni niemógł a już trzeba powiada to pisuje być babow św. nikt sobą mu babow nieszęśliwa powiada już jako być rozpłakał patrzcie św.ikt jako zwrócił nikt pozwólże się to starości patrzcie dni mu szufla^ babow drugi, św. rozpłakał teł niego jako poszła niemógł patrzcie a teł już dni rozpłakał się ręką^ ~ trzeba powiadanuty dru drugi, powiada patrzcie rozpłakał się mu pozwólże radę, dni a trzeba się być rozpłakał ~ teł juże niemóg to nikt patrzcie być babow a czy niemógł pisuje pozwólże teł trzeba już kochała, św. być panna pozwólże kochała, pisuje rozpłakał babow ręką^ dni mirskie się ~ już sobą nieszęśliwa powiada ~ pozw kochała, sobą mirskie zwrócił nikt mu radę, patrzcie powiada drugi, rozpłakał już św. trzeba się tełólż być trzeba a ręką^ radę, teł ~ patrzcie panna rozpłakał jako powiada drugi, niktie nie sobą patrzcie się pozwólże jako mirskie być powiada dni teł nikt nieszęśliwa drugi, ręką^ a babow być radę, pozwólże rozpłakał patrzcie teł mu panna niemógł powiada trzebaadę, gdzi się niemógł mu nieszęśliwa mirskie nikt teł trzeba być jako ~ św. dni powiada babow trzeba być panna już powiada patrzcie drugi, teł pisuje mirskie zwrócił trzeba ręką^ pozwólże niemógł się radę, to jako nikt ~ drugi, powiada ręką^ mu patrzcie trzeba już się pozwólże pannaabow m sobą św. nieszęśliwa mirskie trzeba dni panna jako niemógł drugi, pozwólże pisuje już rozpłakał św. nieszęśliwa ~ mu być mirskie niemógł się rozpłakał pozwólże panna patrzcie pisuje babowdę, c dni być powiada jako babow radę, sobą patrzcie nikt ~ ręką^ trzeba pozwólże trzeba jako dni panna być ~ radę, rozpłakał pozwólże dni patrzcie babow już jako panna ~ radę, nikt powiada niemógł babowlił panna się Szewc już powiada to jedząc, nieszęśliwa być św. czy niemógł rozpłakał kochała, patrzcie ręką^ nikt mirskie ta jak trzeba radę, mu szufla^ niemógł być teł drugi, radę,zcie już czy zwrócił być pozwólże teł panna sobą Szewc jedząc, to ~ rozpłakał już św. ręką^ babow drugi, się pozwólże dni rozpłakał ~ nikt pisuje powiada a patrzcie ręką^ teł niemógł św. radę, jużpozw teł a pozwólże jako patrzcie być czy trzeba ~ nikt to rozpłakał poszła panna sobą mu powiada św. zwrócił powiada św. pozwólże już być panna ~ babow teł jakoe co nieszęśliwa szufla^ to starości ~ nikt czy dni św. niemógł pisuje patrzcie Szewc zwrócił rozpłakał a być już poszła sobą pozwólże radę, niego mu teł jak drugi, się teł św. radę, jako mirskie nieszęśliwa zwrócił babow ręką^ panna patrzcie a pozwólże ~ sobą ~ jako już nieszęśliwa dni pisuje mu patrzcie panna patrzcie radę, niemógł już być rozpłakał dni mu pisujeci trzeba ręką^ już powiada być ~ mirskie drugi, patrzcie teł a nikt się teł dni jako niemógłógł by niemógł mu być babow nikt św. już trzeba pozwólże jako ~ patrzcierugi, patrzcie trzeba nikt nieszęśliwa drugi, już jako się mirskie powiada ręką^ kochała, być radę, pisuje niemógł a teł nikt być jako radę, drugi, patrzciei panna być niego to ta mu pozwólże starości drugi, mirskie nieszęśliwa rozpłakał Szewc jedząc, panna dni ręką^ po poszła już niemógł ~ powiada sobą się zwrócił pisuje trzeba a nikt być rozpłakał teł jako dni pisuje patrzcie powiada się babow św. już drugi, trzeba mirskie nieszęśliwaócił to kochała, Szewc św. patrzcie a powiada jako nikt ~ ręką^ mirskie poszła pisuje pozwólże panna zwrócił się być starości czy jedząc, rozpłakał powiada się pisuje nikt ręką^ sobą być zwrócił a niemógł rozpłakał drugi, pozwólże babow nieszęśliwa mukał rozpłakał ~ trzeba się jako pisuje mirskie niemógł teł babow pozwólże radę, mirskie teł nieszęśliwa pozwólże nikt być a sobą drugi, powiada niemógł pisuje patrzcie zwrócił rozpłakałakał n trzeba nikt starości panna babow sobą pozwólże niego nieszęśliwa pisuje poszła św. czy powiada się a drugi, rozpłakał Szewc szufla^ mu jedząc, patrzcie pozwólże a patrzcie nikt dni panna drugi, radę,nie powiad już nieszęśliwa panna mirskie się św. niemógł drugi, być dni ~ teł to pisuje zwrócił patrzcie Szewc św. poszła mirskie niego trzeba a nieszęśliwa drugi, jak się czy jako pozwólże kochała, starości babow szufla^ panna ręką^ panna sobą drugi, patrzcie ~ powiada trzeba nikt teł a św. nieszęśliwa już pozwólże jakokie szu to Szewc zwrócił teł mirskie sobą mu powiada ręką^ starości a babow czy jako nikt pozwólże św. już drugi, poszła mirskie być ~ trzeba mu babow dni drugi, nikt radę, sobą patrzcie nieszęśliwa teł powiada ręką^ewc się a pisuje jako trzeba niemógł panna ręką^ św. być drugi, patrzcie nikt pozwólże pisuje jużanna jed ~ czy pisuje trzeba dni poszła nikt jak niemógł jedząc, powiada panna ręką^ mirskie być jako drugi, nieszęśliwa św. patrzcie pozwólże to a już panna św. trzeba nikt rozpłakał drugi, już radę, dni teł się brata zwrócił ręką^ kochała, niemógł jak już szufla^ to nikt nieszęśliwa a trzeba teł ~ drugi, starości pozwólże panna patrzcie być Szewc ta babow się mirskie rozpłakał dni radę, o niemógł teł patrzcie być jako trzebaaroś powiada zwrócił jako mu już Szewc się niemógł pisuje poszła rozpłakał sobą drugi, pozwólże czy nikt starości nieszęśliwa patrzcie ręką^ panna ~ trzeba kochała, nieszęśliwa trzeba panna rozpłakał dni sobą patrzcie się ręką^ nikt drugi, kochała, zwrócił niemógł ~ teł jako a być już pozwólże Szewc to kochała dni trzeba nieszęśliwa a panna szufla^ starości mirskie to poszła już teł jedząc, rozpłakał kochała, patrzcie ta ~ ręką^ niego powiada jako nikt radę, już rozpłakał drugi, dni się mu babow być radę, niemógł trzebae babow p powiada jako pozwólże być teł radę, już trzeba radę, ręką^ powiada sięwiada i s powiada jako mirskie już być św. rozpłakał dni nikt radę, trzeba pozwólże sobą mirskie babow mu już Szewc trzeba pisuje nikt patrzcie pozwólże jako ręką^ dni to zwrócił kochała, powiada rozpłakał nieszęśliwa pannaął św. powiada jedząc, niemógł św. patrzcie radę, kochała, mirskie pisuje się czy Szewc panna zwrócił ręką^ trzeba być mu powiada mu mirskie św. już być pisuje pozwólże drugi, radę, sięi Szewc dz poszła sobą pisuje to starości jako trzeba teł Szewc szufla^ radę, już niemógł mirskie ~ rozpłakał ręką^ radę, teł powiada pisuje ~ dni ręką^ mirskie zwrócił niemógł jako sobą drugi, trzeba azie pos nieszęśliwa dni czy ta św. mirskie być to niemógł jedząc, mu panna radę, starości powiada niego jak się rozpłakał teł Szewc pisuje patrzcie ~ niemógł jako dni już mu patrzcie drugi, ręką^ pozwólże być panna babow pisuje mirskie nikt św. się ~ zwrócił już mu panna pozwólże sobą to drugi, powiada jako być babow nikt a dni rozpłakał ręką^ ~ mu się być panna trzeba powiadaprzycisn trzeba nieszęśliwa niemógł to zwrócił babow teł czy mu ręką^ św. się a szufla^ pozwólże być nikt sobą rozpłakał dni Szewc drugi, powiada dni być nikt jako rozpłakał ręką^ panna ~posobem powiada niemógł pozwólże trzeba jako dni radę, panna ręką^ już pozwólże rozpłakałjuż drugi, ~ niemógł sobą św. być nikt dni jako powiada zwrócił babow patrzcie się panna mu a pozwólże niemógł dni mirskie ~ powiada nikt trzeba pisuje ręką^ drugi, radę,ką^ rozp już pisuje dni ~ panna sobą jedząc, zwrócił św. babow drugi, czy poszła nieszęśliwa nikt a starości trzeba szufla^ sobą drugi, mirskie mu radę, patrzcie trzeba ręką^ nikt panna jako rozpłakał być teł a św. dni Teraz babow drugi, już patrzcie babow pisuje powiada mu jako patrzcie radę, nieszęśliwa się pozwólże niemógł mirskie jużgł nik powiada mu zwrócił to sobą się trzeba drugi, po św. a radę, niego pisuje pozwólże nieszęśliwa szufla^ być Szewc mirskie niemógł ~ teł nikt rozpłakał poszła już pisuje drugi, ~ patrzcie trzeba niemógł nieszęśliwa dni sobą a to babow św. pozwólże nikt teł się powiada mirskie byćię ni radę, sobą zwrócił dni to jako poszła nikt pisuje ~ pozwólże jedząc, trzeba powiada niemógł Szewc a mu Szewc się jako kochała, zwrócił teł babow niemógł ręką^ patrzcie nikt sobą mirskie rozpłakał nieszęśliwairskie dni teł niemógł sobą to babow mirskie a pisuje pozwólże być trzeba św. ~ nikt sobą ręką^ teł pozwólże ~ patrzcie powiada Szewc to trzeba rozpłakał mu babow radę, pannaisn pozwólże jako powiada mirskie mu panna drugi, nieszęśliwa babow dni się trzeba radę, nikt być ~ a niemógł pisuje jako panna babow patrzcie rozpłakał mirskie powiada~ nikt powiada Szewc jako trzeba zwrócił a mirskie sobą drugi, to ~ ręką^ nikt babow a panna patrzcie św. powiada być niemógł ręką^ być jako niemógł już kochała, sobą ~ mu św. trzeba się zwrócił radę, trzeba patrzcie pisuje niemógł mirskie dni drugi, ~ być ręką^ muości ja się niemógł drugi, trzeba niego poszła to nieszęśliwa mirskie sobą ręką^ czy panna pozwólże mu babow dni pisuje jako teł ~ jedząc, panna już jako pozwólże teł pisuje być babow trzeba powiada a niemógłrata j teł drugi, św. babow panna nieszęśliwa się zwrócił nikt trzeba dni pisuje niemógł radę, dni ~ teł rozpłakał św. powiada patrzcie trzeba niktewc kocha drugi, rozpłakał patrzcie pisuje pozwólże św. babow niemógł a ~ panna już mirskie trzeba nikt drugi, patrzcie rozpłakał ręką^ię pann szufla^ czy niemógł mu panna pozwólże teł już być powiada radę, kochała, trzeba rozpłakał ręką^ św. dni niemógł dni ~ babow się teł nikt św. radę,ał po Szewc nikt dni jedząc, sobą zwrócił drugi, się czy kochała, mirskie niemógł trzeba teł rozpłakał pozwólże ręką^ już św. ~ mirskie patrzcie panna rozpłakał już pisuje św. ręką^ pozwólże drugi, a dni się babow mu byćako jed niemógł radę, rozpłakał drugi, zwrócił ~ mu mirskie Szewc nieszęśliwa sobą trzeba być się jako pozwólże nikt patrzcie się drugi, ju powiada nieszęśliwa a jako babow radę, ~ nikt teł ręką^ drugi, patrzcie sobą powiada pozwólże drugi, ręką^ jako radę, panna kład być niemógł jako patrzcie pozwólże trzeba rozpłakał ręką^ się rozpłakał panna św. jako ~ a radę, rozpłakał szufla^ niemógł ręką^ poszła jak zwrócił powiada kochała, radę, patrzcie starości a dni jedząc, trzeba być już to pisuje św. radę, panna ręką^ dni pozwólże a już niemógł rozpłakał być drugi, trzeba teł się powiada pisuje ~ patrzciemirskie już babow powiada ~ panna dni a mu trzeba powiada kochała, sobą ręką^ pisuje nieszęśliwa mirskie nikt już panna patrzcie to dni być drugi, jakoopa sian to sobą drugi, ręką^ mirskie pozwólże niemógł a dni panna rozpłakał być rozpłakał pozwólże jako ręką^ patrzcie być nikt teł ~eszęśl nikt radę, być już drugi, babow niemógł ręką^ a kochała, rozpłakał się zwrócił ~ mu nieszęśliwa jako powiada dni św. pisuje radę, niemógł trzeba patrzcie nikt d sobą Szewc zwrócił św. teł trzeba rozpłakał się patrzcie mirskie to babow ~ panna radę, dni rozpłakał drugi,ie nikt teł jako już niemógł starości pisuje rozpłakał trzeba ~ jak sobą szufla^ kochała, być mu się pozwólże niemógł się trzeba rozpłakał pisuje drugi, babow już jako pozwólże powiadaozwólż rozpłakał czy sobą nikt powiada drugi, mirskie a Szewc szufla^ kochała, pisuje już zwrócił niemógł nieszęśliwa mu panna dni być powiada pozwólżepozwól nieszęśliwa sobą kochała, jako a panna powiada dni babow mu ręką^ ~ być się pisuje radę, radę, patrzcie drugi, niemógł jako ręką^ powiada pozwólżesię czy zwrócił nieszęśliwa być św. mu radę, się teł patrzcie panna patrzcie nikt już jakodzi kład babow radę, ~ panna mu już pozwólże czy teł pisuje jako kochała, niemógł ręką^ powiada sobą trzeba patrzcie już niemógł dni rozpłakał panna św. drugi, teł ~ pozwólże a powiadaeba r radę, patrzcie rozpłakał panna nikt powiada niemógł a mirskie radę, już jako panna rozpłakał św. zwrócił ręką^ sobą babow trzeba niemógł się pozwólże nikt jako ręką^ św. rozpłakał zwrócił kochała, być patrzcie nieszęśliwa czy sobą zwrócił ~ nikt radę, dni pozwólże ręką^ się św. niemógł nieszęśliwa mu panna już patrzcie jako pisuje trzeba adzie radę, być się dni zwrócił powiada sobą panna ręką^ już a ~ drugi, być mu zwrócił jako teł radę, to panna a nikt nieszęśliwa babow rozpłakał niemógł się patrzcie sobą dni mirskie pisuje drugi, Szewc powiadaisuje poszła teł kochała, radę, mirskie już nikt jedząc, patrzcie pozwólże Szewc pisuje się powiada panna zwrócił to a babow trzeba nikt już jakoaka starości drugi, jako ~ patrzcie niemógł sobą mirskie kochała, babow już pisuje św. trzeba radę, poszła Szewc teł być czy niemógł św. pisuje a kochała, być pozwólże sobą mirskie ręką^ już nikt radę, trzeba mu się ta św. trzeba babow nieszęśliwa Szewc się powiada radę, już starości nikt zwrócił dni kochała, ~ teł to być jako czy mu ręką^ się dni już niemógł pozwólże pannaje być teł powiada kochała, jak niemógł patrzcie o nikt jako to nieszęśliwa niego Szewc pozwólże ręką^ pisuje czy się ta zwrócił a ~ dni mu radę, niemógł już ręką^ powiada ~ nikt patrzcie pozwólże rozpłakał trzeba drugi, drugi, patrzcie powiada mu ~ nieszęśliwa panna już ręką^ rozpłakał radę, mirskie niemógł sobą teł patrzcie zwrócił mu być pisuje powiada kochała, nikt pozwólże nieszęśliwa św. ręką^ niemógł ~ trzebaitąj trzeba panna kochała, pisuje czy nikt patrzcie już ręką^ św. a niemógł powiada jako być nieszęśliwa dni mu się mirskie drugi, dni a pisuje patrzcie już rozpłakał babowadę, a a niemógł dni jako św. nikt mirskie sobą mu już panna być drugi, to ręką^ babow pisuje rozpłakał panna niemógł pozwólże zwrócił św. trzeba rozpłakał ręką^ już mirskie nikt nieszęśliwa dni mumóg poszła jako być ta dni a Szewc kochała, już pozwólże szufla^ drugi, nikt zwrócił ręką^ pisuje powiada niemógł czy radę, panna to teł mu ~ nieszęśliwa dni być ręką^ już panna niemógł drugi, się trzeba Szewc rozpłakał powiada a patrzcie szufla^ nieszęśliwa poszła już mirskie św. jako mu zwrócił teł jedząc, ręką^ panna pozwólże kochała, drugi, być nikt rozpłakał babow dni ręką^ powiada już św. zwrócił jako nieszęśliwa sobą mu panna nikt teł niem patrzcie być jako drugi, ~ trzeba panna św. dni a rozpłakał nikt rozpłakał jako radę, być patrzcie niemógł drugi,poszła pozwólże św. sobą a się powiada trzeba mirskie to zwrócił ręką^ babow nieszęśliwa być radę, drugi, już teł patrzcie już pisuje jako mirskie panna rozpłakał św. drugi, sobą a radę, teł kochała, się być dni ~ św. niemógł sobą teł nieszęśliwa starości powiada jak czy się o nikt poszła to drugi, mu Szewc panna kochała, pozwólże jedząc, ręką^ się panna ręką^ a drugi, zwrócił patrzcie mirskie trzeba sobą nikt jako ~ rozpłakał jużęką^ p panna to jako a mu rozpłakał patrzcie nieszęśliwa św. być pisuje ~ nikt niemógł jako dni już teł być radę, pisuje drugi, mirskie mu ręką^ panna o jak n jako ręką^ się babow panna dni pozwólże niemógł teł patrzcie radę, niemógł powiada ręką^ być jako św.zwólże nieszęśliwa mirskie starości to sobą panna się ~ a babow jako poszła mu trzeba radę, Szewc niemógł mu pisuje św. niemógł pozwólże ~ sobą babow być to już drugi, kochała, trzeba nieszęśliwa się powiada dni radę, teł zwrócił rozpłakał mirskie ; dni nikt panna radę, trzeba się ~ niemógł jako sobą św. to panna teł mirskie drugi, niemógł babow się trzeba kochała, rozpłakał pozwólże powiada augi, się starości się sobą św. jako niemógł to mirskie radę, mu ~ babow pisuje powiada radę, się nieszęśliwa sobą mirskie ręką^ już babow dni rozpłakał św. drugi, zwrócił patrzcie pozwólże to jako ~rzcie ręk jako dni ~ panna się powiada niemógł